• Čo je nové v našej škole
    • Druháci v bábkovom divadle

    • 29. 3. 2022
    • Naši druháci so svojimi pani učiteľkami triednymi dnes navštívili bábkové divadlo. Veľmi sa tešili na predstavenie Valibuk a Laktibrada. Naozaj si to užili a majú krásny kultúrny zážitok.

    • Terezka priniesla zlato

    • 24. 3. 2022
    • Okresné kolo v prednese povestí 24. marca ocenilo najlepších recitátorov. Pani vychovávateľka Németová sprevádzala Lenku Muravskú z 3.C, Elenku Figurovú zo 4.B a Terezku Tverďákovú zo 6.A na Šalianskom Maťkovi. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu školy a Terezke blahoželáme k prvenstvu. Nech sa jej darí aj v krajskom kole.

    • Učíme pre život

    • 20. 3. 2022
    • Pozývame vás na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční 1. - 2. apríla 2022.

     Tešíme sa na našich budúcich žiakov.

    • Sviatok slova

    • 23. 3. 2022
    • Umelecký zážitok mal každý, kto si vypočul recitátorov v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krásne texty a ešte krajší prednes nechýbali ani v jednej kategórii. Porota to vôbec nemala ľahké. Snažila sa vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v apríli v okresnom kole. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

     I. kategória - poézia: Lívia Oravcová, 4.A

     I. kategória - próza: Lenka Bedriová, 3.C

     II. kategória - poézia: Rebeka Beľanová, 5.B

     II. kategória - próza: Veronika Gburíková, 6.C

     III. kategória - poézia: Viliam Ferko, 9.C

     II. kategória - próza: Dominika Hakulinová, 9.C

     Automaticky do okresného kola postupuje Júlia Verebová, 6.A - poézia. Tereza Tverďáková, 6.A - próza začína súťažiť až v krajskom kole. Obidve boli uspešné v minulom školskom roku a nemenia vekovú kategóriu, preto majú takúto možnosť.

    • Svätí v mojom živote

    • 19. 3. 2022
    • Deň pred sviatkom svätého Jozefa 7.D s pánom kaplánom Františkom a pánom učiteľom Drimákom  navštívili Kostol sv. Jozefa v Prešove. Ich návšteva bola spojená s duchovnou obnovou a tu si mohli pozrieť aj  viac ako 430 relikvií blahoslavených a svätých. Tento relikviár je momentálne najväčší na Slovensku. 

    • Bábkové divadlo v 5.B

    • 18. 3. 2022
    • Hodiny literatúry vôbec nemusia byť nudné. Niečo o tom vedia aj žiaci z 5.B. Teóriu zo sveta bábkového divadla uplatnili v praxi. A bolo naozaj veselo, keď na scénu nastúpili bábkoherci s maňuškami, marionetami aj javajkami. Veselé fotky hovoria za všetko.

    • Učíme sa pre život alebo škola v praxi

    • 16. 3. 2022
    • Isto budete mnohí súhlasiť, že získavanie nových poznatkov alebo nadobúdanie zručností je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie, keď je zreteľné prepojenie medzi teóriou a praxou. Prípadne prebieha mimo prostredia školy, čiže priamo "v teréne". Naši učitelia na to kladú dôraz, preto rôzne pokusy, názorné ukážky či exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Vďaka tomu sú žiaci schopní teoretické poznatky lepšie pochopiť a užitočne ich prepojiť s praxou.

    • Zaslúžené úspechy

    • 10. 3. 2022
    • Od začiatku školského roka sa žiaci priebežne zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých vďaka svojej usilovnej práci a zodpovednému prístupu k príprave dosahujú úspechy na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Tieto umiestnenia sú jednými z kritérií hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu a tým celkového hodnotenia školy. Ocenila ich aj pani riaditeľka vo svojom pondelkovom príhovore k žiakom. Celkový prehľad doteraz realizovaných súťaží a umiestnenia si môžete pozrieť na stránke školy v časti O škole -  Úspechy školy alebo kliknutím na tento link:

     Zaslúžené úspechy

     Potešte sa pohľadom aspoň na niektoré ich výtvory.

    • Na ceste s trpiacim Kristom

    • 10. 3. 2022
    • Okrem pôstnej výzvy na každý deň je ďalšou príležitosťou na aktívne prežitie jedinečného obdobia pôstu modlitba krížovej cesty, na ktorú sú pozvaní každú stredu ráno o 7:20 v školskej kaplnke všetci, čo túžia kráčať po boku trpiaceho Krista. Každý týždeň vedie modlitbu iný ročník. Ako prví nás ňou previedli deviataci.

    • Hlas modlitby neutícha

    • 10. 3. 2022
    • Susedná Ukrajina už niekoľko týždňov zažíva utrpenie, ktoré nenecháva ľahostajným a upriamuje pocit solidarity a pomoci na tých najslabších. Pomôcť sa dá naozaj rôzne a my sme sa hneď po jarných prázdninách podujali využiť silu modlitby sv. ruženca na vyprosenie milosti hľadania mierových riešení a ukončenia konfliktu. Každý deň v iný čas zaznieva silný hlas modlitby žiakov aj zamestnancov školy ako praktický prejav pomoci trpiacim.

    • „DOTKNI SA JEŽIŠA!“

    • 3. 3. 2022
    • Toto je naša pôstna výzva.

     Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na kríži nám nemohol dať.

     Aj medzi nami sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sa počas celého pôstu pokúsime dotknúť Ježiša v našich blízkych...

     Po splnení výzvy deti lepia na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, a tak ukazujú, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi.

    • Slovensko, do toho!

    • 18. 2. 2022
    • Olympiáda vrcholí a my pozorne sledujeme športové prenosy nielen doma, ale aj v škole. Všetci povzbudzujeme našich športovcov a tešíme sa z úspechov slovenskej olympijskej výpravy.

    • Fašiangové všeličo

    • 14. 2. 2022
    • 14. február sa už od rána niesol v sviatočnom duchu.

     Všetko sa to začalo rannou svätou omšou k našim patrónom školy, sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.

     Prvý stupeň im venoval aj celé predpoludnie. Prváci písali svoje meno v hlaholike, dozvedeli sa o živote týchto dvoch bratov a vymaľovali si ich portréty. Druháci, tretiaci a štvrtáci tiež ich spoznávali cez prezentácie, hlavolamy, písali odkazy v hlaholike.

     Na druhom stupni ste na chodbách, v triedach, ale aj v zborovni mohli stretnúť slovenskú olympijskú výpravu, letušky, kovbojov, kuchárov, princezné, ale aj postavy z moderných rozprávok či filmov.

     Šiestaci a štvrtáci rozdávali valentínsku poštu pre celú školu. Vedomosti a svoje zručnosti si starší žiaci overili v Kahoot-e o sv. Cyrilovi a Metodovi aj o zimnej olympiáde. Niektoré triedy vyrábali staroslovienske kríže a strávili predpoludnie v družných rozhovoroch, no aj v tanečnej zábave.

     Naozaj bolo veselo, nechýbala radosť a sviatočná nálada. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít, ale aj tým, ktorí tieto aktivity nachystali. Postupne sa budete môcť potešiť aj z fotiek.

    • „English Games Jigsaw and Kahoot!“

    • 11. 2. 2022
    • Piati šikovní angličtinári z 9.A triedy – Lenka, Veronika, Tomáš, Matej a Dávid sa 9. februára zúčastnili online súťaže v anglickom jazyku - „English Games Jigsaw and Kahoot!“. Súťaž pre žiakov usporiadali študenti a učitelia Evanjelického gymnázia J. A. Komenského. Súčasťou súťaže boli rôzne zaujímavé aktivity, v ktorých si zmerali sily žiaci základných škôl v oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín, v oblasti jazyka a kreatívnej tímovej spolupráce. Cieľom súťaže bolo vytvoriť priestor, kde mali žiaci možnosť svojich súperov vidieť a počuť, hoci len online, a zažiť atmosféru súťaže i v tejto dobe pandémie. Náš tím pod názvom „The English Squad“ skončil na peknom 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa zážitkov pri štúdiu anglického jazyka.

    • Prípravy na pondelok v plnom prúde

    • 9. 2. 2022
    • Čo sa to chystá na pondelok - 14. februára? Šiestaci a štvrtáci s pani učiteľkami triednymi pripravujú pre žiakov prvého a druhého stupňa FAŠIANGOVÉ VŠELIČO. V tento deň sa spojilo viacero slávností.

     Jednou z nich je spomienka na sv. Cyrila a Metoda, patrónov našej školy, ktorých misiu a dielo si pripomenieme prostredníctvom školského rozhlasu, žiaci prvého stupňa im budú venovať celý projektový deň.

     Nebude chýbať ani valentínska pošta, lebo meniny má sv. Valentín.

     Keďže je fašiangové obdobie, tak druhý stupeň príde v maskách. Tie najzaujímavejšie z každej triedy budú odmenené.

     Vyučovanie na 1. stupni končí 4. a na  2. stupni 5. vyučovacou hodinou.

     Tešíme sa na sviatočnú a veselú atmosféru.

    • Informácie k zápisu do prvého ročníka

    • 4. 2. 2022
    • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v apríli. Presný dátum a spôsob jeho realizácie bude podľa pokynov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. O všetkom vás budeme včas informovať prostredníctvom našej školskej webovej stránky. Keby ste mali nejaké otázky, môžete ich napísať na adresu zentkova.katarina@zscamke.sk a pani zástupkyňa pre 1. stupeň vám na ne odpovie. Informovať sa môžete aj na telefónnom čísle 055/6422491. 

    • Šaliansky Maťko online aj prezenčne

    • 2. 2. 2022
    • Povesť je obľúbený literárny žáner a má aj svojich skalných fanúšikov medzi žiakmi 2. až 7. ročníka. V posledný januárový týždeň pred porotou ukázali svoje recitačné schopnosti 16 recitátori. A ako to dopadlo v jednotlivých kategóriách?

     1. kategória (2. - 3. ročník)

     Lenka Muravská, 3.C - 1. miesto

     Daniel Dvorčák , 3.B a Adam Pavlulik, 2.C - 2. miesto

     Viktória Huková, 2.A - 3. miesto

     2. kategória (4. - 5. ročník)

     Elena Figurová, 4.B - 1. miesto

     Damián Tverďák, 4.D - 2. miesto

     Barbora Gregová, 4.D a Marek Paralič, 4.C - 3. miesto

     3. kategória (6. - 7. ročník)

     Tereza Tverďáková, 6.A - 1. miesto

     Veronika Gburíková, 6.C a Júlia Verebová, 6.A  - 2. miesto

     Ida Jandošeková, 6.C a Nela Maticová, 6.A - 3. miesto

     Ďakujeme všetkým za účasť a prvým prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole. 

    • Telesná výchova na ľade

    • 1. 2. 2022
    • Telocvičňu piataci a šiestaci na niekoľko hodín vymenili za ľadovú plochu a pod vedením pani učiteľky Sárossyovej, pána učiteľa Drimáka a pána kaplána Martina sa zdokonalili v korčuliarskych zručnostiach. Tí, ktorí nevedeli korčuľovať, už dnes môžu povedať, že to nie je až také ťažké. Niektoré pani učiteľky triedne tiež oprášili svoje korčule. Pobyt na čerstvom vzduchu si každý pochvaľoval. Nechýbala radosť a príjemné športové nadšenie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii super akcie.

    • Pódiové umiestnenie Ratolesti

    • 25. 1. 2022
    • Celoslovenská súťaž PRO SLAVIS 2021 ocenila školské a triedne časopisy nielen zo Slovenska, ale aj zo škôl v zahraničí, ktoré majú vyučovací jazyk slovenčinu. Porota vyberala zo 190 časopisov a naša Ratolesť získala 2. miesto v kategórii základných škôl. Redakčná rada sa veľmi teší a ďakuje všetkým svojim čitateľom za priazeň.

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!