• O škole

     • Úspechy školy

     • 2023/2024

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      Hviezdoslavov Kubín Regionálne 2. Tereza Tverďáková 8.A  
      Prezentiáda Krajské 2.

      Daniela Bujňáková

      Sofia Kardošová

      Vladimír Turzák

      9.D

      9.A

      9.A

      Ing. P. Jurašek
      Škola plná talentov - Dobývanie Košického hradu - DETI Celomestské 1.

       

      Teo Herchl

      Debora Palaščáková

      Jakub Černý

      Michal Lukčo

      Eugen Tarabčák

       

      4.C

      4.C

      4.D

      4.D

      4.D

      Mgr. G. Sárossyová

      Mgr. V. Drimák

      Škola plná talentov - Dobývanie Košického hradu - JUNIORI Celomestské 2.

       

      Sofia Kardošová

      Paulína Kekeňáková

      Júlia Kolárčiková

      Jakub Gajdošík

      Matúš Lukačko

       

      9.A

      9.A

       

      9.B

      9.D

      9.D

      Mgr. G. Sárossyová

      Mgr. V. Drimák

      Vesmír očami detí Okresné postup do celoslovenského kola Amélia Puchert 1.C PaedDr. A. Némethová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Tereza Tverďáková 8.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Hana Berová 3.A Mgr. A. Nosov
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Marína Hribová 4.D Mgr. K. Fabianová
      Škola plná talentov - Dance City Celomestské 1. Michaela Maurerová 4.A

      Mgr. K. Vargová

      Mgr. B. Ferková

      Škola plná talentov - Dance City Celomestské 1. Júlia Kolárčiková 9.B

      Mgr. K. Vargová

      Mgr. B. Ferková

      Škola plná talentov - Dance City Celomestské 1.

      Zuzana Babjaková

      Šimon Jerga

      9.B

      pani trénerka

       Ľ. Jergová

      Škola plná talentov - Dance City Celomestské 1.

      Karolína Bednarčíková

       

      Anežka Paraličová

       

      Michaela Kacsmariková

      Hana Tauber

      Nataša Lemešová

      Jana Mišenčíková

       

      3.A

       

      3.A

       

      3.B

      3.B

      4.A

      4.D

      pani trénerka

       Ľ. Jergová

      Škola plná talentov - Dance City Celomestské 2.

      Eliška Kenderová

      Michaela Dundová

      Alexandra Dundová

      Tatiana Handžáková

      Bianka Kenderová

      Nina Martonová

      Laura Oravcová

      5.A

      7.D

      9.A

       

      9.D

      9.D

      9.D

      9.D

      Mgr. K. Vargová

      Mgr. B. Ferková

      Biblická olympiáda Dekanátne/Okresné 3.

      Benita Brillová

      Ján Lukčo

      Lucia Bedriová

      7.D

      7.D

      8.C

      pán kaplán Barna

      Mgr. A. Kupková

      Mgr. D. Snopková

      PRO SLAVIS 2023 Celoslovenské 3. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

      Geografická olympiáda Okresné 2. Vladimír Kudlička 7.C Mgr. M. Bačinská
      Škola plná talentov - Košice Star Celomestské 2.

      Laura Dziurová

      Michaela Maurerová

      Nataša Lemešová

      4.A p. vych. Mgr. M. Kaduková
      Škola plná talentov - Košice Star Celomestské cena poroty

      Zuzana Bodyová

      Daniela Aronová

      Radovana Platková

      1.A

      5.A

      5.B

      Mgr. Z. Bodyová
      Škola plná talentov - Košice Star Celomestské cena poroty Laura Dziurová 4.A p. vych. Mgr. M. Kaduková
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Karin Tarabčáková 1.B Mgr. K. Fabianová
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Richard Krempaský 1.D Mgr. Z. Bodyová
      Všetkovedko Celoslovenské 2. Filip Dobiáš 1.A Mgr. D. Džmurová
      Všetkovedko Celoslovenské 2. Michal Mražik 1.D Mgr. Z. Bodyová
      Všetkovedko Celoslovenské 3. Michal Dominik Bero 1.A Mgr. D. Džmurová
      Všetkovedko Celoslovenské 3. Dávid Radváni 1.B Mgr. K. Fabianová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Zuzana Babjaková 9.B MVDr. A. Zachariášová
      Škola plná talentov - Mestská technická súťaž Celomestské 2. Vladimír Kudlička 7.C Ing. P. Jurašek
      Dejepisná olympiáda Okresné 3. Matej Čech 7.B PhDr. J. Zachariáš
      Matematická olympiáda - Z9 Okresné 2. Daniela Bujňáková 9.D Mgr. M. Kaduková
      Šaliansky Maťko Okresné 2. Samuel Konkoly 4.B  
      Šaliansky Maťko Okresné 3. Zuzana Becková 7.D  
      Šaliansky Maťko Okresné čestné uznanie Anna Tóthová 3.B Mgr. A. Nosov
      Škola plná talentov -  Prezentácia na PC Celomestské 1.

      Sofia Kardošová

      Vladimír Turzák

      9.A

      Mgr. R. Demjanovičová

      Ing. P. Jurašek

      Olympiáda zo SJL Krajské 3. Daniela Bujňáková 9.D Mgr. M. Gajdošíková

      „... a Slovo bolo u Boha ...“

      Krajské čestné uznanie Laura Čurová 9.B Mgr. B. Ferková

      „... a Slovo bolo u Boha ...“

      Krajské čestné uznanie Lenka Bedriová 5.C  
      Koláže rozprávajú 2024 Celomestské 1. Anabel Čontošfalská 2.C PaedDr. A. Némethová
      Koláže rozprávajú 2024 Celomestské 2. Laura Dziurová 4.A PaedDr. A. Némethová
      Koláže rozprávajú 2024 Celomestské 3. Anežka Paraličová 3.A PaedDr. A. Némethová
      Koláže rozprávajú 2024 Celomestské čestné uznanie Juraj Barbarič 1.D PaedDr. A. Némethová

      Škola plná talentov - 

      O skleneného motýľa

      Celomestské 3. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

      Dominikova vianočná pieseň Regionálne zlaté pásmo Adrián Vozník 1.A Mgr. M. Križalkovičová
      Dominikova vianočná pieseň Regionálne zlaté pásmo Nataša Lemešová 4.A Mgr. M. Križalkovičová
      Dominikova vianočná pieseň Regionálne strieborné pásmo

      Laura Dziurová

      Sára Fedorčáková

      4.A

      3.A

      Mgr. M. Križalkovičová
      Pomoc v obrazoch Arcidiecézne 1. Pia Mária Lakatošová 6.D Mgr. M. Gajdošíková
      SUPER FLORBAL POHÁR ŽIAČOK ZŠ Krajské 3.

      Anna Hudáková

      Tatiana Takáčová

      Sarah Szczureková

      Simona Turzáková

      Dorota Joščáková

      Sofia Bodnárová

      Liliana Varhoľáková

      Alžbeta Forgáčová

      Veronika Gburíková

      Klaudia Schuster

      Sofia Kardošová

      Zuzana Babjaková

      Daniela Bujňáková

      6.B

      6.D

      7.A

      7.A

      7.A

      7.D

      8.A

      8.C

      8.C

      8.C

      9.A

      9.B

      9.D

      Mgr. V. Drimák
      Basketbal 3x3 žiačok Okresné 2.

      Barbora Lešková

      Júlia Hakulinová

      Mária Zentková

      Zdenka Dlhá

      Dorota Magdová

      7.A

      9.A

      9.A

      9.A

      9.A

      Mgr. G. Sárossyová
      Basketbal 3x3 žiakov Okresné 3.

       

      Filip Kováč

      Šimon Rigdda

      Samuel Hlopko

      Melichar Neufeld

      Adam Mamrák

       

      9.A

      9.A

      9.D

      9.D

      9.D

      Mgr. G. Sárossyová
      Slovo bez hraníc Celomestské 2. Samuel Konkoly 4.B  
      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Okresné 1. Daniela Bujňáková 9.D Mgr. M. Gajdošíková
      SUPER FLORBAL POHÁR ŽIAČOK ZŠ Okresné 1.

       

      Tatiana Takáčová

      Sarah Szczureková

      Dorota Joščáková

      Sofia Bodnárová

      Liliana Varhoľáková

      Alžbeta Forgáčová

      Veronika Gburíková

      Charlotte Pituchová

      Klaudia Schuster

      Sofia Kardošová

      Veronika Jarinkovičová

      Daniela Bujňáková

       

      6.D

      7.A

      7.A

      7.D

      8.A

      8.C

      8.C

      8.C

      8.C

      9.A

      9.B

      9.D

      Mgr. V. Drimák
      Škola plná talentov - Jesenné aranžovanie Celomestské 2. Alexandra Tóthová 9.B Mgr. M. Gajdošíková
      Škola plná talentov - Jesenné aranžovanie Celomestské čestné uznanie Pia Mária Lakatošová 6.D Mgr. M. Gajdošíková
      Škola plná talentov - Jesenné aranžovanie Celomestské čestné uznanie Lucia Bedriová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Škola plná talentov - Jesenné aranžovanie Celomestské čestné uznanie Katarína Chovancová 9.D Mgr. M. Gajdošíková
      Mobil FEST ’23 Celoslovenské 3. Adela Trnková 8.A  
      Attomat Celoslovenské 1. Matúš Varhoľák 6.B Mgr. A. Paraličová
      Máš problém?! 2023 Zima Celoslovenské 1. Matúš Varhoľák 6.B Mgr. A. Paraličová
      Strašiak v poli Celomestské 3.  

      Melánia Marcinková

      Debora Palaščáková

      Veronika Stoliarová

      Daniela Zacharová

      4C oddelenie

      M. Gáfriková

       

      2022/2023

       

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      Turnaj vo futbale Celomestské 1.

      Tomáš Hajduček

      Viliam Hižnay

      Šimon Koribský

      Simon Lisý

      Michal Sabol

      Richard Sukovský

      Timotej Štefko

      Maximilián Železník

      Jakub Brilla

      Pavol Cerňák

      Matúš Polák

       

       

      9.A

       

       

       

       

       

      9.C

      Mgr. V. Drimák
      Školský pohár SFZ - futbal žiačok ZŠ Celoslovenské 3.

      Viktória Smolejová

      Dorota Joščaková

      Sarah Szczureková

      Simona Turzáková

      Sofia Bodnárová

      Viktória Hudáková

      Alžbeta Forgáčová

      Liliana Varhoľáková

      5.C

      6.A

      6.A

      6.D

      6.D

      7.B

      7.B

      Mgr. V. Drimák
      Príroda očami detí Celomestské 1. Klára Fedušová 3.A PaedDr. A. Némethová
      MAKS Celoslovenské 1. Liliana Varhoľáková 7.B Mgr. M. Kaduková
      MAKS Celoslovenské  1. Júlia Varhoľáková 9.A Mgr. M. Jurašeková
      ENTER programiáda Celoslovenské 1.

      Sofia Kardošová

      Filip Štefko

      Vladimír Turzák

      Daniela Bujňáková

      Jakub Brilla

      8.A

      8.A

      8.A

      8.D

      9.B

      Ing. P. Jurašek

      Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne strieborné pásmo

      Laura Čurová

      Ivana Dvorčáková

      8.B Mgr. L. Jacková
      Biblická olympiáda Celoslovenské 1.

      Benita Brillová

      Katarína Áronová

      Romana Bodyová

      6.D

      9.A

      9.A

      pán kaplán Barna

      Mgr. A. Kupková

      Mgr. D. Snopková

      Školský pohár SFZ - futbal žiačok ZŠ Krajské 1.

      Viktória Smolejová

      Dorota Joščaková

      Sarah Szczureková

      Simona Turzáková

      Sofia Bodnárová

      Viktória Hudáková

      Alžbeta Forgáčová

      Liliana Varhoľáková

      5.C

      6.A

      6.A

      6.D

      6.D

      7.B

      7.B

      Mgr. V. Drimák
      Slávik Slovenska Okresné čestné uznanie Ema Kandráčová 5.A Mgr. M. Križalkovičová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 1. Adela Trnková 7.A MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 3. Katarína Kiszelová 7.B MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - teoreticko-praktická časť Okresné 2. Richard Soľár 6.D MVDr. A. Zachariášová
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Samuel Konkoly 3.B  
      Literárne Košice Celoslovenské 2. Lucia Čigášová 9.C Mgr. B. Ferková
      Literárne Košice Celoslovenské čestné uznanie Dominika Baranová 7.B Mgr. M. Gajdošíková
      Školský pohár SFZ - futbal žiakov ZŠ Okresné 1.

       

      Juraj Majerníček

      Matúš Sukovský

      Boris Töviš

      Krištof Neufeld

      Michal Telepjan

      Štefan Bicák

      Ján Lukčo

      František Sabol

      Sebastián Špak

      Denis Surmánek

       

      5.B

      5.B

      6.A

      6.B

      6.B

      6.D

      6.D

      6.D

      7.A

      7.B

      Mgr. V. Drimák
      Školský pohár SFZ - futbal žiačok ZŠ Okresné 1.

       

      Viktória Smolejová

      Dorota Joščaková

      Sarah Szczureková

      Simona Turzáková

      Sofia Bodnárová

      Viktória Hudáková

      Alžbeta Forgáčová

      Liliana Varhoľáková

       

      5.C

      6.A

      6.A

      6.A

      6.D

      6.D

      7.B

      7.B

      Mgr. V. Drimák
      Geografická olympiáda Krajské 1. Jakub Gajdošík 8.D Mgr. M. Bačinská
      Biblická olympiáda Arcidiecézne/Krajské 1.

      Benita Brillová

      Katarína Áronová

      Romana Bodyová

      6.D

      9.A

      9.A

      pán kaplán Barna

      Mgr. A. Kupková

      Mgr. D. Snopková

      Matematická olympiáda Z6 Okresné 1. - 2. Šimon Fodor 6.C Mgr. Z. Filová
      Matematická olympiáda Z6 Okresné 1. - 2. Richard Soľár 6.D Mgr. A. Paraličová
      Matematická olympiáda Z7 Okresné 1. Liliana Varhoľáková 7.B Mgr. M. Kaduková
      Matematická olympiáda Z7 Okresné 3. - 4. Kamil Farkašovský 7.C Mgr. M. Jurašeková
      Matematická olympiáda Z8 Okresné 1. Jakub Gajdošík 8.D Mgr. M. Kaduková
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Benita Brillová 6.D Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Richard Soľár 6.D Ing. T. Hrebeňárová
      JARNÉ ARANŽOVANIE Celomestské 3. Juliana Chovancová 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      JARNÉ ARANŽOVANIE Celomestské čestné uznanie Katarína Chovancová 8.D Mgr. M. Gajdošíková
      Hviezdoslavov Kubín Regionálne 1. Samuel Konkoly 3.B  
      Hviezdoslavov Kubín Regionálne 3. Tereza Tverďáková 7.A  
      DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU Celomestské 1.

      Miriam Štefková

      Dorota Kucharčík

      Bruno Čonka

      Damián Gočík

      Zuzana Koribská

      4.A

      4.A

      4.C

      4.C

      4.C

      Mgr. G. Sárossyová
      DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU Celomestské 1.

       

      Sofia Kardošová

      Martin Sudzina

      Alžbeta Jenčušová

      Veronika Surmánková

      Timotej Štefko

       

      8.A

      8.B

      9.A

      9.A

      9.A

      Mgr. G. Sárossyová
      Geografická olympiáda Okresné 1. Martin Nebesňák 5.B Mgr. M. Bačinská
      Geografická olympiáda Okresné 3. Gregor Dubjel 5.B Mgr. M. Bačinská
      Geografická olympiáda Okresné 2. Vladimír Kudlička 6.C Mgr. M. Bačinská
      Geografická olympiáda Okresné 2. Jakub Gajdošík 8.D Mgr. M. Bačinská
      DANCE CITY 2023 Celomestské 1.

      Dominika Kocelková

      Ema Kukuruďová

      9.C

      Mgr. A. Nosov

      Mgr. K. Vargová

      Mgr. B. Ferková

      Olympiáda v ANJ - kategória 1C Celoslovenské 1. Tamara Kakalejčíková 9.C Mgr. P. Sorgerová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Samuel Konkoly 3.B  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Tereza Tverďáková 7.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Júlia Verebová 7.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné čestné uznanie Lívia Oravcová 5.A  
      Biblická olympiáda Dekanátne/Okresné 1.

      Benita Brillová

      Katarína Áronová

      Romana Bodyová

      6.D

      9.A

      9.A

      pán kaplán Barna

      Mgr. A. Kupková

      Mgr. D. Snopková

      Biologická olympiáda - projektová časť Krajské 1. Laura Čurová 8.B MVDr. A. Zachariášová
      Spoznaj svet s micro:bitom Celomestské 2.

      Ema Štupáková

      Michal Sabol

      Timotej Štefko

      9.A Ing. P. Jurašek
      Šaliansky Maťko Krajské 3. Tereza Tverďáková 7.A  
      Olympiáda v ANJ - kategória 1C Krajské 1. Tamara Kakalejčíková 9.C Mgr. P. Sorgerová
      Matematická olympiáda Z5 Okresné 1. - 3. Matúš Varhoľák 5.B Mgr. A. Paraličová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 1. Laura Čurová 8.B MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Viktória Guttová 8.A MVDr. A. Zachariášová
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Dominika Sedláčková 2.C Mgr. V. Smoleňová
      Technická olympiáda Krajské 3. Tomáš Dlugoš
      Jakub Brilla
      8.A
      9.C
      Ing. P. Jurašek
      PRO SLAVIS 2022 Celoslovenské 3. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

      Šaliansky Maťko Okresné 1. Tereza Tverďáková 7.A  
      Šaliansky Maťko Okresné 3. Alžbeta Špacaiová 3.A PaedDr. A. Némethová
      Koláže rozprávajú 2023 Celomestské 3. Zuzana Cerňáková 7.B Mgr. M. Gajdošíková
      O skleneného motýľa Okresné 1. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

      Dominikova vianočná pieseň Regionálne strieborné pásmo Sára Fedorčáková 2.A Mgr. M. Križalkovičová
      Technická olympiáda Okresné 1. Tomáš Dlugoš
      Jakub Brilla
      8.A
      9.C
      Ing. P. Jurašek
      Olympiáda zo SJL Okresné 2. Daniela Bujňáková 8.D Mgr. M. Gajdošíková
      Najkrajší sen Celomestské 1. Teo Herchl 3.C PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 2. Filip Tverďák 3.A PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 3. Jakub Krupa 3.C PaedDr. A. Némethová
      Strašiak v poli Celomestské 1. Eliška Findrichová
      Dominika Hirková
      Lenka Muravská
      Anabelle Vanbeselaere
       
      4.C p. vych. E. Nemetová

      2021/2022

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      „...a Slovo bolo u Boha...“ Celoslovenské 2. Klára Angelovičová 6.B  
      Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Celoslovenské 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
      ENTER olympiáda v programovaní Celoslovenské 2.

      Filip Štefko

      Soňa Šomšáková

      Ema Štupáková

      Timotej Štefko

      Michal Sabol

      7.A

      8.A

      8.A

      8.A

      8.A

      Mgr. M. Jurašeková

      Ing. P. Jurašek

      Biologická olympiáda - geológia Krajské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Krajské 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Krajské 2. Miriam Gburíková 9.C Mgr. M. Bačinská
      Beniakove Chynorany  Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko 9.C  

      „...a Slovo bolo u Boha...“

      Krajské 1. Klára Angelovičová 6.B  
      „...a Slovo bolo u Boha...“ Krajské 1. Ema Štupáková 8.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Júlia Verebová 6.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Veronika Gburíková 6.C  
      Matematická olympiáda Okresné 1. Daniela Bujňáková 7.D Mgr. R. Demjanovičová
      Matematická olympiáda Okresné 2. Jakub Gajdošík 7.D Mgr. R. Demjanovičová
      Matematická olympiáda Okresné 3. Martin Sudzina 7.B Mgr. M. Kaduková
      Matematická olympiáda Okresné 2. Timotej Štefko 8.A Mgr. M. Jurašeková
      Matematická olympiáda Okresné 2. - 4. Liliana Varhoľáková 6.B Mgr. M. Kaduková
      Matematická olympiáda Okresné 2. - 4. Alžbeta Múdra 6.C Mgr. M. Jurašeková
      Šaliansky Maťko Krajské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Slovo bez hraníc Celomestské 2. Viliam Ferko 9.C  
      Slovo bez hraníc Celomestské 2. Dominika Hakulinová 9.C  
      Moje mesto Celomestské čestné uznanie Andrej Tomčej 2.C PaedDr. A. Némethová
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Klára Angelovičová 6.B Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Benita Brillová 5.D Mgr. M. Krupová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Viktória Guttová 7.A MVDr. A. Zachariášová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lívia Oravcová 4.A Mgr. K. Fabianová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Júlia Verebová 6.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Viliam Ferko 9.C  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lenka Bedriová 3.C  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Veronika Gburíková 6.C  
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - botanika Okresné 1. Viliam Ferko 9.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 9.C Mgr. M. Bačinská
      Pytagoriáda Okresné 1. Benita Brillová 5.D Mgr. A. Paraličová
      Pytagoriáda Okresné 3. Tomáš Ivančo 4.A Mgr. D. Sedláčková
      Pytagoriáda Okresné 3. Matúš Varhoľák 4.B Mgr. I. Roháčová
      Pytagoriáda Okresné 3. Mária Magdaléna Nebesňáková 8.A Mgr. M. Jurašeková
      Vesmír očami detí Okresné práca postupuje do celoslovenského kola Sára Selecká 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Vesmír očami detí Okresné čestné uznanie Karolína Andrejková 8.B Mgr. M. Gajdošíková
      Vesmír očami detí Okresné čestné uznanie Mária Magdaléna Nebesňáková 8.A Mgr. M. Gajdošíková
      Fyzikálna olympiáda Okresné 3. Kristína Rendošová 9.C Mgr. M. Kaduková
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Jakub Krupa 2.C Mgr. A. Hadbavníková
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Juraj Matuš 2.A PaedDr. A. Némethová
      Všetkovedko Celoslovenské 3. Ján Filo 2.C Mgr. A. Hadbavníková
      Všetkovedko Celoslovenské 3. Amálie Janáčková 2.B Mgr. A. Nosov
      Šaliansky Maťko Okresné 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Biblická olympiáda Okresné 2.

      Benita Brillová

      Richard Soľár

      Romana Bodyová

      5.D

      5.D

      8.A

      Mgr. A. Kupková
      Biologická olympiáda - projektová časť Krajské 3. Nina Fodorová 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Matematická olympiáda Okresné 2. - 5. Anna Mária Sudzinová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Nina Fodorová 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 3. Viliam Ferko 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Olympiáda v ANJ - kategória 1C Krajské 3. Tamara Kakalejčíková 8.C Mgr. P. Sorgerová
      Dejepisná olympiáda Okresné 1. Klára Milkovičová 9.A PhDr. J. Zachariáš
      Dejepisná olympiáda Okresné 2. Žofia Jurčinová 9.A PhDr. J. Zachariáš
      Dejepisná olympiáda Okresné 2. Karolína Molitorisová 7.D PhDr. J. Zachariáš
      Technická olympiáda Krajské 2. Adam Smatana
      Jakub Brila
      2. Ing. P. Jurašek
      PRO SLAVIS 2021 Celoslovenské 2. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

       

      Beniakove Chynorany Krajské 2. Viliam Ferko 9.C  
      Najkrajší sen Celomestské 1. Filip Tverďák 2.A PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 2. Viktória Huková 2.A PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 3. Adam Pavlulik 2.C PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 3. Júlia Majláthová 7.B Mgr. M. Gajdošíková
      Najkrajší sen Celomestské 3. Karol Zentko 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      Najkrajší sen Celomestské čestné uznanie Kristína Žoffčáková 6.B Mgr. M. Gajdošíková
      Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Celoslovenské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Technická olympiáda Okresné 1.

      Adam Smatana
      Jakub Brila

      9.A
      8.C

      Ing. P. Jurašek

       

      2020/2021

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Tereza Tverďáková 5.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Petra Koribská 4.B  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Júlia Verebová 5.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Rebeka Beľanová 4.B Mgr. A. Beľanová
      Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 2. Anna Mária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Celoslovenské 2. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Rebeka Beľanová 4.B Mgr. A. Beľanová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Petra Koribská 4.B  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Júlia Verebová 5.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Veronika Gburíková 5.C  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Viliam Ferko 8.C  
      Biologická olympiáda - geológia Krajské 1. Anna Mária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Krajské 3. Dominika Hakulinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Krajské 1. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
      Chemická olympiáda Krajské 3. Dominika Brillová 9.C RNDr. A.Krajkovičová
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Laura Harmadiová 5.B Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Kristína Žoffčáková 5.B Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Zuzana Sklenková 8.A Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Anna Mária Sudzinová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské cena porotcu Michal Zimovčák 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Lucia Kaduková 9.B Mgr. M. Gajdošíková
      Matematická olympiáda Krajské 3. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      Biologická olympiáda - botanika Okresné 2. Viktória Guttová 6.A MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - botanika Okresné 3. Daniela Bujňáková 6.D MVDr. A. Zachariášová
      Matematická olympiáda Okresné 2. Daniela Bujňáková 6.D Mgr. R. Demjanovičová
      Matematická olympiáda Okresné 2. Dominika Hakulinová 8.C Mgr. M. Jurašeková
      Matematická olympiáda Okresné 3. Karol Zentko 8.C Mgr. M. Jurašeková
      Pytagoriáda  Okresné  3. Matej Ivančo  8.C Mgr. M. Jurašeková 
      Máš problém? Celoslovenské 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková

      Matematický expres - Matboj - MatX

      9. ročník

      Celoslovenské 2.

      Dominika Brillová

      Lillian Gardoňová

      Ľudmila Kicová

      Daniela Židiková

      9.C Mgr. M. Jurašeková
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Annamária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 8.C Mgr. M. Bačinská
      Fyzikálna olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Kaduková
      Chemická olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C RNDr. A. Krajkovičová
      Biblická olympiáda Okresné 1.

      Zuzana Sklenková

      Dominika Brillová

      Tadeáš Kaduk

      8.A

      9.C

      9.B

      Mgr. A. Kupková
      Dejepisná olympiáda Okresné 2. Emília Sikorová 8.A PhDr. J. Zachariáš
      Dejepisná olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 9.B PhDr. J. Zachariáš
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 1. Nina Fodorová 8.C MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - teoretická časť Okresné 2. Petra Sobotková 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Geografická olympiáda - kategória G Okresné 3.  Teodor Dubjel 5.A Mgr. M. Bačinská
      Olympiáda v ANJ Krajské 3. Aneta Jurčišinová 7.B Mgr. M. Köry
      Matematická olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      Olympiáda v ANJ Okresné 1. Aneta Jurčišinová 7.B Mgr. M. Köry
      Tu stojím ja! Celomestské 1. Lucia Kaduková 9.B Mgr. M. Bednárová
      ATTOMAT 5 Celoslovenské 2. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      ATTOMAT 4 Celoslovenské 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková