• Čo je nové v našej škole
    • Dnes sme oslavovali

    • 8. 12. 2022
    • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme oslávili ako sa patrí - slávnostnou sv. omšou, spevom, púťou aj zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

      

      

    • Dominikova vianočná pieseň

    • 7. 12. 2022
    • Vianočná atmosféra určite vládla 7. decembra v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach. Súťažilo sa v speve kolied a vianočných piesní. 

     Sárka Fedorčáková z 2.A si vyspievala strieborné pásmo. Sárke blahoželáme a pani učiteľke Križalkovičovej ďakujeme za prípravu.

    • Súťaž o „NAJ“ transparent

    • 7. 12. 2022
    • Popri florbalovom turnaji prebehla v pondelok sprievodná akcia - súťaž o najkrajší transparent, s ktorým prišli spolužiaci povzbudzovať svoje triedne florbalové tímy. Žiaci vytvorili naozaj pekné a aj originálne transparenty. Vyhrala trieda 6. B. Blahoželáme!

    • Deti deťom

    • 1. 12. 2022
    • Advent sa začal a my aj v tomto roku chceme pomôcť niekomu, kto to potrebuje. Pomôžeme Dankovi, ktorý má detskú mozgovú obrnu a jeho liečba je nákladná. Potrebuje rehabilitácie a za nimi musí cestovať.

     Celý november usilovní žiaci aj pani vychovávateľky, pani učiteľky, a možno aj niektorí rodičia, vyrábali krásne vianočné výrobky do burzy, ktorá sa ponesie v duchu tradície pani učiteľky Pustaiovej, ktorá sama rada pomáhala núdznym a opusteným.

     Veríme, že 5. - 7. decembra budeme štedrí a urobíme Dankovi a jeho rodičom predvianočné prekvapenie.

     Ďakujeme, že pomáhate.

      

    • Adventné besedy

    • 4. 12. 2022
    • Advent sa začal nielen kalendárne, ale aj u nás druhákov a štvrtákov. Na adventnú besedu sme si pozvali pána kaplána Tadeáša z farnosti Nad Jazerom. Ten našim deťom poradil, ako môžu prežívať adventné obdobie, keďže je také dlhé a vianočné darčeky sú zatiaľ v nedohľadne. Ponúkol deťom knihy s  adventnými  príbehmi  na každý deň, rannú a večernú modlitbu, hoci aj vlastnými slovami, úsmev a trocha času pre kamaráta a malé, dobré a drobné skutky milosrdenstva.

     ... a keď chcete vidieť nášho ďalšieho hosťa, príďte už tento týždeň - 8. decembra o 13:30 hod. do školskej kaplnky.

    • Prišiel k nám Mikuláš

    • 6. 12. 2022
    • Mikuláš aj so svojím sprievodom, milým slovom a sladkosťou zavítal aj do našej školy. Prešiel každú triedu, každú kanceláriu, kabinety, dokonca sa zastavil aj v školskej knižnici.

     Tešili sa všetci. Malí aj veľkí.

    • Mikulášsky turnaj

    • 2. 12. 2022
    • Všetci športovci z 2. stupňa sa majú na čo tešiť. Deň pred sviatkom sv. Mikuláša ich čaká florbalový turnaj.

     Podrobnosti o tejto SUPER akcii im ochotne poskytnú triedni učitelia, ktorí budú so svojimi triedami od prvej vyučovacej hodiny po piatu

     Nech tento deň je veselý, nech sa nesie v duchu FAIR PLAY.

     Takto dopadli dnešné zápasy:

     Kategória 5. - 6. ročník:

     1. miesto: 6.A

     2. miesto: 5.B

     3. miesto: 6.D

     Kategória 7. - 9. ročník:

     1. miesto: 9.A

     2. miesto: 9.B

     3. miesto: 9.C

    • Deviataci na GTA

    • 5. 12. 2022
    • Naši deviataci si pomaly robia prieskum o stredných školách a počas prvého decembrového piatku im svoje brány otvorilo Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.

     Spolu so svojimi pani učiteľkami triednymi a pani učiteľkou Gajdošíkovou si poprezerali priestory školy, boli v ateliéri aj na hodinách informatiky, anglického jazyka a telesnej výchovy. Mali možnosť dozvedieť sa čo-to o študentskej firme, ako taká firma funguje. Zavítali aj do školského rádia a zaujímavá bola zastávka v školskom bufete.

     Sprevádzala ich pani riaditeľka, sr. Adriána. Spoločnosť im robili aj „geteačkári“, ktorí vďačne odpovedali na ich zvedavé otázky. 

      

    • Guľko Bombuľko

    • 5. 12. 2022
    • Potešením pre tretiakov bol veselý a nápaditý príbeh prešibaného nezbedníka Guľka Bombuľka.

     Príhodu červeného klbka zdramatizovali deti z 9. oddelenia pod vedením pani vychovávateľky Marianny Gáfrikovej.

    • Sladká pomoc

    • 30. 11. 2022
    • November končí a u nás v škole sa začína predávať čokoládka z Pápežských misijných diel v rámci charitatívnej pomoci https://misijnediela.sk/sladka-pomoc/. Čistý zisk z predaja pôjde na zabezpečenie projektov pre deti a mládež v Keni, Ugande, Rwande a Etiópii.

     Čokoládky sú veľmi chutné, ich cena je 1€ a sú vyrobené na Slovensku.

     Ďakujeme, že aj v tomto roku prejavujete  solidaritu Cirkvi na celom svete. 

    • Prváci píšu perom

    • 30. 11. 2022
    • Ako ten čas rýchlo letí. Naši prváci sa rozlúčili s ceruzkou a všetci krásne píšu perom. Pani učiteľky ich chvália a my im prajeme, aby radi písali a tvorili. 

    • „Veľký Boh – malé Dieťa“

    • 29. 11. 2022
    • V adventnom období nás sprevádza myšlienka „Veľký Boh – malé Dieťa“. Chceme si uvedomiť tajomstvo Boha, ktorý napriek svojej veľkosti a dokonalosti schádza z neba k nám ľuďom na zem. Takto nám Boh ukazuje, ako veľmi nás ľúbi a rozumie nám.

     Prvý krok Boha k človeku sme nazvali STVORENIE. Vo všetkom, čo nám dobrý Boh dal, je viditeľná jeho láska. Nezabudnime mu za ňu ďakovať vždy, keď pozrieme kamkoľvek okolo seba na krásu celého stvorenstva.

     Súčasťou adventnej prípravy je aj aktivita spojená s pozornosťou k textu Svätého písma. Prežime tento čas najlepšie, ako vieme.

    • Ponožky už robia radosť

    • 29. 11. 2022
    • Októbrová zbierka ponožiek doputovala k sestričkám vincentkám na Smetanovu ulicu v Košiciach. 430 párov ponožiek a 6 termo setov určite v chladných zimných dňoch zahreje tých, ktorí to najviac potrebujú. 

     Do balíka sme im pribalili aj suché potraviny zo sv. omší a pani riaditeľka s pani učiteľkou Bačinskou ich odovzdali sestre Kláre.

     Ďakujeme všetkým darcom za ich otvorené srdce pomáhať.

    • Starší privítali mladších

    • 25. 11. 2022
    • Deviataci ako šerifovia vo veľkom štýle v posledný novembrový piatok oficiálne prijali prvákov medzi žiakov našej školy. Pripravili im bohatý program, super zábavu, maľovanie na tvár aj občerstvenie. Maskot sa vôbec nenudil a vkuse bol obklopený hŕbou detí. 

     Prváci odchádzali z telocvične vytešení a každý z nich si odnášal na krku šerifskú hviezdu. Bola to imatrikulácia, ako sa patrí. Ďakujeme.

    • Veselá šarkaniáda

    • 25. 11. 2022
    • V uplynulých týždňoch si deti aj v ŠKD vlastnoručne zhotovili veľmi nápadité a pestrofarebné šarkany. Mohli si ich priniesť aj z domu. Takto sa počas pobytu na čerstvom vzduchu mali možnosť do sýtosti so šarkanmi vyšantiť.

     Samozrejme, nechýbala pri tom detská radosť i smiech.

    • Vesmír - obľúbená téma štvrtákov

    • 24. 11. 2022
    • Štvrtáci v prírodovede preberali tému Vesmír. Na záver prezentovali svoje vedomosti a zručnosti formou 3D projektov, referátov a prezentácií. Pracovali aj s encyklopédiami a pracovnými listami. Zaujali aj aktivity pripravené spolužiakmi pre ostatných. Netradičnou formou si všetci upevnili a overili svoje vedomosti.

     Ich projekty teraz skrášľujú chodby našej školy.

    • Navštív svoju školu

    • 24. 11. 2022
    • „Výskumníci, vráťte sa do školy a pripomeňte si študentské časy!“

     Presne tak. K nám do školy zavítali dve ukrajinské vedkyne zo Slovenskej akadémie vied - Halyna Yankovych a Viktoria Kyshkarova, aby v ukrajinčine prezentovali našim žiakom, ktorí pochádzajú z Ukrajiny, výskum a podnietili ich k záujmu o vedu. 

     Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií. 

    • Štvrtáci aj siedmaci majú financie v malíčku

    • 23. 11. 2022
    • Niekoľko hodín finančnej gramotnosti rozšírilo obzor v tejto oblasti našim štvrtákom aj siedmakom. Aktívne sa zapojili do aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré si pre nich pripravili lektori z Centra voľného času v Košiciach. Ďakujeme.

    • Deň so svätou Alžbetou

    • 23. 11. 2022
    • 3.C aj popoludní v ŠKD 16. novembra pokračovala v oslave patrónky triedy - sv. Alžbety.

     Deti si pripomenuli atribúty svätice. Svätá Alžbeta všetkých oslovila svojou službou a starostlivosťou o chorých a chudobných. A jej odkaz pre nás ostáva: ,,Robte ľudí radostnými!“

      

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!