• Žiaci a rodičia

     • Združenie rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

       

      Pokyny k platbe poplatku ZR v školskom roku 2023/2024

      Výška poplatku za polrok je 30 €. 
      Príspevok je potrebné uhradiť  za prvý polrok do 31.10.2023 a za druhý polrok do 28.2.2024.
      Príspevok je možné uhradiť aj jednorázovo sumou 60 €.
      Poplatok sa platí len za jedno dieťa v rodine, ktoré navštevuje túto ZŠ (najmladšie). 
      IBAN: SK38 0200 0000 0032 0689 0655
      Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a triedu.

      Zaplatenie poplatku na účet vidíte až po spárovaní  platieb (banka a Edupage), ktoré sa vykonáva k 15. a 30. dňu každého mesiaca. V prípade nejasností kontaktujte prostredníctvom Edupage Mgr. K. Seleckú.

       

      Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      Vyúčtovanie prostriedkov 2021 - 2022

      Tlačivo na vyúčtovanie akcie

       

      Rodičovská rada

      Predseda: Ing. Richard Dlhý

      Ekonómka: Martina Vaľková               

      Triedni dôverníci:

      1.A - Mgr. Michaela Vataščinová
      1.B - Ing. Ján Stašík
      1.C - Ing. Martin Aron
      1.D - Mgr. Simona Orlovská
      2.A -  Ing. Bohuslav Dubec
      2.B -  Mgr. Helena Rybárová
      2.C -  MUDr. Iveta Rjašková
      3.A - Bc. Martina Bakšiová
      3.B - Ing. Slávka Štofanková
      3.C - Mgr. Jana Poláková
      4.A - Bc. Peter Fedorko
      4.B - Ing. Martina Varhoľáková
      4.C - Ing. Richard Brodňanský
      4.D - Ing. Martin Hakulin
      5.A - Ing. Erik Remiáš
      5.B - Doc.MUDr. Zuzana Solárová, PhD.
      5.C - JUDr. Lívia Pilcová
      6.A - Ing. Tomáš Šima
      6.B - Ing. Ondrej Pandoščák
      6.D - Ing. Martin Sopko
      7.A - Petra Vargová
      7.B - Mgr. Mariana Vasiľová
      7.C - Mgr. Mária Biľová
      7.D - Ing. Zuzana Brillová
      8.A - Mgr. Jana Weiss
      8.C - RNDr. Jozefína Majorošová, PhD.
      9.A - Ing. PhDr. Katarína Hakulinová, PhD.
      9.B - Ing. Silvia Pončáková
      9.D - Ing. Michal Kender