• Čo je nové v našej škole
    • Pozvánka na športové podujatie

    • 15. 4. 2024
    • Príďte povzbudiť našich chlapcov 19. apríla (piatok) o 16.00 hod. do ŠH STARÁ JAZDIAREŇ, ktorí budú bojovať o 3. miesto so ZŠ Krosnianska 4. Pozvánka na

     Chlapci, do toho!

    • SABI zber ide do finále

    • 22. 3. 2024
    • Kto má doma ešte SABI viečka, môže ich doniesť do školy. Všetky potrebné informácie sú nielen na školskej stránke, ale aj na plagátoch po školských chodbách. 

    • 2% dane z príjmu

    • 12. 3. 2024
    • Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% dane z príjmu, ktoré nám poslúžia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a budú využité v plnej miere pre našich žiakov. Tlačivo je k dispozícii aj na stránke školy. Môžete si ho stiahnuť tu.

     Vopred Vám ďakujeme.

     Vašu podporu si veľmi vážime.

    • Beseda s violončelistom

    • 12. 4. 2024
    • Netradičnú hodinu hudobnej výchovy mali 12. apríla žiaci 8.A. Zavítal k nim na besedu mladý violončelista, bývalý žiak našej školy, Janko Bogdan.

     Porozprával im o svojej hudobnej ceste, štúdiu, vystúpeniach v rôznych krajinách, zaspomínal si aj na základnú školu a učiteľov, ktorí ho učili. Ôsmaci mu položili zopár otázok, na ktoré ochotne odpovedal. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

     Jankovi ďakujeme a prajeme mu veľa úspechov.

    • Terezka na regióne druhá

    • 12. 4. 2024
    • Terezka Tverďáková z 8.A bola s pani učiteľkou Fabianovou 12. apríla na regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a neobišla naprázdno. Získala striebornú priečku a my jej k úspechu blahoželáme. 

    • Sen sa stal skutočnosťou

    • 12. 4. 2024
    • Dlho očakávaná Talkshow Milana Kolcuna s tými, ktorí boli a ešte stále sú súčasťou našej školy, dopadla 11. apríla na výbornú. 

     Pozvanie prijali traja bývalí žiaci. Marek Rozkoš - herec; Ján Bogdan - violončelista, Dominik Haluška (Domi Haly) - komik. Túto zostavu doplnili, otecko našich žiakov, Emky a Ondreja, Ondrej Kandráč - huslista, spevák, moderátor a pán učiteľ dejepisu, Ján Zachariáš.

     Atmosféra bola vynikajúca, Slovo sa striedalo s hudbou a spevom. Prekvapením pre všetkých bola návšteva pána primátora, ktorý nám oznámil, že pán učiteľ Zachariáš bude 7. mája ocenený a bude mu odovzdaná Cena primátora mesta Košice. Blahoželáme.

     Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.

    • Plaketa pre všetkých učiteľov

    • 10. 4. 2024
    • Na celomestských oslavách Dňa učiteľov primátor mesta Košice udelil 9. apríla poďakovanie a Plaketu J. A. Komenského za obetavú prácu v školstve vedeniu a pedagogickým zamestnancom našej školy. Na slávnostnom ceremoniáli v Historickej radnici ju za všetkých prevzala pani riaditeľka. Ďakujeme.

    • Deň vďačnosti

    • 10. 4. 2024
    • Utorkový deň sme prežili v duchu vďačnosti našim obetavým pánom učiteľom, pani učiteľkám, pani vychovávateľkám aj pani asistentkám, keďže sme nedávno oslávili sviatok patróna katolíckych učiteľov, sv. Jána de la Salle.

     Žiaci siedmeho ročníka si počas tretej vyučovacej hodiny na vlastnej koži vyskúšali toto krásne aj náročné povolanie. Prekvapili všetkých vyučujúcich, keď ich usadili v kútiku triedy so šálkou voňavého čaju a s chutným keksíkom a hodinu odučili za nich. Možno sú medzi nimi aj budúci učitelia.

     Tretiaci ako poďakovanie odovzdali všetkým učiteľom balíček s prekvapením.

    • Pytagoriáda

    • 10. 4. 2024
    • Naši šikovní matematici nás reprezentovali tento týždeň v okresnom kole súťaže Pytagoriáda.

    • Cestujeme vesmírom

    • 10. 4. 2024
    • Naozaj sme sa preniesli do vesmíru vďaka výtvarníkom, ktorí sa pod vedením pani učiteľky Némethovej  zapojili do súťaže „Vesmír očami detí“. Amálkina práca „Cestujeme vesmírom“ postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme jej, ale aj ostatným, ktorých práce sú vystavené v CVČ Košice.

    • Čerešnička na torte

    • 9. 4. 2024
    • Tím iFood v zložení Danka, Sofia a Vlado nás reprezentovali v krajskom kole „Prezentiády“ - súťaž v prezentačných zručnostiach na česko-slovenskej úrovni. Za prezentáciu „Čerešnička na torte“ získali 2. miesto. Blahoželáme.

    • Dni energií, ...

    • 9. 4. 2024
    • Dni energií, techniky a inovácií - DETI. Je to podujatie o ekológii, energiách, vede, technike a inováciách, kde sa naši ôsmaci dozvedeli, ako môže energia, veda a technika meniť náš svet k lepšiemu. 

     Zaujímavosti im porozprávali na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Aj si zasúťažili, boli odmenení za zapojenie sa do výtvarnej súťaže, pozreli si rôzne workshopy. Ďakujeme.

    • Olympijský odznak všestrannosti

    • 9. 4. 2024
    • V krajskom kole „Olympijský odznak všestrannosti“ sme mali zastúpených našich zlatých a strieborných víťazov zo školského kola - Tamara a Juraj zo 6.B, Dorota zo 7.A, Šimon zo 7.C, Michaela a Kamil z 8.C, Filip z 9.A  a Bianka z 9.D. 

     9. apríla súťažili v prekážkovej dráhe, skoku z miesta, ľah-sed za 30 s., člnkový beh 10x5m a preskok cez švihadlo znožmo za 1 min. Máme šikovných olympionikov. Spomedzi 40 družstiev skončili na krásnom 10. mieste. 

    • Pamätná medaila z rúk otca arcibiskupa

    • 8. 4. 2024
    • Dvadsaťšesť zamestnancov zo štrnástich cirkevných škôl Košickej arcidiecézy si 8. apríla v Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach prevzalo z rúk košického arcibiskupa, Mons. Bernarda Bobera, pamätnú medailu sv. Ondreja.

     Medzi ocenenými boli aj zástupcovia z našej školy - pani riaditeľka Terézia Hrebeňárová, pani učiteľky Dana Džmurová, Viktória Smoleňová, Marta Bačinská, pani asistentka Lýdia Tothová a bývalá pani riaditeľka Mária Čačková.

     Ďakujeme, milé naše ocenené, za vašu prácu, ktorá je svedectvom pre mnohé generácie žiakov a ste im krásnym vzorom v každej oblasti. Vďaka za vašu lásku, s ktorou predstupujete pred žiakov a odovzdávate im nielen vedomosti, ale svojím osobným životom ste pre nich príkladom aj inšpiráciou na ceste za poznaním.

    • Ďakujeme za prejavenú dôveru

    • 6. 4. 2024
    • Prvý aprílový piatok popoludní a prvá aprílová sobota pred obedom patrili zápisu prvákov. Privítal ich školský maskot a usmievavé pani učiteľky. Tie budúcim školákom položili zopár otázok, zadali úlohy, ktoré všetci hravo zvládli a my sa už teraz tešíme, ako sa stretneme v septembri.

     Ďakujeme, milí rodičia, za prejavenú dôveru. 

    • Štvrtáci s deviatakmi dobyli hrad

    • 5. 4. 2024
    • Poslednou súťažnou disciplínou v rámci celomestskej súťaže „Škola plná talentov – Superškola“ bolo „Dobývanie Košického hradu“. Dve družstvá pod vedením našich telocvikárov vybojovali cenné body do hodnotiacej tabuľky. 

     Ukázali, že im nerobí problém lukostreľba, hod palcátom, pavučina, sekanie mečom, preťahovanie lanom, stredoveké zápasenie ani hádanie hádaniek.

     DETI v zložení Debora, Teo, Michal, Eugen a Jakub získalo 1. miesto a JUNIORI v zoskupení Sofia, Paulína, Júlia, Jakub a Matúš 2. miesto.

     Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • 4-kový volejbal

    • 5. 4. 2024
    • Možno ste ešte nikdy o takomto volejbale nepočuli alebo je vám známy ako MIDICOOL VOLLEY. Naše deviatačky a ôsmačky vedia aj jeho pravidlá, ktoré ich naučila pani učiteľka Sárossyová a ukázali, že sú perfektné aj v hre. 5. apríla si zahrali na krajskom kole s ostatnými školami. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka

    • 11. 3. 2024
    • Tešíme sa na Vás na zápise do prvého ročníka školského roka 2024/2025.

     Zapísať je možné dieťa narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré mali v tomto školskom roku predĺženie predprimárneho vzdelávania. Zápisu sa zúčastňujú obidvaja rodičia s dieťaťom.

     Na zápis je potrebné priniesť:

     - vytlačenú e-prihlášku,

     - občianske preukazy rodičov,

     - rodný list dieťaťa,

     - prípadne iné dokumenty (správa o predĺžení predprimárneho vzdelávania, správa z CPP, ....).

     Zopár informácií k vyplneniu prihlášky:

     - uvádzať presné údaje podľa rodného listu dieťaťa,

     - používať diakritiku,

     - neuvádzať zdrobneniny krstného mena.

     Elektronická prihláška na stiahnutie

      

      

      

      

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!