• Novinky

      • Radosť rozdávaním rastie

      • Deň detskej radosti zažili hneď po MDD žiaci z I. stupňa. Spríjemnili im ho naši najstarší. S nadšením si pripravili súťaže, rôzne aktivity, športové disciplíny a ovládli ihrisko aj okolie školy. Pani učiteľky malých aj veľkých boli tiež nápomocné a patrí im poďakovanie.

       Súťažiaci boli za svoje výkony odmenení pečiatkami, ktoré mohli vymeniť v bufete za nejakú dobrotu.

       Pani učiteľka Hirková deviatakov prekvapila a zároveň potešila chutnými nanukmi.

      • V papučiach

      • Papučová kultúra dnes zavládla v našej škole. V papučiach ste mohli stretnúť žiakov aj učiteľov v triedach aj na chodbách.

      • Projekt 9P začína

      • Deviatacký projekt „Buď milosrdný!“ na posilňovanie postojov dnes oficiálne otvorila pani riaditeľka a deviataci nastúpili na cestu, ktorá preverí ich komunikačné schopnosti, športové zručnosti, schopnosť viesť mladších a mnohé iné.

       Niektoré aktivity už absolvovali a ďalšie ich čakajú v mesiaci jún.

       Myslíme na nich a sprevádzame ich modlitbami na ceste dospievania.

      • Deň detí bol veselý

      • 1. jún sa niesol vo veselej nálade. Okrem fotenia každý dostal sladkosť a osviežujúci nápoj od rodičovskej rady.

       V mene všetkých detí ďakujeme.

      • Exkurzia vo finále

      • Zemplín a jeho krásy ešte dnes poobdivovali ôsmaci aj s pánom kaplánom Františkom a so svojimi triednymi učiteľmi. Už smerujú do Košíc.

       Uchvátila ich vodná nádrž Starina a drevený Chrám sv. Juraja v obci Jalová.

        

      • Na MDD sa fotíme

      • 1. júna sa všetci, ktorí ste v škole, nezabudnite pekne vyobliekať, lebo sa budú fotiť triedne kolektívy podľa rozpisu. Druhé kolo fotenia bude 8. júna pre tých, ktorí v tomto týždni spoznávajú krásy prírody.

       Tešíme sa na krásne úsmevy, ktoré určite zažiaria na každej fotke.

      • Imatrikulácia

      • Prváci sa konečne v posledný májový deň dočkali. Deviataci im pripravili super imatrikuláciu.

       Najskôr zbierali "magické pečate" - pečiatky a keď mali dostatok, tak dostali "magické artefakty" - kľúče a iné predmety. Museli vyslobodiť princeznú Radku a nechýbal ani princ Viliam.

       Celé predpoludnie sa nieslo vo veľkej radosti, hry, zábavy, ktorú pripravili starší spolužiaci mladším a oficiálne ich pasovali za veľkých žiakov našej školy.

      • Ôsmaci pozdravujú z Horného Zemplína

      • Trojdňovú geografickú exkurziu dnes začali ôsmaci za krásami Horného Zemplína.

       Dnes dobyli hrad Čičva, zastavili sa v Zemplínskych Hámroch, v rodisku pána kaplána Františka, kde mali aj sv. omšu a pozreli si expozíciu Hámorského náučného chodníka. 

      • Buď zodpovedný!

      • Výzva na tento týždeň je veľmi jasná. Skúsme ju všetci dodržiavať, aby sme boli spokojní sami so sebou.

      • Plavci v cieli

      • Do úspešného cieľa doplávali 27. mája šiestaci. Záverečné preteky boli zážitkom pre všetkých plavcov. Za svoju snahu, húževnatosť a nadšenie boli aj odmenení. Tí, ktorí získali najlepšie časy, si domov odniesli medailu a niektorí aj víťaznú trofej. 

       Poďakovanie patrí pani učiteľke Sárossyovej a pánovi učiteľovi Drimákovi za trpezlivosť a cenné rady počas plaveckého výcviku. Za ich povzbudivé slová, ktoré dodali odvahu aj menej odvážnym.

       Šiestaci vyjadrili vďaku aj pani učiteľkám Kadukovej, Jurašekovej a Ferkovej.

       Radosť, veselosť a priateľské vzťahy, ktoré vládli počas celého týždňa, určite budú pretrvávať aj naďalej.

      • Žiacka školská rada na Spiši

      • Na Mariánsku horu do Levoče a do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach sa vybrali členovia žiackej školskej rady a ešte zopár vybraných žiakov, ktorí reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach. Sprevádzali ich pani riaditeľka, pani učiteľka Bačinská a pán kaplán Tuleja.

      • Plavili sme sa

      • Zážitkom pre šiestakov bola štvrtková plavba výletnou loďou po Šírave. Niektorí sa plavili prvýkrát a poriadne si to užívali.

       Vyvrcholením dňa bol hokejový zápas a radostná tancovačka.

      • Vynikajúce výsledky v Testovaní 9

      • Začiatkom apríla deviataci na celom Slovensku absolvovali testovanie z matematiky (MAT) a slovenského jazyka a literatúry (SJL), ktoré sa berie ako jeden z podkladov na prijímacie skúšky na SŠ. Test si vyžadoval vysoký stupeň rozlišovania.

       Očakávala sa priemerná úspešnosť 50 - 60%, pričom reálny celoslovenský priemer z MAT bol 53,2% a  zo SJL 59,1%. Naša škola však aj tento rok prekonala očakávania - z MAT naši deviataci získali 75,7% (čo je o 22,5% viac ako celoslovenský priemer) a zo SJL 70,0% (čo je o 10,9% viac ako celoslovenský priemer).

       Výsledky Testovania 9 sú ďalším potvrdením vysokej úrovne vzdelávania na našej škole a zodpovedného prístupu našich žiakov.

      • Folklórna výzva prijatá

      • V stredu to bola pastva pre oči. V triedach, na ihrisku, na chodbe, ale aj na plaveckom výcviku na Šírave ste mohli stretnúť žiakov aj učiteľov vo folklórnom odeve alebo nejakom doplnku.

       Plavci - šiestaci venovali folklóru aj popoludnie. Spievali, tancovali, snažili sa identifikovať nárečové slová, ba vytvorili aj zaujímavé básničky, na ktoré sa môžete tešiť v prázdninovej Ratolesti.

      • Púť milosrdenstva

      • Jedinečné zážitky a nezabudnuteľné spomienky.

       Kontrast medzi miestom bez milosrdenstva a miestom plným milosrdenstva.

        

       Aj takto možno pomenovať štvrtok 19. mája, kedy deviataci absolvovali púť do Poľska s troma zastávkami - Osvienčim a Brezinka, Lagievniky, Krakov.

       Plní ticha, zamyslení a ponorení do slov sprievodkyne prešli koncentračný tábor v Osvienčime aj v Brezinke. Vo svojich mysliach a srdciach prežívali osudy mnohých, ktorí tam žili a zomreli, ktorí sa obetovali, aby mohli žiť iní. So záujmom sa pýtali, a tak dokresľovali celkový obraz, ktorý sa im vynáral pred očami. Nik nezostal nedotknutý, nik nevyšiel taký, ako vošiel do tohto miesta bolesti.

       Sestra Faustína, posol Božieho milosrdenstva, však následne v Lagievnikoch ukázala cestu hodnu nasledovania - cestu lásky a dôvery, prosby o odpoustenie a nekonečného Božieho milosrdenstva. Spoločne sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva v slovenskej kaplnke v miestnom sanktuáriu a utvrdili sa v Ježišovom prísľube, že prosterdníctvom tejto modlitby si ich Boh nájde. Vzdali úctu sestre Faustíne v kaplnke, kde sa modlievala a opäť sa ponorili do ticha osobnej modlitby. Pokojom a pokorou naplnení obdivovali nádheru svätyne sv. Jána Pavla II., ktorú jedinečne dopĺňala organová hudba v podaní detského hudobníka pripravujúceho sa na koncert.

       Objavovanie čulého života v Krakove, jeho bohatá história a architektúra, spojenie minulosti a prítomnosti zakončilo štvrtkovú púť. Myšlienky a slová plné milosrdenstva však zostávajú v každom hlboko vryté.

      • Aj na plaveckom fandíme našim

      • Utorok na šiestackom plaveckom výcviku bol spojený aj s fandením našim hokejistom. Veľké nadšenie, skandovanie aj primerané doplnky správneho fanúšika nechýbali počas online  zápasu s Dánskom.

       Privítali sme aj pani riaditeľku, pani zástupkyňu Hrebeňárovú, pani učiteľku Zachariášovú a pána kaplána Martina, ktorý nám odslúžil sv. omšu.

      • Zajtra vo folklórnom

      • Tematická streda 25. mája sa bude niesť vo folklórnom oblečení. Pozývame vás, aby ste prišli oblečení v kroji, ktorí máte takúto možnosť.

       Kto nemá, nemusí byť  smutný. Môže si dať nejaký folklórny doplnok - stužka, tričko, klobúk, nejaká časť z kroja.

       Táto výzva je súčasťou projektu Radostná parchovianska karička.

      • Ďalší postup do celoslovenského kola

      • Minulý utorok, 17. mája 2022, sa piati naši žiaci zúčastnili krajského kola v biologickej olympiáde, a to v troch rôznych kategóriách - geológia, zoológia a botanika.

       V geológii získala Annamária Sudzinová úžasné prvé miesto a tým aj postup do celoslovenského kola. Dominika Hakulinová sa v rovnakej kategórii svojím 5. miestom stala úspešnou riešiteľkou.

       V zoológii vysoko bodovali Katka Marczyová a Miriam Gburíková, ktoré súperili o prvé dve miesta. Miriam nakoniec obsadila úžasné 2. miesto a stupienok víťazov patril Katke, ktorá tiež postupuje do celoslovenského kola.

       V botanike nás reprezentoval Viliam Ferko a stal sa úspešným riešiteľom, keď obsadil 6. miesto.

       Skvelé výkony podávali títo naši žiaci od začiatku olympiády a veríme, že sa budú so cťou reprezentovať aj na celoslovenskom kole.