• Novinky

      • Podporili sme misie

      • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí doniesli známky na misie. Bolo ich viac ako tritisíc. Poslali sme ich na Misijný sekretariát pallotínov do Bratislavy. 

       Aj takýmto spôsobom sme pomohli núdznym a budeme v tom pokračovať aj v budúcom školskom roku. Ďakujeme.

      • Ryžovanie zlata

      • Žiaci 4.A a 4.D sa 25. júna spolu s triednymi pani učiteľkami a s pani učiteľkou Kupkovou vybrali na potulky naším mestom, ktoré zavŕšili návštevou Východoslovenského múzea. Tam sa na chvíľu vrátili v čase a to do dôb "zlatej horúčky". V podzemí múzea sa nachádza trezor s Košickým zlatým pokladom, v ktorom sa interaktívnou formou dozvedeli o ňom viac a na pamiatku si vyrazili každý svoju mincu. Na dvore múzea sa za pomoci lektorov pokúsili vyryžovať zlato. Úspech sa dostavil a spokojní ryžovači zlata sa teraz môžu popýšiť "prospektorským osvedčením". Z mesta sa vrátili plní zaujímavých zážitkov.

      • Letný závan

      • Deti v ŠKD počas posledných školských dní nielen tvorili krásne a nápadité dielka, ale zažili aj mnoho iného.... Konal sa ich obľúbený piknik, na ktorý si mohli z domu priniesť nejaké dobrotky aj ovocie, o ktoré sa vzájomne podelili. Niektoré pani vychovávateľky si spravili so svojimi detičkami aj zmrzlinové popoludnie, ktoré malo veľký úspech.

      • Vedomostný kvíz v druhom ročníku

      • Na záver školského roka sme v ŠKD v druhom ročníku pripravili vedomostný kvíz pre tretiakov a štvrtákov. Deti si mohli zasúťažiť a overiť si svoje vedomosti. Bolo to vyrovnané a všetky družstvá ukázali svoje všestranné znalosti, za ktoré si zaslúžili aj odmenu.

      • Stretnutie s Ebbie

      • Laurinka z 1.D má babku Lotu, našu bývalú pani učiteľku, ktorá je majiteľkou krásneho psíka Ebbie. Utorkové predpoludnie si deti mohli psíka dosýta užiť. Naučili sa niečo nové, videli rôzne triky, ktoré im Laurinkina babka ukázala.

      • Siedmaci a ôsmaci v kine

      • Druhú časť filmu V hlave 2 si nenechali újsť ôsmaci aj siedmaci. Boli zvedaví, ako sa hlavná hrdinka Riley popasuje so zmenami, ktoré ju čakajú. Z kina odchádzali spokojní, takže film splnil ich očakávania.

      • Radostný deň so psíkom

      • Tretiaci sa v ŠKD tešili novému kamarátovi. Prišiel ich navštíviť krásny cvičený psík. To, že naozaj počúva na povely, si deti mohli aj vyskúšať. A psík za poslušnosť dostal zaslúženú odmenu.

      • Sarah získala putovný pohár

      • Sedemdesiatosem žiakov zo základných škôl Mestskej časti Košice-Západ sa uchádzalo o putovný pohár starostu tejto MČ v súťaži AQUATLON - beh a plávanie. 

       Sarah Szczureková zo 7.A vo svojej kategórii získala 1. miesto a právom jej patrí aj pohár. Blahoželáme.

      • Zábavno-ďakovné popoludnie v 1.D

      • Rozlúčku s prvým ročníkom začala 1.D krátkym programom, v ktorom rodičom zaspievali svoju triednu hymnu (môžete si ju popočúvať aj vy). A s požehnaním duchovného otca Kadlica sa začali zabávať. Duchovný otec bol aj rozhodcom pri futbale chlapcov s oteckami. Dievčatá s mamkami pripravili super piknik a hrali sa rôzne hry. Celé popoludnie bolo v milom a priateľskom duchu spolu s pani učiteľkou triednou a pani vychovávateľkou.

       Prvý ročník všetci úspešne zvládli a už teraz sa tešia na 2.D, v ktorej bude super, bude im tam fajn, ako spievajú vo svojej hymne.

       Hymna 1.D

       Fubal v 1D s oteckami

      • Didaktické hry na I. stupni

      • Na prvom stupni si žiaci 20. júna prakticky vyskúšali, čo sa teoreticky naučili o dopravných značkách, o poskytovaní prvej pomoci a orientácii v prírode. Vyskúšali si aj súťaže v obratnosti a rýchlosti. Prváci spoznávali liečivé bylinky a rastlinky. Uvarili si aj chutný čaj. Predpoludnie ubehlo veľmi rýchlo.

      • Jarné účelové cvičenie na II. stupni

      • Nácvik cvičného poplachu a evakuácie si vyskúšala celá škola. Vládla pri tom disciplína a dodržiavanie všetkých pokynov.

       Druhý stupeň bol celé predpoludnie na ihrisku, kde si mohli vychutnať krásne počasie aj prakticky si vyskúšať podávanie prvej pomoci, ukázať na spolužiakovi stabilizovanú polohu, ošetriť zraneného a zaviazať správne trojrohú šatku. 

      • Ďakujeme, tréner Mišo!

      • Žiaci 1.D sa rozlúčili s trénerom Mišom, ktorého si obľúbili a veria, že v novom školskom roku sa s ním, alebo s niekým novým, opäť stretnú, aby ich naučil zaujímavé cviky.

      • Ďakovný list od otca biskupa

      • Jedenásť žiakov z našej školy, ktorí odchádzajú študovať na strednú školu, si 19. júna prevzalo ĎAKOVNÝ LIST za dosiahnuté výborné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy. 

       Pomocný košický biskup, Mons. Marek Forgáč, im nielen poďakoval, ale ich aj povzbudil do ďalšieho štúdia.

      • V Múzeu obetí komunizmu

      • Žiaci 9.A a 9.B 18. júna boli na exkurzii v Múzeu obetí komunizmu na Moyzesovej ulici v Košiciach v sprievode pána učiteľa Zachariáša a pani asistentky Cerňákovej. Na interaktívnej výstave im sprievodcovia oživili udalosti štyridsaťročnej komunistickej diktatúry v Československu, čím vhodne doplnili aj deviatacké učivo. Príjemný deň v meste sa stal nenápadne aj edukačný. Keďže sa obe triedy naraz do výstavných miestností nevošli, čakajúca trieda zatiaľ spoznávala krásy centra mesta. Koniec dobrý, všetko dobré, o čom svedčí aj foto.

      • Súhvezdia na fyzike

      • Posledné hodiny fyziky v 7.C a 8.C spestrila žiakom naša bývala žiačka, teraz už čerstvá absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v odbore matematika - fyzika, Karin Schmögnerová. Porozprávala im o súhvezdiach, niečo nové sa dozvedeli a skúsili si aj nejaké súhvezdie zobraziť. Ďakujeme.

      • Tretiacka putovná škola v prírode

      • Ani upršaný začiatok týždňa neodradil našich tretiakov od putovnej školy v prírode, ktorú odštartovali v utorok ako praví pútnici na pútnickom mieste Ľutina. V stredu ich čakal Archeoskanzen v Nižnej Myšli. Saleziánske stredisko na Kalvárii ich privítalo vo štvrtok. Filmový večer zo štvrtka na piatok si vychutnali v škole, kde spali až do rána. 

       Majú krásne a nezabudnuteľné zážitky.

       Ľutina

       Archeoskanzen v Nižnej Myšli

       Kalvária v Košiciach

       Filmový večer v škole

      • Štvrtáci nocovali v škole

      • Noc v škole plnú dobrodružstva a zábavy s úsmevom na tvári strávili štvrtáci. Našli aj poklad a ráno ich čakali chutné raňajky, po ktorých sa do školy ponáhľať nemuseli.