• Novinky

      • Ďakujeme

      • Milí rodičia, ďakujeme vám za prejavenú dôveru, že ste si pre svojho syna, svoju dcéru vybrali práve našu školu. Keď niekto nestihol zápis, môže tak urobiť ešte do konca apríla. 

       Zapisujú sa deti, ktoré:

       • boli narodené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016,

       • mali v minulom školskom roku predĺženie predprimárneho vzdelávania(odklad školskej dochádzky).

       Na zápis je potrebné doniesť:

       • občiansky preukaz

       • rodný list dieťaťa

       • vytlačenú elektronickú prihlášku

       ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

       Údaje v elektronickej prihláške, prosíme, vypisovať aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu dieťaťa. Ak ste  prihlášku vypísali a odoslali, vytlačte ju a prineste so sebou na zápis. Prihláška musí byť podpísaná oboma rodičmi.

       Kto nemá možnosť vytlačenia, urobíme to v škole pri zápise.

       Z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, na základe vašich elektronických prihlášok, vám pred zápisom pošleme mailom čas, kedy s dieťaťom prídete na zápis, aby ste nemuseli čakať a viacerí sa zhromažďovať na jednom mieste. Kto nepošle prihlášku elektronicky, môže napísať mail na adresu: zentkova.katarina@zscamke.sk a dohodneme čas zápisu.

       V prípade, ak žiadate o predĺženie predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky), nahláste nám to pri zápise, poprípade, doneste už vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie z CPPPaP či rozhodnutie z materskej škôlky - potrebné je to dodať najneskôr do 15.júna 2022.

       Ďakujeme, že nám dôverujete.

      • Druháci v bábkovom divadle

      • Naši druháci so svojimi pani učiteľkami triednymi dnes navštívili bábkové divadlo. Veľmi sa tešili na predstavenie Valibuk a Laktibrada. Naozaj si to užili a majú krásny kultúrny zážitok.

      • Terezka priniesla zlato

      • Okresné kolo v prednese povestí 24. marca ocenilo najlepších recitátorov. Pani vychovávateľka Németová sprevádzala Lenku Muravskú z 3.C, Elenku Figurovú zo 4.B a Terezku Tverďákovú zo 6.A na Šalianskom Maťkovi. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu školy a Terezke blahoželáme k prvenstvu. Nech sa jej darí aj v krajskom kole.

      • Učíme pre život

      • Pozývame vás na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční 1. - 2. apríla 2022.

       Tešíme sa na našich budúcich žiakov.

      • Sviatok slova

      • Umelecký zážitok mal každý, kto si vypočul recitátorov v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krásne texty a ešte krajší prednes nechýbali ani v jednej kategórii. Porota to vôbec nemala ľahké. Snažila sa vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v apríli v okresnom kole. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

       I. kategória - poézia: Lívia Oravcová, 4.A

       I. kategória - próza: Lenka Bedriová, 3.C

       II. kategória - poézia: Rebeka Beľanová, 5.B

       II. kategória - próza: Veronika Gburíková, 6.C

       III. kategória - poézia: Viliam Ferko, 9.C

       II. kategória - próza: Dominika Hakulinová, 9.C

       Automaticky do okresného kola postupuje Júlia Verebová, 6.A - poézia. Tereza Tverďáková, 6.A - próza začína súťažiť až v krajskom kole. Obidve boli uspešné v minulom školskom roku a nemenia vekovú kategóriu, preto majú takúto možnosť.

      • Svätí v mojom živote

      • Deň pred sviatkom svätého Jozefa 7.D s pánom kaplánom Františkom a pánom učiteľom Drimákom  navštívili Kostol sv. Jozefa v Prešove. Ich návšteva bola spojená s duchovnou obnovou a tu si mohli pozrieť aj  viac ako 430 relikvií blahoslavených a svätých. Tento relikviár je momentálne najväčší na Slovensku. 

      • Bábkové divadlo v 5.B

      • Hodiny literatúry vôbec nemusia byť nudné. Niečo o tom vedia aj žiaci z 5.B. Teóriu zo sveta bábkového divadla uplatnili v praxi. A bolo naozaj veselo, keď na scénu nastúpili bábkoherci s maňuškami, marionetami aj javajkami. Veselé fotky hovoria za všetko.

      • Učíme sa pre život alebo škola v praxi

      • Isto budete mnohí súhlasiť, že získavanie nových poznatkov alebo nadobúdanie zručností je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie, keď je zreteľné prepojenie medzi teóriou a praxou. Prípadne prebieha mimo prostredia školy, čiže priamo "v teréne". Naši učitelia na to kladú dôraz, preto rôzne pokusy, názorné ukážky či exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Vďaka tomu sú žiaci schopní teoretické poznatky lepšie pochopiť a užitočne ich prepojiť s praxou.

      • Zaslúžené úspechy

      • Od začiatku školského roka sa žiaci priebežne zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých vďaka svojej usilovnej práci a zodpovednému prístupu k príprave dosahujú úspechy na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Tieto umiestnenia sú jednými z kritérií hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu a tým celkového hodnotenia školy. Ocenila ich aj pani riaditeľka vo svojom pondelkovom príhovore k žiakom. Celkový prehľad doteraz realizovaných súťaží a umiestnenia si môžete pozrieť na stránke školy v časti O škole -  Úspechy školy alebo kliknutím na tento link:

       Zaslúžené úspechy

       Potešte sa pohľadom aspoň na niektoré ich výtvory.

      • Na ceste s trpiacim Kristom

      • Okrem pôstnej výzvy na každý deň je ďalšou príležitosťou na aktívne prežitie jedinečného obdobia pôstu modlitba krížovej cesty, na ktorú sú pozvaní každú stredu ráno o 7:20 v školskej kaplnke všetci, čo túžia kráčať po boku trpiaceho Krista. Každý týždeň vedie modlitbu iný ročník. Ako prví nás ňou previedli deviataci.

      • Hlas modlitby neutícha

      • Susedná Ukrajina už niekoľko týždňov zažíva utrpenie, ktoré nenecháva ľahostajným a upriamuje pocit solidarity a pomoci na tých najslabších. Pomôcť sa dá naozaj rôzne a my sme sa hneď po jarných prázdninách podujali využiť silu modlitby sv. ruženca na vyprosenie milosti hľadania mierových riešení a ukončenia konfliktu. Každý deň v iný čas zaznieva silný hlas modlitby žiakov aj zamestnancov školy ako praktický prejav pomoci trpiacim.

      • „DOTKNI SA JEŽIŠA!“

      • Toto je naša pôstna výzva.

       Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na kríži nám nemohol dať.

       Aj medzi nami sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sa počas celého pôstu pokúsime dotknúť Ježiša v našich blízkych...

       Po splnení výzvy deti lepia na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, a tak ukazujú, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi.