• Čo je nové v našej škole
    • 8.A spoznávala košické kiná

    • 7. 5. 2024
    • Potulky s Milanom Kolcunom po Košiciach sú známe každému. 7. mája sa vybrala spoznávať košické kiná 8.A. Aj keď počasie bolo upršané, neubralo to na zaujímavom rozprávaní. Teraz už ôsmaci vedia, že názvy Dukla, Tatra, Slovan aj Apollo sa spájajú s kinami v Košiciach.

    • Siedmaci na duchovnej obnove

    • 4. 5. 2024
    • Stalo sa už tradíciou, že siedmy ročník ide v sprievode triednych učiteľov a pána kaplána na duchovnú obnovu do Prešova. V Kostole sv. Jozefa si mohli pozrieť skoro päťsto relikvií blahoslavených a svätých. Brat Tomáš im aj tento rok porozprával zaujímavosti o tomto relikviári. Mali sv. omšu, mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia a popozerať si aj mesto Prešov. 

    • Deň Zeme aj v ŠKD

    • 1. 5. 2024
    • Naša modrá planéta má tiež svoj medzinárodný deň. Každoročne si ho pripomíname aj v ŠKD, a to rôznymi  zaujímavými aktivitami. Aj vďaka tomu si deti uvedomujú, aké dôležité je chrániť našu Zem. Či už recyklovaním, alebo separovaním. Vedia, že aj týmito činnosťami prispievajú k čistejšiemu lesu, vzduchu i vode.

    • Pani jar

    • 1. 5. 2024
    • Marec, apríl a máj patria k jarnému ročnému obdobiu. Naše deti aj počas školského klubu vyhotovovali opäť krásne a tvorivé dielka. Niesli sa, samozrejme, v jarnom nádychu. Tu si môžete pozrieť výsledok.

    • Tretí štvrťrok v znamení úspechov

    • 24. 4. 2024
    • Krásne umiestnenia v okresných, celomestských, regionálnych aj krajských kolách máme za sebou aj v ďalšom štvrťroku. Tabuľka s výsledkami.

     Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí súťažili, vyučujúcim, ktorí ich na súťaže pripravovali a tým, ktorí postupujú do vyšších kôl, nech sa im darí v príprave tak, aby boli spokojní s výsledkom.

    • Slávik Slovenska

    • 24. 4. 2024
    • Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“, s viac ako tridsaťročnou tradíciou, má svojich nadšencov aj u nás v škole. Lásku k folklóru majú viacerí, a preto je na mieste, aby sme im dali priestor zaspievať si piesne našich predkov. Školské kolo máme za sebou a jeho víťazi nás budú v máji reprezentovať v okresnom kole. 

     I. kategória: Sára Fedorčáková, 3.A

     II.kategória: Ema Kandráčová, 6.A

     III.kategória: Michal Fedurco, 9.A

     Nech sa vám darí, speváci naši.

    • Deň Zeme

    • 24. 4. 2024
    • Žiaci na 1. stupni si pripomenuli Deň Zeme projektovým dňom. Netradičným spôsobom mali hodinu matematiky, slovenského jazyka a dozvedeli sa aj veľa zaujímavosti o našej Zemi.

    • Sadenie zdravých byliniek

    • 21. 4. 2024
    • V jedno jarné popoludnie si deti z 1D oddelenia zasadili zdravé bylinky - žeruchu. Využili pri tom recyklované škatule od mlieka a džúsu, ktoré naplnili zeminou, vložili semienka a výdatne poliali. Krabičky vlastnoručne  vyzdobili maľovaným plôtikom z lekárskych paličiek. Napokon zasadená žerucha rýchlo vyrástla a deti sa už chystajú na zdravý olovrant.

    • Futsal vo finále

    • 20. 4. 2024
    • Fresh - školská športová liga, ktorá prebiehala od novembra do apríla, bola zaujímavá aj pre našu školu. Chlapci hrali futsal so zapálením a veľkým odhodlaním. Dostali sa až do finále, kde si 19. apríla zahrali o tretie miesto. Aj keď ich po piatkovom zápase nezdobí medaila, pre nás sú najlepší a patrí im poďakovanie. Dosvedčia to aj fanúšikovia spomedzi žiakov a rodičov, ktorí ich prišli podporiť.

     Počas jednotlivých kôl zodpovedne pristupovali k tréningom a cenným radám od skúsenejších. Blahoželáme, chlapci.

     A kto nás reprezentoval? Z 9.D - Jakub Gajdošík, Samuel Hlopko, Matúš Lukačko, Melichar Neufeld, Ľudovít Raffaelis, Oliver Ujlaki, Jakub Vasil; z 9.A - Ján Fabík, Filip Kováč, Lukáš Nagy, Šimon Rigda, Jakub Šimegh, Filip Štefko; z 9.B - Šimon Berka; z 8.A Ondrej Kandráč, Nicholas Thomas Kokoľus; z 8.C - Samuel Gamec, Tomáš Polák.

    • Moje mesto

    • 20. 4. 2024
    • V celomestskej výtvarnej súťaži Moje mesto sme opäť zabodovali

     Do súťaže sa zapojilo 28 materských škôl so 132 prácami, 1. stupeň ZŠ: 17 škôl – 147 prác, 2. stupeň ZŠ: 20 škôl – 125 prác, 3 ZUŠ – 65 prác. Spolu 469 prác.

     Adelka Fecková z 1.D má 2. miesto a Samko MIkle z 1.C čestné uznanie. Tešíme sa s našimi výtvarníkmi a gratulujeme im.

    • Ukázali, čo vedeli

    • 18. 4. 2024
    • Druhé kolo súťaže „Ukáž, čo vieš!“ na výbornú zvládli tretiaci. Päťčlenné družstvo pod taktovkou pani učiteľky Džmurovej v zložení Terezka a Hanka z 3.A, Dorotka z 3.B, Filip a Dominika z 3.C, nemalo problém popasovať sa s testom ani s praktickou časťou. Blahoželáme.

    • Tretiačky na duchovnej obnove

    • 17. 4. 2024
    • Dom Panny Márie v Ždani navštívili tretiačky s pani katechétkou Kupkovou a pani učiteľkou Smoleňovou 17. apríla. Na krátkej duchovnej obnove ich sprevádzala pani Danka Kolodziejová. 

    • Máme šikovného geografa

    • 17. 4. 2024
    • Získať prvenstvo na krajskom kole geografickej olympiády nie je vôbec jednoduché. Súťažiaci musí zvládnuť písomný test z teoretickej, monotematickej a praktickej časti. Toto všetko zvládol Vladimír Kudlička zo 7.C a zaslúžene si odniesol najvyššiu priečku. Blahoželáme.

    • Beseda s violončelistom

    • 12. 4. 2024
    • Netradičnú hodinu hudobnej výchovy mali 12. apríla žiaci 8.A. Zavítal k nim na besedu mladý violončelista, bývalý žiak našej školy, Janko Bogdan.

     Porozprával im o svojej hudobnej ceste, štúdiu, vystúpeniach v rôznych krajinách, zaspomínal si aj na základnú školu a učiteľov, ktorí ho učili. Ôsmaci mu položili zopár otázok, na ktoré ochotne odpovedal. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

     Jankovi ďakujeme a prajeme mu veľa úspechov.

    • Terezka na regióne druhá

    • 12. 4. 2024
    • Terezka Tverďáková z 8.A bola s pani učiteľkou Fabianovou 12. apríla na regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a neobišla naprázdno. Získala striebornú priečku a my jej k úspechu blahoželáme. 

    • Sen sa stal skutočnosťou

    • 12. 4. 2024
    • Dlho očakávaná Talkshow Milana Kolcuna s tými, ktorí boli a ešte stále sú súčasťou našej školy, dopadla 11. apríla na výbornú. 

     Pozvanie prijali traja bývalí žiaci. Marek Rozkoš - herec; Ján Bogdan - violončelista, Dominik Haluška (Domi Haly) - komik. Túto zostavu doplnili, otecko našich žiakov, Emky a Ondreja, Ondrej Kandráč - huslista, spevák, moderátor a pán učiteľ dejepisu, Ján Zachariáš.

     Atmosféra bola vynikajúca, Slovo sa striedalo s hudbou a spevom. Prekvapením pre všetkých bola návšteva pána primátora, ktorý nám oznámil, že pán učiteľ Zachariáš bude 7. mája ocenený a bude mu odovzdaná Cena primátora mesta Košice. Blahoželáme.

     Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.

    • Plaketa pre všetkých učiteľov

    • 10. 4. 2024
    • Na celomestských oslavách Dňa učiteľov primátor mesta Košice udelil 9. apríla poďakovanie a Plaketu J. A. Komenského za obetavú prácu v školstve vedeniu a pedagogickým zamestnancom našej školy. Na slávnostnom ceremoniáli v Historickej radnici ju za všetkých prevzala pani riaditeľka. Ďakujeme.

    • Deň vďačnosti

    • 10. 4. 2024
    • Utorkový deň sme prežili v duchu vďačnosti našim obetavým pánom učiteľom, pani učiteľkám, pani vychovávateľkám aj pani asistentkám, keďže sme nedávno oslávili sviatok patróna katolíckych učiteľov, sv. Jána de la Salle.

     Žiaci siedmeho ročníka si počas tretej vyučovacej hodiny na vlastnej koži vyskúšali toto krásne aj náročné povolanie. Prekvapili všetkých vyučujúcich, keď ich usadili v kútiku triedy so šálkou voňavého čaju a s chutným keksíkom a hodinu odučili za nich. Možno sú medzi nimi aj budúci učitelia.

     Tretiaci ako poďakovanie odovzdali všetkým učiteľom balíček s prekvapením.

    • Pytagoriáda

    • 10. 4. 2024
    • Naši šikovní matematici nás reprezentovali tento týždeň v okresnom kole súťaže Pytagoriáda.

    • Cestujeme vesmírom

    • 10. 4. 2024
    • Naozaj sme sa preniesli do vesmíru vďaka výtvarníkom, ktorí sa pod vedením pani učiteľky Némethovej  zapojili do súťaže „Vesmír očami detí“. Amálkina práca „Cestujeme vesmírom“ postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme jej, ale aj ostatným, ktorých práce sú vystavené v CVČ Košice.

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!