• Novinky

      • Čerešnička na torte

      • Tím iFood v zložení Danka, Sofia a Vlado nás reprezentovali v krajskom kole „Prezentiády“ - súťaž v prezentačných zručnostiach na česko-slovenskej úrovni. Za prezentáciu „Čerešnička na torte“ získali 2. miesto. Blahoželáme.

      • Dni energií, ...

      • Dni energií, techniky a inovácií - DETI. Je to podujatie o ekológii, energiách, vede, technike a inováciách, kde sa naši ôsmaci dozvedeli, ako môže energia, veda a technika meniť náš svet k lepšiemu. 

       Zaujímavosti im porozprávali na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Aj si zasúťažili, boli odmenení za zapojenie sa do výtvarnej súťaže, pozreli si rôzne workshopy. Ďakujeme.

      • 2% dane z príjmu

      • Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% dane z príjmu, ktoré nám poslúžia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a budú využité v plnej miere pre našich žiakov. Tlačivo je k dispozícii aj na stránke školy. Môžete si ho stiahnuť tu.

       Vopred Vám ďakujeme.

       Vašu podporu si veľmi vážime.

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • V krajskom kole „Olympijský odznak všestrannosti“ sme mali zastúpených našich zlatých a strieborných víťazov zo školského kola - Tamara a Juraj zo 6.B, Dorota zo 7.A, Šimon zo 7.C, Michaela a Kamil z 8.C, Filip z 9.A  a Bianka z 9.D. 

       9. apríla súťažili v prekážkovej dráhe, skoku z miesta, ľah-sed za 30 s., člnkový beh 10x5m a preskok cez švihadlo znožmo za 1 min. Máme šikovných olympionikov. Spomedzi 40 družstiev skončili na krásnom 10. mieste. 

      • Pamätná medaila z rúk otca arcibiskupa

      • Dvadsaťšesť zamestnancov zo štrnástich cirkevných škôl Košickej arcidiecézy si 8. apríla v Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach prevzalo z rúk košického arcibiskupa, Mons. Bernarda Bobera, pamätnú medailu sv. Ondreja.

       Medzi ocenenými boli aj zástupcovia z našej školy - pani riaditeľka Terézia Hrebeňárová, pani učiteľky Dana Džmurová, Viktória Smoleňová, Marta Bačinská, pani asistentka Lýdia Tothová a bývalá pani riaditeľka Mária Čačková.

       Ďakujeme, milé naše ocenené, za vašu prácu, ktorá je svedectvom pre mnohé generácie žiakov a ste im krásnym vzorom v každej oblasti. Vďaka za vašu lásku, s ktorou predstupujete pred žiakov a odovzdávate im nielen vedomosti, ale svojím osobným životom ste pre nich príkladom aj inšpiráciou na ceste za poznaním.

      • Ďakujeme za prejavenú dôveru

      • Prvý aprílový piatok popoludní a prvá aprílová sobota pred obedom patrili zápisu prvákov. Privítal ich školský maskot a usmievavé pani učiteľky. Tie budúcim školákom položili zopár otázok, zadali úlohy, ktoré všetci hravo zvládli a my sa už teraz tešíme, ako sa stretneme v septembri.

       Ďakujeme, milí rodičia, za prejavenú dôveru. 

      • Štvrtáci s deviatakmi dobyli hrad

      • Poslednou súťažnou disciplínou v rámci celomestskej súťaže „Škola plná talentov – Superškola“ bolo „Dobývanie Košického hradu“. Dve družstvá pod vedením našich telocvikárov vybojovali cenné body do hodnotiacej tabuľky. 

       Ukázali, že im nerobí problém lukostreľba, hod palcátom, pavučina, sekanie mečom, preťahovanie lanom, stredoveké zápasenie ani hádanie hádaniek.

       DETI v zložení Debora, Teo, Michal, Eugen a Jakub získalo 1. miesto a JUNIORI v zoskupení Sofia, Paulína, Júlia, Jakub a Matúš 2. miesto.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • 4-kový volejbal

      • Možno ste ešte nikdy o takomto volejbale nepočuli alebo je vám známy ako MIDICOOL VOLLEY. Naše deviatačky a ôsmačky vedia aj jeho pravidlá, ktoré ich naučila pani učiteľka Sárossyová a ukázali, že sú perfektné aj v hre. 5. apríla si zahrali na krajskom kole s ostatnými školami. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu.

      • Zápis žiakov do 1. ročníka

      • Tešíme sa na Vás na zápise do prvého ročníka školského roka 2024/2025.

       Zapísať je možné dieťa narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré mali v tomto školskom roku predĺženie predprimárneho vzdelávania. Zápisu sa zúčastňujú obidvaja rodičia s dieťaťom.

       Na zápis je potrebné priniesť:

       - vytlačenú e-prihlášku,

       - občianske preukazy rodičov,

       - rodný list dieťaťa,

       - prípadne iné dokumenty (správa o predĺžení predprimárneho vzdelávania, správa z CPP, ....).

       Zopár informácií k vyplneniu prihlášky:

       - uvádzať presné údaje podľa rodného listu dieťaťa,

       - používať diakritiku,

       - neuvádzať zdrobneniny krstného mena.

       Elektronická prihláška na stiahnutie

        

        

        

        

      • SABI zber ide do finále

      • Kto má doma ešte SABI viečka, môže ich doniesť do školy. Všetky potrebné informácie sú nielen na školskej stránke, ale aj na plagátoch po školských chodbách. 

      • Súťaž o Veľkej noci

      • Po veľkonočnom tvorení v ŠKD v druhom ročníku sme si naše vedomosti preverili súťažou o Veľkej noci. Takmer vyrovnané družstvá svedčia o šikovnosti našich detí.

      • Krížová cesta u tretiakov

      • Tretiaci sa duchovne spojili v slávení krížovej cesty. Pobožnosť obetovali za svojich rodičov a tiež ako poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu. Modlitbou, rozjímaním a spevom si svoje srdcia  pripravili na najväčší sviatok roka - vzkriesenie nášho Pána.

      • Na besede s Novozélanďanom

      • Daniel Hillier - Novozélanďan, ktorý má za manželku Slovenku, prišiel deň pred veľkonočnými prázdninami na besedu k deviatakom, aby im porozprával zaujímavé fakty o vzniku a osídlení ostrova, o krásach prírody, o živote na Novom Zélande. 

       Je rodinným známym Vlada Turzáka (9.A) a veľmi rád prijal jeho pozvanie na besedu. Deviataci tak zažili netradičnú hodinu geografie a angličtiny a overili si aj svoje komunikačné zručnosti.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Šestica recitátorov reprezentovala našu školu 27. marca na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Patrí im poďakovanie a víťazkám srdečná gratulácia.

       A aké umiestnenia mali? Môžete si pozrieť v  úspechoch školy.

      • 4.A tvorila

      • Predveľkonočnú tvorivú hodinu si naplánovali žiaci 4.A. Vládla príjemná nálada a maľované vajíčka aj pozdravy sa im naozaj vydarili.

      • Pôstna zbierka

      • V 5. týždni pôstneho obdobia sme uskutočnili zbierku pre ženy riadenú Slovenskou katolíckou charitou. Viac si o nej môžete prečítať na tejto stránke

       Podarilo sa nám vyzbierať 850€. Ďakujeme za vaše štedré srdce.

      • Krížová cesta

      • Počas pôstu sme sa pravidelne stretávali každú stredu o 7.20 hod. v školskej kaplnke, aby sme sa pomodlili krížovú cestu. Pozvanie prijali žiaci, učitelia aj rodičia.

       Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami ...

      • Tvorivá Veľká noc

      • Veľká noc je tu zas a šikovné rúčky detí opäť tvorili aj počas ŠKD. Ide znova o rôzne nápadité a veľmi kreatívne dielka. Tu sa môžete pozrieť a sami presvedčiť.