• Čo je nové v našej škole
    • Dvere do Polonín otvorené

    • 14. 6. 2024
    • Siedmaci počas troch dní, aj napriek nepriazni počasia, prebádali región Horného Zemplína.

     „Dobyli“ dva hrady - Čičvu a Brekov, navštívili drevený chrám v Topoli, dozvedeli sa o tradícii baníctva a ťažbe železnej rudy pri návšteve Hámorského náučného chodníka, objavili skanzen miniatúr v obci Ulič, našli dvere do Polonín a vstúpili do národného parku či pozorovali stádo zubrov na lúkach nad vodnou nádržou Starina.

     Počas exkurzie ich sprevádzal pán kaplán František, ktorý pre siedmakov každý deň slúžil sv. omšu, triedne pani učiteľky a pani učiteľka Bačinská.

     Tradične navštívili aj rodnú obec nášho pána kaplána a stretli sa s jeho rodičmi a súrodencami, ktorí ich pohostili chutným koláčom a pečenými pirohami.

     Ďakujú za spoločne prežitý čas.

     1. deň: Hrad Čičva, drevená cerkov v obci Topoľa, miniatúry drevených chrámov v obci Ulič, Dvere do Polonín 

     2. deň: Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou, vychádzka do prírody - geografické zaujímavosti Vihorlatu a okolia, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

     3. deň: svätá omša v Kostole sv. Jozefa, robotníka v Zemplínskych Hámroch, Múzeum a náučný chodník - Zemplínske Hámre, návšteva u Barnovcov, hrad Brekov, guláš pod Brekovom

    • Potulky po Bratislave

    • 12. 6. 2024
    • Naše hlavné mesto tri dni brázdili ôsmaci. Ich cieľové miesta boli jasné.

     Parlament, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Modrý kostolík, centrum mesta a jeho zákutia, bratislavská ZOO, Michalská veža, Eurovea, plavba loďou po Dunaji na Devín. Všetko absolvovali, len plavba im kvôli počasiu nevyšla. Ale ani to im neubralo z dobrej nálady.

     Majú krásne zážitky z večerných prechádzok po nábreží Dunaja, z bývania v centre mesta, zo stretnutí s hercami, z nákupov, z cesty vlakom a spoločne strávených dní, ktoré si určite zapamätajú.

    • 9.A na výlete

    • 17. 6. 2024
    • Dvojdňový výlet si 10. a 11. júna užila 9.A. Vybrali sa do Liptovského Mikuláša, kde strávili krásny deň v kontaktnej ZOO. Navštívili Stanišovskú jaskyňu, Závažnú Porubu a v nej rodný dom Milana Rúfusa, ktorý sa stal pre časť jeho tvorby inšpiráciou. 

     Na fotkách vidíme, že sa im na výlete páčilo, aj kde sa im najviac páčilo.

    • Navštívil nás kamarát Gu100

    • 14. 6. 2024
    • Áno, veru tak, našu školu vo štvrtok  popoludní navštívil vzácny hosť menom Gu100. Prišiel aj so svojimi vernými kamarátmi, Verou a Tomášom. Program bol plný zábavy, vtipných scén, obohatený známymi pesničkami i tancom. Tá najznámejšia bola Ovečka - stovečka, ktorá roztancovala celú halu. Deti si okrem krásnych zážitkov z tohto programu mohli odniesť i nejaké ponaučenie, ale i užitočné rady. Napríklad, aké je dôležité mať  dobrých kamarátov a navzájom si odpúšťať. Deti sa mohli na konci programu s Gu100m a Verou vyfotiť, a tak všetci odchádzali veľmi radostní a nadšení.

     Týmto sa chceme Gu100vi a jeho tímu poďakovať, že k nám zavítali. A možno opäť niekedy....

    • Veľká udalosť

    • 12. 6. 2024
    • Chcela by som s radosťou oznámiť, že 7. júna  vzniklo v našom  školskom klube detí Misijné zrnko svätej Terezky. Zakladajúcimi členmi sú všetky deti z 1D oddelenia a ja, ich pani vychovávateľka. Týmto sa stávame súčasťou modlitbovej siete Misijného diela detí pri Pápežských misijných dielach na Slovensku. 

     Spoločne sa chceme modliť za misie a za deti z rôznych kútov sveta ako Svätá Terezka, ktorá už ako sedemročná vstúpila do Misijného diela detí. Jeho poslaním je modliť sa -a to detičky vedia naozaj úprimne a pomáhať misiám - a to tiež už vedia, lebo niekoľkokrát sme sa zapojili do projektov Pápežských misijných diel, ktorých finančný výťažok putoval práve do misijných krajín.

     A tak, ako povedala iná svätá, Matka Tereza: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Chceme byť tými kvapkami v mori.

     Bude nás posilňovať aj vedomie, že každý deň o 17.00 hodine sa za nás, všetkých členov, slávi v Bazilike sv. Petra v Ríme  svätá omša.

     Ďakujem za podporu rodičom detí, školskému pánovi kaplánovi Františkovi a našej pani riaditeľke.

    • V Heľpe bolo výborne

    • 6. 6. 2024
    • 4.B a 4.C si veľmi pochvaľovala týždeň v škole v prírode v Heľpe. Prežili krásne chvíle nielen pri plávaní, ale aj rôznych aktivitách.

    • Opäť na stupienku víťazov

    • 6. 6. 2024
    • Náš tím Machery, ako už dobre viete, vytvoril Aquamoss, biologickú a ekologickú čističku vzduchu.

     6. júna v Bratislave zaujali porotu v celoslovenskom kole súťaže „ENTER programiáda“ a boli ocenení striebornou priečkou. Blahoželáme im, pani učiteľke Jurašekovej a pánovi učiteľovi Jurašekovi k peknému úspechu.

    • Hodiny s ...

    • 6. 6. 2024
    • Štyri vyučovacie hodiny strávili 6. júna bohoslovci medzi prvákmi, druhákmi, tretiakmi, siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi. Všetci štyria študujú v nultom ročníku Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Deň začali rannou sv. omšou v školskej kaplnke, potom nasledovali rozhovory so žiakmi. Prváci sa potešili, keď jeden z nich, Benjamín, im počas hudobnej výchovy zahral aj na klavíri. 

     Ďakujeme za vzácne chvíle s vami. Myslíme na vás vo svojich modlitbách.

    • Kreatívni v témach i stvárnení

    • 6. 6. 2024
    • Módna prehliadka v 8.A počas výtvarnej výchovy bola naozaj zaujímavá. Sami žiaci si vymysleli témy, ktoré si potom vylosovali. A čo stvárňovali? Západ slnka, baletku v praveku, búrku, ... Výsledok sa fakt podaril.

    • Šiestaci nielen plávali

    • 4. 6. 2024
    • Týždeň plaveckého výcviku absolvovali šiestaci vo Vyšných Ružbachoch. Stíhali nielen plávať, ale aj sa zabávať, obdivovať okolie a vychutnávať si krásne počasie. 

    • Deň radosti

    • 31. 5. 2024
    • Na prvom stupni sa radovali žiaci už 30. mája. Začali deň sv. omšou, keďže bol prikázaný sviatok a potom sa mohli dosýta hrať, súťažiť, oddychovať. Jednoducho, radovať sa a byť spolu.

     Aj malí, aj veľkí dostali sladkosť a džús ako darček od rodičovského združenia k svojmu sviatku. Ďakujeme.

     Druhý stupeň deň pred Medzinárodným dňom detí sa tešil z hier a zábavy na posledných troch vyučovacích hodinách. Program a aktivity pre všetkých pripravili ôsmaci. 

     Deň radosti pokračoval u druhákov športovými aktivitami v ŠKD.

    • Oznámenie o výberovom konaní

    • 27. 5. 2024
    • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

     1. Samostatný mzdový a personálny pracovník

     2. Učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou anglický a slovenský jazyk - zastupovanie počas MD a RD

     3. Učiteľ prvého stupňa základnej školy - zastupovanie počas MD a RD

     4. Vychovávateľ - ŠKD - zastupovanie počas MD a RD

      

     Zoznam požadovaných dokladov:

     · prihláška do výberového konania s kontaktným tel. číslom a e-mailom

     · kópie dokladov o vzdelaní

     · profesijný životopis

     · odporúčanie kňaza

     · písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     · čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

     Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 10.06.2024 na adresu školy. Termín výberového konania bude oznámený telefonicky alebo e-mailom tým uchádzačom, ktorí splnia všetky požiadavky.

      

     V Košiciach 21. mája 2024

      

     Ing. Terézia Hrebeňárová

     riaditeľka školy

    • V 3.C hľadali poklad

    • 31. 5. 2024
    • Deň detskej radosti sa v 3.C niesol nielen v radostnom duchu, ale bol plný napätia a výziev. Deti mali za úlohu vypátrať ukrytý poklad. Na základe rôznych indícií, splnením úloh sa im to podarilo a dmena bola, veru, sladká.

    • Druhý stupeň putoval

    • 30. 5. 2024
    • Už niekoľko rokov na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi býva dobrým zvykom, že putujeme do niektorého košického kostola. 30. mája sme sa vybrali na KVP do Kostola Božieho milosrdenstva. Každý so svojím osobným úmyslom, ale aj s naším spoločným. Všetci sme sa modlili za pokoj vo svete aj za našu školu.

     Spoločné agapé a chvíle strávené s triedou boli veľmi príjemné a obohacujúce pre všetkých.

    • ENTER PROGRAMIÁDA už čoskoro

    • 30. 5. 2024
    • Náš školský tím Machery ohromil svojím inovatívnym projektom AQUAMOSS porotu a v najbližších dňoch nás, ale aj seba, budú prezentovať na celoslovenskom finále v Bratislave. Držte sa, Danka, Vlado, Sofi, Ella a Vlado. A s čím postúpili? AQUAMOSS

    • Na chvíľu v Mexiku

    • 29. 5. 2024
    • Madian, študentka britských a amerických štúdií, ktorá pochádza z Mexika a je na Slovensku v rámci Erasmu, prišla na besedu medzi našich žiakov 28. mája. Beseda bola interaktívna, žiaci jej kládli zaujímavé otázky, na ktoré im ochotne odpovedala. Opäť to bolo veľmi poučné.

    • Druháci v Juskovej Voli

    • 28. 5. 2024
    • Krásne počasie tešilo našich druhákov v Juskovej Voli. Pani kuchárky výborne varili, druháci mali radosť, že mohli byť spolu s pani učiteľkami triednymi aj s pani vychovávateľkami v lone nádhernej prírody. 

     Ďalšie dni v druháckej ŠvP

    • Májové pobožnosti

    • 14. 5. 2024
    • V mesiaci máj sme mávali loretánske litánie v školskej kaplnke alebo v mariánskom kútiku v školskom átriu. 

     Kráľovná pokoja, oroduj za nás.

    • Pátrači dopátrali

    • 26. 5. 2024
    • Štvrtácke družstvo „Pátrači“ v zložení Viki, Miška, Danielka a Barbarka zo 4.A a Saška zo 4.D sa vo finálovom kole „Ukáž, čo vieš!“ dopátrali k víťazstvu, ku ktorému im srdečne blahoželáme a pani učiteľke Džmurovej ďakujeme za sprevádzananie počas celej súťaže.

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!