• Čo je nové v našej škole
    • Plenárne rodičovské združenie

    • 20. 9. 2022
    • Vážení rodičia, 

     srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie 22. septermbra 2022 (štvrtok) so začiatkom o 16:30 hod., ktoré bude v školskej jedálni.

     Po skončení sa presunieme do kmeňových tried na triedne aktívy.

     Tešíme sa na stretnutie.

    • Čistinka

    • 14. 9. 2022
    • Milí rodičia a žiaci!

     Doprajme si zónu oddychu a športu.

     Spoločnosť Lidl spustila novú súťaž o výstavbu viacfunkčného oddychového mestského parku s názvom Čistinka.

     Za každých 20€ nákupu dostanete kartičku, z ktorej na stránke https://cistinka.lidl.sk zadáte kód a do kolónky Mesto vpíšete Košice - m. č. Západ.

     Kartičky môžete odovzdať aj v kancelárii zástupcu školy pre 2. stupeň, prípadne na sekretariáte školy.

     Súťažíme len do 25.9.2022.

     Ďakujeme.

    • Aktuálne

    • 14. 9. 2022
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     zajtrajší deň voľna (15. september), kedy je štátny sviatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, predĺžime riaditeľským voľnom v piatok (16. september).

     Po návrate do školy (19. septembra) prosíme rodičov, aby nezabudli poslať triednym učiteľom na Edupage VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI.

     Ďakujeme a prajeme príjemné dni oddychu.

    • Tašky máme požehnané

    • 8. 9. 2022
    • Školská kaplnka sa dnes zaplnila nielen žiakmi a učiteľmi, ktorí prišli na sv. omšu, ale aj školskými taškami, batohmi, ruksakmi. Mladší aj starší žiaci ich priniesli do kaplnky, aby ich pán kaplán František požehnal. 

     Veruže ich bolo neúrekom. Nech slúžia všetkým počas celého školského roka.

    • Požehnanie školských tašiek

    • 7. 9. 2022
    • Pozývame žiakov našej školy na štvrtkovú sv. omšu (8. september) o 7:20 hod. do školskej kaplnky. Pán kaplán bude požehnávať školské tašky.

     Pozvanie patrí nielen tým, ktorí donesú tašky, ruksaky, batohy na požehnanie, ale všetkým, aby sme spoločne oslávili narodeniny našej Nebeskej Matky.

     Tešíme sa na vás.

    • V mene Božom začíname

    • 5. 9. 2022
    • Slávnostne sme začali nový školský rok v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov.

     Mons. Juraj Kamas, správca farnosti, slúžil spolu so školským kaplánom Františkom sv. omšu a v príhovore povzbudil žiakov, rodičov aj pedagógov. Je dôležité, aby sme mali otvorenú myseľ, ale aj srdce. Aby sa žiaci nielen vzdelávali, ale boli aj všímaví.

     Pani riaditeľka Hrebeňárová všetkých privítala a predstavila vyučujúcich aj základné piliere našej školy, ktorými sú: MODLITBA - EVANJELIUM - SPOLOČENSTVO.

     Vykročme spolu odvážne v ústrety všetkému, čo nás čaká, zachovajme si pokoj a dôverujme Najvyššiemu, aby sme naplnili motto tohto školského roka - ODVAHA - POKOJ - DÔVERA.

    • 5. septembra opäť v škole

    • 1. 9. 2022
    • Vážení rodičia, milí žiaci, 

     radostné prázdninové dni oddychu sa končia a vyučovanie v novom školskom roku 2022/2023 nám začína v pondelok - 5. septembra

     Stretneme sa o 8:00 hod. pred Kostolom sv. Gorazda a spoločníkov na Terase v Košiciach. Slávnostná sv. omša Veni Sancte začne o 8:15 hod. Po jej skončení žiaci 2. - 9. ročníka odchádzajú do školy v sprievode triednych učiteľov, prváci v sprievode rodičov. 

     Triedni učitelia odovzdajú základné informácie v kmeňových triedach a o 10:30 hod. žiaci odchádzajú domov. ŠKD je k dispozícii pre prihlásených žiakov do 16:00 hod. Školská jedáleň v tento deň ešte nefunguje. 

     Prosíme rodičov, aby pred nástupom do školy poslali cez Edupage triednym učiteľom VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI. Rodičia prvákov ho vypíšu priamo v triede. Ďakujeme.

     Všetky potrebné informácie budú postupne aktualizované na stránke školy; rodičom, žiakom aj vyučujúcim odosielané prostredníctvom Edupage.

     Tešíme sa na stretnutie.

      

    • Pomôcky pre 1. - 3. ročník

    • 24. 8. 2022
    • Milí žiaci 1. - 3. ročníka, štartovací balíček na začiatku školského roka vám zabezpečia pani učiteľky triedne. Bude obsahovať zošity a pomôcky na výtvarnú výchovu. Tešíme sa na vás.

    • PRÁZDNINUJTE V RADOSTI!

    • 4. 7. 2022
    • Tešíme sa na vás všetkých v septembri 2022!

     Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

    • Poďakovanie, požehnanie, rozlúčka, ...

    • 1. 7. 2022
    • Posledný školský týždeň sa niesol v duchu vďačnosti.

     Otec biskup Marek Forgáč slúžil ďakovnú svätú omšu za pani riaditeľku, požehnal nám nové logo školy a poprial nám požehnaný prázdninový čas. Pani riaditeľke sa poďakovali aj žiaci, rodičia a pani zástupkyňa.

     Deviataci ďakovali všetkým za spoločné chvíle, ktoré strávili na našej škole, pripravili si rozlúčkový program a aj v posledný deň urobil radosť mladším spolužiakom a učiteľom. S vďačnosťou sa k nim pridali aj odchádzajúci ôsmaci a piataci.

     Nechýbali aj ocenenia a poďakovania pre reprezentantov školy a každého, kto aj v skrytosti robil malú službu.

     Radosť a veselosť zavládla, keď folkloristi zatancovali parchoviansku karičku a na pódiu sa objavil Ondrej Kandráč so svojimi ratolesťami a roztancoval celé átrium.

     Krajší a radostnejší záver školského roka sme si ani nemohli priať. Ešte aj slnečné lúče nás pohládzali a svieže vodné trysky ovlažovali. 

     Vďaka Ti, Pane.

    • Plavba morom prázdninového času

    • 28. 6. 2022
    • Šiestaci sa šťastlivo doplavili k blížiacim sa prázdninám.

     Svoju plavbu začali v pondelok večer sv. omšou, ponúkli sa pizzou, ktorú pre všetkých doniesol spolužiak Samo, vyšportovali sa na školskom ihrisku, našli poklad schovaný v útrobách školy a pozreli si aj prázdninový film.

     Spokojní sú žiaci, spokojné sú pani učiteľky.

    • Môžeš pomôcť aj ty ...

    • 27. 6. 2022
    • Chceš pomôcť telesne postihnutému dievčatku? Môžeš tak urobiť, keď si zakúpiš tombolový lístok v hodnote 0,50€. Výťažok jej odovzdajú deviataci, ktorí si pripravili zaujímavé ceny do tomboly. Môžeš sa tešiť na deň s pánom školníkom, určite sa ti zíde aj jeden bod v písomke a ktovie, čo ešte iné.

     Nezabudni si zajtra (utorok) doniesť peniažky a v stredu na rozlúčkovej slávnosti ťa možno deviataci vylosujú.

    • Ratolesť na prázdniny

    • 24. 6. 2022
    • Prázdninové vydanie Ratolesti v predaji za nezmenenú cenu už v pondelok.

     Redaktori k vám prídu, vy si len nachystajte 1,20€ a zaujímavé čítanie určite nebude chýbať.

     V Ratolesti je aj žolík platný od septembra do decembra, rozhovor s pani riaditeľkou, s olympionikmi, fotky z výletov, plaveckého, zo škôl v prírode, komiksy a všeličo iné.

      

    • Cieľová rovinka pred nami

    • 23. 6. 2022
    • Ešte týždeň a sú tu vytúžené a očakávané prázdniny pre žiakov a zaslúžená dovolenka pre učiteľov. Čakajú nás ešte pekné dni, tak aby sme boli v obraze.

     Žiaci 1. stupňa končia 4. vyučovacou hodinou a 2. stupeň 5. vyučovacou hodinou až do 29. júna.

     V piatok má 2. stupeň jarné účelové cvičenie, žiaci do školy prichádzajú oblečení športovo, na nohách majú pevnú obuv, pokrývku hlavy, dostatok tekutín, desiatu.

     V pondelok sa odovzdávajú knihy, dostávajú knihy na nový školský rok, upratujú sa triedy, šatňové skrinky, ... Sme v škole.

     V utorok o 9:00 hod. je ďakovná svätá omša s otcom biskupom Marekom Forgáčom v átriu školy, po nej slávnostné vyhodnotenie školského roka.

     V stredu je prikázaný sviatok, bude sv. omša o 8:00 hod. opäť v školskom átriu a po nej rozlúčková slávnosť deviatakov. Troška si oddýchneme a budeme pokračovať v tanečnom duchu. Folkloristi zatancujú karičku a veríme, že roztancujú celé átrium.

     Slávnostné odovzdávanie vysvedčení je v nezmenenom termíne. V škole sa vo štvrtok zdržíme do 10:30 hod.

     Nech tieto naše dni, ale aj tie ďalšie, požehnáva Pán.

      

    • Výsledky Testovania 5 nad priemerom

    • 27. 6. 2022
    • Výsledky testovania žiakov piateho ročníka zamerané na slovenský jazyk a literatúru a matematiku naozaj potešili. Naši žiaci získali v matematike 79,6% (čo je o 18,6% viac ako celoslovenský priemer) a v slovenskom jazyku a literatúre 81,1% (čo je o 11,9% viac ako celoslovenský priemer).

     Výsledky Testovania 5, rovnako ako Testovania 9 sú ďalším potvrdením vysokej úrovne vzdelávania na našej škole a zodpovedného prístupu našich žiakov.

    • Posledný deň putovania

    • 24. 6. 2022
    • Tretiaci si to dnes naplánovali za krásami nášho mesta. Pozreli si Dóm sv. Alžbety, vyliezli na jeho severnú vežu. Potom si prešli Miklušovu väznicu aj s výkladom o právnom systéme a trestoch v minulosti. Francúzska cukráreň im ponúkla výborné chladné osvieženie - sorbet.

    • Jarné účelové cvičenie

    • 24. 6. 2022
    • V posledný júnový piatok žiaci 2. stupňa absolvovali pochod na Bankov, kde na jednotlivých stanovištiach si overili svoje teoretické vedomosti zo zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode aj z civilnej obrany.

     Nechýbala ani zábava, spoločné rozhovory a veselá nálada sa niesla počas celého predpoludnia.

     Poďakovanie patrí pani učiteľke Sárossyovej a pánovi učiteľovi Drimákovi za prípravu a všetkým za pomoc na jednotlivých stanovištiach.

    • Deviataci na stretnutí s Ankou

    • 27. 6. 2022
    • Pýtate sa, aké stretnutie a kto je Anka? Deviataci to veľmi dobre vedia. Posledným výjazdom zo školy, v rámci Projektu 9P, bola Vysoká nad Uhom. Otec Pavol im porozprával nielen o blahoslavenej Anke Kolesárovej, rodáčke z tohto kraja, ale aj o tom, aké sú dôležité čisté vzťahy medzi mladými a zastavili sa aj pri jej hrobe.

     Táto duchovná obnova bola príjemným obohatením na posilenenie postojov.

    • Celoslovenské bronzové pásmo

    • 24. 6. 2022
    • Terezka Tverďáková zo 6.A si na prehliadke  súťaže Hviezdoslavov Kubín na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne vyrecitovala bronzové pásmo. Srdečne jej blahoželáme a tešíme sa z krásnych celoslovenských recitačných úspechov, ktoré získala počas celého školského roka. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Môžete si ju popočúvať na https://www.youtube.com/watch?v=vX5R-zd1nr4 (od 52:22).

  • Sv. omše v školskej kaplnke

   Utorok a štvrtok so začiatkom o 7.20 hod. SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!