• Čo je nové v našej škole
    • Farebný ruženec

    • 2. 11. 2023
    • Žiaci 4A a 4C oddelenia v ŠKD v posledný októbrový týždeň spojili modlitbu za pokoj a mier vo svete s kreatívnou tvorbou veľkého misijného ruženca.

     Farby tričiek štvrtákov symbolizovali farbu charakteristickú pre kontinent, za ktorý sa modlili. Zároveň sa žiaci zapojili do súťaže Pápežské misijné diela

     Ave Mária

     Za Áziu

    • Posedenie pri čaji

    • 30. 10. 2023
    • V posledný deň pred jesennými prázdninami sa v 1D oddelení školského klubu detí uskutočnilo vystúpenie pre starých rodičov. Chlapci a dievčatá sa starým rodičom poďakovali za ich lásku, objatia, rozprávky a milé slová básničkami, divadielkom o svätom Františkovi z Assisi aj pesničkou.

     A po dobrom výkone sa deti posilnili banánovou bábovkou a starí rodičia teplým čajom.

    • Slávnostná pasovačka

    • 27. 10. 2023
    • Naši najmladší žiaci prežili dôležitý deň v posledný októbrový piatok. Pani riaditeľka ich slávnostne pasovala za prváčikov našej Bernoláčky. Slávnostná ceremónia sa odohrala na imatrikulácii, ktorú pre nich pripravili deviataci.  

     Celý doobedňajší imatrikulačný program bol veselý, obohatený o súťaže a úlohy, ktoré žiaci plnili na jednotlivých stanovištiach. Vďaka splneniu úloh a prelezeniu cez laserovú sieť získala každá prvácka trieda kód, a tak sa podarilo vrátiť naspäť korunu kráľovnej, ktorú jej uchmatli mimoni a zloduch Gru.

     Veľkí aj malí žiaci utvorili spolu radostnú partiu – pohoda, tanec a zábava sa niesli školskou telocvičňou. 

     Zábava vo veľkom štýle

     Pasovačka

     Korunka sa našla ...

    • Slovenská zástava v Benine

    • 25. 10. 2023
    • Našej pani riaditeľke došlo video, ktoré všetkých potešilo. A chceme sa podeliť aj s vami. 

     V Benine, odkiaľ k nám prišiel na besedu rektor seminára, Ambroise Kinhoun, študuje 125 bohoslovcov a väčšina z nich je podporovaná zo Slovenska. Z vďaky pre Slovákov je u nich vztýčená zástava a vedia spievať aj slovenskú hymnu. 

    • Vzácna návšteva

    • 24. 10. 2023
    • Máme misijný mesiac október a k nám do školy prišiel misionár, rektor kňazského seminára. Prišiel až z afrického Beninu a volá sa Ambroise Kinhoun. 

     Obohacujúce chvíle s ním prežili žiaci aj učitelia. Vedel len zopár slov po slovensky, ale keďže rozprával po taliansky a don Daniel prekladal, tak mu rozumeli všetci.

     Žiakov naučil aj spievať v jazyku, ktorým sa u nich rozpráva a veľkú radosť mu urobil darček, ktorý mu za všetkých odovzdala pani riaditeľka.

     „Ďakujeme, otec Ambroise.“

     Pieseň

     Poďakovanie a darček

     Požehnanie

    • S ružencom v ruke

    • 3. 10. 2023
    • Každú októbrovú stredu sme sa v našej školskej kaplnke modlievali posvätný ruženec a rozjímali sme o jednotlivých  tajomstvách. 

    • Listová zásielka

    • 24. 10. 2023
    • Balík plný listov dostali žiaci 3.C od kamarátov zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul z Bratislavy. Bratislavskí tretiaci z 3.A spolu s pani učiteľkou triednou poslali listy do Košíc a teraz je čas, aby aj 3.C so svojou pani učiteľkou poslala listy do Bratislavy. Tento týždeň listy poputujú k svojim adresátom.

     Prostredníctvom listov sa navzájom zoznámia a nadviažu nové priateľstvá. Ktovie, možno sa aj navštívia osobne v Bratislave či v Košiciach.

    • Strašiak v poli

    • 24. 10. 2023
    • Žiaci 4C oddelenia ŠKD sa 23. októbra zúčastnili tvorivo-zábavnej súťaže „Strašiak v poli“ organizovanej CVČ Košice. Okrem zážitkov si dievčatá priniesli krásne 3. miesto.

     Srdečne blahoželáme Danielke, Veronike, Deborke a Melanke.

    • V krajine Oz

    • 23. 10. 2023
    • Národné divadlo v Košiciach privítalo 23. októbra našich žiakov z II. stupňa na slávnej rozprávke  „Čarodejník z krajiny Oz“, ktorá je spracovaná ako tanečné divadlo.

     S Dorotkou, hlavnou hrdinkou, sa mohli preniesť do ďalekej krajiny, spoznať Dorotkiných kamarátov aj čarodejníka, ktorý vôbec nie je čarodejník, ale obyčajný človek.

    • Večeradlo s Pannou Máriou

    • 21. 10. 2023
    • V piatok sa všetci prváci zo školského klubu zišli v školskej kaplnke, aby sa mohli pomodliť desiatok ruženca k našej nebeskej mamke. Tento desiatok obetovali za všetky deti, za pokoj a mier vo svete. Na záver si zaspievali spoločne pesničku, ktorá bola milým ukončením spoločnej modlitby.

    • Záložka do knihy spája školy

    • 21. 10. 2023
    • Zapojili sme sa uź do 14. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma znela: „Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov“.

     Záložky vyrábali nielen najmenší žiaci, ale aj starší a veľmi sa im to páčilo.

     Našim kamarátom zo Zakladnej školy s materskou školou v Chorvátskom Grobe sme poslali 268 záložiek. Veríme, že ich potešia.

    • Zdravé, chutné i tvorivé popoludnie

    • 21. 10. 2023
    • 16. októbra si pripomíname Deň zdravej výživyNaše deti to už vedia aj vďaka  tomu, že si mohli priniesť počas minulého týždňa do školského klubu ovocie aj zeleninu. To, čo priniesli, ochutnali a prijali samé zdravé živiny. Okrem toho, si niektorí na túto tému pripravili aj zaujímavú aktivitu.

     Popoludnie obohatili nielen zdravou výživou, ale získali aj nové informácie.

    • Milión detí sa modlí ruženec

    • 18. 10. 2023
    • 18. októbra sa aj naša škola zapojila do výzvy Milión detí sa modlí ruženecZ každej triedy sa dvaja zástupcovia predmodlievali v školskej kaplnke a ostatní sa pridali vo svojich triedach. Celá modlitba bola vysielaná prostredníctvom školského rozhlasu. Modlili sa za mier a jednotu vo svete. 

     Túto iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

    • Netradičné šarkany

    • 17. 10. 2023
    • V ŠKD si štvrtáci z recyklovaných materiálov vyrábali netradičného šarkana za pomoci šikovných praktikantiek. Ktorý z nich bude najrýchlejší a preletí najväčšiu vzdialenosť? To zistíme o pár dní na ŠARKANIÁDE.

    • Prváci sa učili písmeno „A“

    • 12. 10. 2023
    • Prváčikovia sa začali učiť svoje prvé písmenko „A“. Do triedy k nim prišla nečakaná zvieratkovská návšteva -  andulky.  Bol to radostný deň! 🙂

    • Deň v košeliach

    • 10. 10. 2023
    • Začali sa tematické stredy.

     Školský parlament si pripravil prvú stredu, ktorá sa niesla v znamení košieľ.

     Žiaci aj učitelia prišli v košeliach rôzneho vzoru a strihu. Kreativite sa medze nekládli.

    • Športovo zdatní prváci

    • 10. 10. 2023
    • Prváci majú za sebou testovanie pohybových zručností. Pod dohľadom osvedčenej trénerskej zostavy - pani učiteľky Fabianovej, pani učiteľky Sárossyovej a za asistencie ôsmačok, ktorým patrí poďakovanie, absolvovali všetky športové disciplíny na výbornú. 

    • Jesenná kalkulačka

    • 10. 10. 2023
    • Zábavne, ako predávajúci a kupujúci v obchode, si precvičovali druháci sčítanie a odčítanie nielen do dvadsať. Platili papierovými, akože naozajstnými eurami, a išlo im to ako dospelákom. Darmo, už nie sú najmenší žiaci školy.

    • Na palubu!

    • 10. 10. 2023
    • Tretiaci mali projektový deň „Na palube“. Merali a konštruovali maketu vlastnej lode. Vymýšľali a navrhovali jej meno. Zisťovali skupenstvá potravín v ich navrhnutej kuchynskej kajute. Zamýšľali sa nad desiatimi vecami, ktoré by si zobrali na plavbu loďou po Európe. 

     V duchu hesla „Všetci sme na jednej lodi“ si krásne pomáhali a vytvárali nádherné dielka.

    • Na návšteve v klube seniorov

    • 10. 10. 2023
    • Žiaci 4A oddelenia sa 9. októbra poobede vybrali v sprievode pani vychovávateľky Kadukovej a pani učiteľky Ninčákovej do Klubu kresťanských seniorov na Terase v Košiciach s myšlienkou potešiť starkých svojím talentom a zároveň obohatiť svoje detské srdcia o skúsenosti starších.

     V programe štvrtáci ukázali hru na telo, zatancovali moderný a baletný tanec, zaspievali ľudové piesne, zahrali na akordeóne a flaute, rozveselili publikum blokom vtipných situácií zo života starších ľudí a spoločne sa pomodlili za požehnanú „jeseň života“ všetkých skôr narodených.

     Radosť pre nich bolo počuť slová vďaky a cítiť lásku, s akou ich seniori prijali.

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!