• Čo je nové v našej škole
    • Máme záujem o zapísanie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2023/2024

    • 19. 1. 2023
    • Milí rodičia budúcich prvákov, teší nás Váš záujem o našu školu.

     Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 21. februára 2023 (utorok) v čase od 8:30 hod. do 12:00 hod. Budete si môcť spolu so svojimi deťmi pozrieť priestory školy, kaplnku, kde prežívame s deťmi duchovný život, zažiť spolu so žiakmi a učiteľmi vyučovaciu hodinu v 1. ročníku a získať informácie o našej škole. Na toto stretnutie bude potrebné sa prihlásiť tu.

     Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 14. - 15.  apríla 2023 (piatok, sobota).

     Predtým, v čase od 1. 4. 2023 – 12. 4. 2023, je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku.

     Pri vyplňovaní prihlášky je dôležité:

     · uvádzať presné údaje podľa rodného listu dieťaťa,

     · používať diakritiku,

     · neuvádzať zdrobneniny krstného mena,

     · zapísať je možné dieťa narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a deti, ktoré mali v tomto školskom roku predĺženie predprimárneho vzdelávania.

     Na základe e-prihlášok bude zaslaná rodičom pozvánka s termínom a časom na zápis do 1.ročníka.

     Zápisu sa zúčastňujú obaja rodičia s dieťaťom. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, je potrebné počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa do školy prísť a podpísať prihlášku a súhlas o štúdiu dieťaťa na našej škole.

     Na zápis prineste so sebou:

     · vytlačenú e-prihlášku a podpísanú oboma rodičmi,

     · občianske preukazy rodičov,

     · rodný list dieťaťa,

     · prípadne iné dokumenty (správa o predĺžení predprimárneho vzdelávania, ....)

     Tešíme sa na Vás a našich budúcich prvákov!

    • Prváci na lyžiach

    • 25. 1. 2023
    • A je to tu! Konečne prebieha náš vytúžený lyžiarsky výcvik na Jahodnej. Poveternostné podmienky súce na dobrú lyžovačku, šikovné deti, skvelí inštruktori a nenahraditeľní pomocníci z radu učiteľov i rodičov rovná sa  nezabudnuteľný požehnaný čas športovania. Bohu vďaka!

     Myslite na nás a my budeme na vás 😊 Vaši športovci a športovkyne z 1.ročníka

    • Úspech našich koledníkov

    • 25. 1. 2023
    • Naše milé deti, Stellku, Anabelle, Aničku, Lenku, Patrika, Jakuba a Maťka, čakalo 23. januára u pani vychovávateľky Németovej obrovské prekvapenie. Škatuľa plná čokolády.

     Zaslúžená odmena bola za účasť v súťaži Trojkráľová e-koleda, organizovanú Pápežskými misijnými dielami v Bratislave.

     A keď sa pýtate, akú koledu spievali, nech sa páči, pozrite si video, ktoré pani vychovávateľka poslala do súťaže  https://youtu.be/FaBE090GkmA.

    • Každodenní pomocníci

    • 22. 1. 2023
    • 19. januára mala 4.B netradičné vyučovanie. Po napísaní polročných prác si mohli žiaci vydýchnuť a trocha inak upevniť učivo z prírodovedy.

     Pri prezentácii jednoduchých strojov sa zabavili, zamestnali a niektorí si vyskúšali aj svoje organizačné schopnosti pri riadení aktivít pre spolužiakov. Páka, kladka, naklonená rovina a ozubené kolesá sú naši každodenní pomocníci a štvrtáci to určite vedia.

    • Pomoc Helenke

    • 20. 1. 2023
    • Minuloroční deviataci vyzbierali v tombole počas rozlúčkovej slávnosti 600€. Organizovali ju v rámci Projektu 9P na záver školského roka.

     Vyzbierané peniaze venovali Helenke, ktorej veľmi pomôžu pri jej liečbe. 

    • Šaliansky Maťko

    • 13. 1. 2023
    • Obľúbená recitačná súťaž Šaliansky Maťko už pozná mená troch recitátoriek slovenských povestí, ktoré nás budú reprezentovať koncom januára v okresnom kole. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     Alžbeta Špacaiová, 3.A

     Lenka Muravská, 4.C

     Tereza Tverďáková, 7.A

    • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

    • 13. 1. 2023
    • Platí to aj na týchto našich žiakov, ktorí získali prvé priečky na školskom kole olympiády v ANJ za ozaj majstrovské ovládanie tohto jazyka. Všetkým blahoželáme a postupujúcim ďalej fandíme.

     Kategória 1A

     1. Tomáš Polák

     2. Timea Vargová

     3. Martin Látka

     Kategória 1B

     1. Sára Selecká

     2. Matúš Polák

     3. Aneta Jurčišinová

     Kategória 1C

     1. Tamara Kakalejčíková

     2. Bianca Hadobás

    • Dnes sme urobili radosť

    • 12. 1. 2023
    • Výťažok 1900€ z adventnej burzy si dnes v závere sv. omše prevzal z rúk pani riaditeľky Danielkov otec.

     Veríme, že im financie pomôžu a háčkovaný medvedík od pani učiteľky spolu s obálkou, v ktorej bolo prekvapenie od jedného nášho žiaka, Danielka potešia.

     „Takúto sumu som nečakal,“ zdôveril sa Danielkov otec.

    • Ratolesť ...

    • 10. 1. 2023
    • Vianočné vydanie Ratolesti je stále v predaji za 1,60€.

     Redaktorky budú chodiť po triedach počas prestávok do konca týždňa. 

    • Taška sv. Vincenta

    • 10. 1. 2023
    • V advente sa žiaci 1. a 4. ročníka zapojili do charitatívnej zbierky Taška sv. Vincenta. Pridali sa k nim aj mnohí ďalší, a tak sestry vincentky mohli obdarovať a pomôcť mnohým núdznym a spríjemniť im sviatočné chvíle. V mene obdarovaných vyjadrujeme veľké Pán Boh zaplať.

    • Nový rok s požehnaním

    • 10. 1. 2023
    • Prvý školský deň v novom roku sme začali modlitbou cez rozhlas. Pán kaplán František s asistenciou prešiel celú školu, aby požehnal priestory a udelil požehnanie všetkým žiakom, učiteľom aj zamestnancom.

    • Aktuálne

    • 7. 1. 2023
    • Po vianočných prázdninách nastupujeme do školy 9. januára (pondelok). Učíme sa podľa rozvrhu hodín. 

     Pán kaplán s asistenciou pôjde počas dňa požehnať triedy aj ostatné priestory školy.

     Rodičom pripomíname, aby nezabudli na bezpríznakovosť pred pondelkovým nástupom. Ďakujeme.

    • Kytička vinšov

    • 21. 12. 2022
    • Pre otcov biskupov a zamestnancov Arcibiskupského úradu v Košiciach uvili naši hudobníci a speváci, pod vedením pani učiteliek Križalkovičovej, Vargovej, Nosov a Jackovej, krásnu kyticu vinšov a spevov. 

    • Zlatá Ratolesť

    • 21. 12. 2022
    • O skleneného motýľa bojovalo 16 školských časopisov z košických základných škôl a osemročných gymnázií. Naša Ratolesť nechýbala ani na jednom z deviatich ročníkov. 

     Na vyhodnotení 21. decembra v Centre voľného času Košice si redakčný tím, v zastúpení pani učiteliek, prevzal cenu za 1. miesto. Porota to pri hodnotení vôbec nemala ľahké.

     Poďakovanie patrí všetkým redaktorom a ilustrátorom, aj tým bývalým, keďže sa hodnotilo prázdninové číslo za školský rok 2021/2022.

     Veríme, že aj tie ďalšie vydania budú zaujímavé a nápadité natoľko, že opäť zabodujú.

    • Tvorivý december

    • 21. 12. 2022
    • Vianoce sú tu opäť a celá naša škola, ako každý rok, žiari  krásnou vianočnou výzdobou.

     Je to aj vďaka šikovnosti a kreatívnej tvorivosti našich detí s  pomocou pani učiteliek a pani vychovávateliek.

     ... a tu sa môžete sami presvedčiť.

    • Potešili sme ...

    • 20. 12. 2022
    • V adventnom období žiaci zbierali sladkosti pre starkých, ktorí sú v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach.

     Pani vychovávateľky nachystali sto darčekových taštičiek, ktoré im 20. decembra aj s vianočnou piesňou a vinšom zaniesli naši speváci pod vedením pani učiteliek Jackovej, Filovej a pána učiteľa Köryho. 

     Stretnutie bolo pre starčekov a starenky potešením a pre žiakov veľkým obohatením.

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!