• Čo je nové v našej škole
    • Fašiangová veselica v ŠKD

    • 3. 2. 2024
    • Na konci 1. polroka sa zabávalo aj v ŠKD. Žiaci 4A a 4C oddelenia na fašiangovej veselici predstavili svoje masky, zasúťažili si o skvelé ceny a v tanci dali svojim nôžkam poriadne zabrať.

    • Čo my vieme

    • 2. 2. 2024
    • V druhom ročníku sme mali kvíz Čo my vieme. Z každej triedy súťažili tri družstvá. Bolo to veľmi vyrovnané. Nakoniec na prvom mieste skončilo 2A oddelenie na druhom oddelenia 2B a 2C. Deti dostali malú odmenu a poďakovanie patrí pani vychovávateľke Šolcovej.

    • Koláže rozprávajú

    • 18. 1. 2024
    • Dvadsiaty ročník výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“, ktorý je sprievodným podujatím k 70. výročiu založenia CVČ Košice, je úspešný aj pre našich výtvarníkov a pani učiteľku Anettu Némethovú, ktorá ich usmerňovala. Máme krásne umiestnenia. Blahoželáme.

     Anabel Čontošfalská, 2.C - 1. miesto

     Laura Dziurová, 4.A - 2. miesto

     Anežka Paraličová, 3.A - 3. miesto

     Juraj Barbarič, 1.D - čestné uznanie

     Galériu prác si môžete pozrieť tu (od 0:41). Vernisáž bola 29. januára v CVČ Košice na Popradskej 86 a potrvá do konca marca.

    • Srdce pre chudobných

    • 27. 1. 2024
    • Piaty ročník slávnostného oceňovania, ktorý sa niesol v duchu dobrých sŕdc, bol výnimočný aj pre naše školské spoločenstvo. Boli sme ocenení za dlhodobú pomoc rodinám v núdzi. 

     Za našu školu prijala ocenenie z rúk Sone Vancákovej, riaditeľky OZ Maják nádeje, naša pani riaditeľka, Terézia Hrebeňárová.

     Ďakujeme za poďakovanie a tešíme sa, že patríme medzi tých, ktorí pomáhajú.

    • Kinetické a svetelné umenie

    • 27. 1. 2024
    • Na hodinách výtvarnej výchovy 6.B zaujímavo odprezentovala svoje projekty na tému Kinetické/Svetelné umenie.

     Objekty, vyrobené z odpadových materiálov, sa uvádzajú do pohybu samotným divákom - rukou, fúkaním, a pod. Iné objekty využili hru svetla a tieňa, ba aj zrkadlenie na striebornej fólii či na mobile. Tešíme sa na ďalšie kreatívne chvíle.

    • Zima volá

    • 3. 2. 2024
    • Naši najmenší sa veľmi tešili, keď sa mohli vyšantiť na školskom dvore a postaviť si snehuliaka a rôzne výtvory zo snehu.

    • 3.A na exkurzii v KOSITE

    • 25. 1. 2024
    • Dostať sa na miesta, kde sa spracúva odpad a dozvedieť sa, ako to funguje, sa podarilo aj ďalšej tretiackej triede. Spolu s pani učiteľkami Hanišovou a Chvostaľovou 25. januára absolvovali žiaci 3.A nielen zaujímavú, ale aj poučnú exkurziu.

    • Zimné radovánky

    • 24. 1. 2024
    • Krásne zasnežené ihrisko vylákalo vonku žiakov z 1.D. S pani učiteľkou triednou si vyšli na čerstvý vzduch, aby si vychutnali šantenie na snehu. Bolože to radosti!

    • Talentárium

    • 24. 1. 2024
    • V ŠKD sa 22. januára konalo zábavné popoludnie s názvom Talentárium. Deti zo 4A a 4C oddelenia mali možnosť podeliť sa o svoj talent. Za odmenu si  odniesli malý darček v podobe sladkosti a veríme, že aj pocit príjemne stráveného popoludnia.

    • Rytiersky deň

    • 21. 1. 2024
    • Knižnica bola plná rytierov zo 4.A, ktorí museli splniť aj určité úlohy, aby si tento titul zaslúžili a boli pasovaní do rytierskeho stavu.

     Pani učiteľka triedna a pani knihovníčka dohliadli na všetko a nakoniec udelili čestný rytiersky titul za rytierske skutky celej triede.

    • Na vzácnej návšteve

    • 19. 1. 2024
    • Poslovia z našej školy 19. januára navštívili pomocného biskupa Mareka Forgáča, aby mu zablahoželali k životnému jubileu a odovzdali mu milý darček aj kyticu modlitieb od všetkých žiakov, učiteľov, zamestnancov aj rodičov. 

    • Rozbiehajú sa recitačné súťaže

    • 17. 1. 2024
    • „Šaliansky Maťko“ a „... a Slovo bolo u Boha...“, obľúbené recitačné súťaže medzi žiakmi, spoznali víťazov školského kola. Reprezentovať nás budú títo žiaci:

     „Šaliansky Maťko“

     Anna Tóthová, 3.B

     Samuel Konkoly, 4.B

     Zuzana Becková, 7.D

     „... a Slovo bolo u Boha...“

     Agáta Angelovičová, 1.B

     Olívia Vaščáková, 2.B

     Dominika Sedláčková, 3.C

     Filip Hirko, 3.C

     Ďakujeme aj ostatným súťažiacim za účasť a všetkým blahoželáme.

    • Zimný čaj

    • 17. 1. 2024
    • Kuchárik nám každý týždeň ponúka nové špeciality. Tentokrát je to zimný čaj. Vyzerá veľmi chutne. Určite sa ho oplatí vyskúšať.

    • Pribudla nám novinka

    • 13. 1. 2024
    • Informácia už nie úplne nová, ale na školskej stránke pribudla nová ikonka E-shop. Oblečenie a doplnky s logom školy si môžete objednávať aj v novom roku. 

     Tešíme sa, že môžeme reprezentovať našu školu aj za bránami školy.

    • Múzeum gitár navštívili šiestaci

    • 11. 1. 2024
    • Možno ste ani nevedeli, že v Košiciach si môžete pozrieť viac ako 70 modelov československých gitár Jolana, Neoton, Resonet, Futurama. Múzeum je na Bajzovej ulici a určite sa tam oplatí ísť. 

     Pán učiteľ Zachariáš tam zašiel, aby si to obhliadol a potom zobral aj šiestakov s pani učiteľkou Fedor v rámci predmetu poznaj a ži, aby si popozerali zaujímavú výstavu.

    • Finančná gramotnosť pokračuje

    • 10. 1. 2024
    • Štvrtáci začali ďalšie hodiny finančnej gramotnosti s lektorkami z Centra voľného času Košice. Zaujímavým spôsobom sa dozvedajú o financiách.

     Ďalšie hodiny o financiách.

    • Zdravý chrbátik aj v novom roku

    • 9. 1. 2024
    • V cvičení pokračujeme aj v novom roku. A je nad slnko jasnejšie, že deti majú vo veľkej obľube cviky a aktivity, ktoré sú veľmi zaujímavé.

    • Listová zásielka

    • 7. 1. 2024
    • Obálka plná listov a pozdravov prišla pred Vianocami 3.A od tretiakov zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul z Bratislavy. Bolože to radosti, keď si každý mohol prečítať poštu od kamaráta či kamarátky. 

     Fotky hovoria za všetko.

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!