• Novinky

      • Nástup do školy

      • Vianočné prázdniny nám končia a my sa opäť stretneme v škole v pondelok – 10. januára 2022.

       V tento deň bude požehnávanie tried a vyučovanie podľa rozvrhu.

       Odporúčame rodičom, aby pred nástupom do školy otestovali žiakov domácimi Ag testami a poslali triednym učiteľom na Edupage VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI.

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na všetkých v škole.

      • Taštička prekvapení

      • Veríme, že urobíme radosť starkým v Domove dôchodcov pri Kostole Ducha Svätého v Košiciach taštičkou prekvapení. Pripravíme im darček, do ktorého im deviataci naukladajú rôzne potrebné vecičky. Pomôžeme všetci, veď pomáhať sa má a my pomáhame radi. A v čom spočíva naša konkrétna pomoc? Jedna sladkosť a 1€ každý za seba a dva vianočné pozdravy za triedu. Je to veľa? Tak akurát, aby sa niekto potešil.

      • Aké meno mu dáš?

      • Vydali sme sa na adventnú cestu, počas ktorej sa budeme snažiť nájsť meno pre očakávané Dieťa. Každý z nás má s Ježišom osobný vzťah. Preto mu môže dať aj meno, ktoré ten vzťah vyjadruje. V utorky a štvrtky sa cez školský rozhlas a prostredníctvom správ v EduPage pokúsime dať dlho čakanému Dieťaťu rôzne mená, ktoré označujú jeho špeciálne miesto v našich životoch.

      • Prednáška o histórii baníctva

      • Baníctvo patrilo k nosným odvetviam priemyslu v histórii Slovenska. Hoci v súčasnosti je na útlme, veľmi zaujímavá bola prednáška Bc. Stanislava Levendovského, odborníka na geológiu z Východoslovenského múzea v Košiciach, pre žiakov deviateho ročníka na našej škole. Prednáška: História baníctva vo Volovských vrchoch bola realizovaná v rámci projektu: Výskum a lokalizácia starých banských diel v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy). Žiaci si prišli na svoje aj prezentáciou spojenou s besedou o mineráloch Slovenska a unikátnych  svetových náleziskách.