• Novinky

      • Ratolesť ...

      • Vianočné vydanie Ratolesti je stále v predaji za 1,60€.

       Redaktorky budú chodiť po triedach počas prestávok do konca týždňa. 

      • Taška sv. Vincenta

      • V advente sa žiaci 1. a 4. ročníka zapojili do charitatívnej zbierky Taška sv. Vincenta. Pridali sa k nim aj mnohí ďalší, a tak sestry vincentky mohli obdarovať a pomôcť mnohým núdznym a spríjemniť im sviatočné chvíle. V mene obdarovaných vyjadrujeme veľké Pán Boh zaplať.

      • Nový rok s požehnaním

      • Prvý školský deň v novom roku sme začali modlitbou cez rozhlas. Pán kaplán František s asistenciou prešiel celú školu, aby požehnal priestory a udelil požehnanie všetkým žiakom, učiteľom aj zamestnancom.

      • Aktuálne

      • Po vianočných prázdninách nastupujeme do školy 9. januára (pondelok). Učíme sa podľa rozvrhu hodín. 

       Pán kaplán s asistenciou pôjde počas dňa požehnať triedy aj ostatné priestory školy.

       Rodičom pripomíname, aby nezabudli na bezpríznakovosť pred pondelkovým nástupom. Ďakujeme.

      • Kytička vinšov

      • Pre otcov biskupov a zamestnancov Arcibiskupského úradu v Košiciach uvili naši hudobníci a speváci, pod vedením pani učiteliek Križalkovičovej, Vargovej, Nosov a Jackovej, krásnu kyticu vinšov a spevov. 

      • Zlatá Ratolesť

      • O skleneného motýľa bojovalo 16 školských časopisov z košických základných škôl a osemročných gymnázií. Naša Ratolesť nechýbala ani na jednom z deviatich ročníkov. 

       Na vyhodnotení 21. decembra v Centre voľného času Košice si redakčný tím, v zastúpení pani učiteliek, prevzal cenu za 1. miesto. Porota to pri hodnotení vôbec nemala ľahké.

       Poďakovanie patrí všetkým redaktorom a ilustrátorom, aj tým bývalým, keďže sa hodnotilo prázdninové číslo za školský rok 2021/2022.

       Veríme, že aj tie ďalšie vydania budú zaujímavé a nápadité natoľko, že opäť zabodujú.

      • Tvorivý december

      • Vianoce sú tu opäť a celá naša škola, ako každý rok, žiari  krásnou vianočnou výzdobou.

       Je to aj vďaka šikovnosti a kreatívnej tvorivosti našich detí s  pomocou pani učiteliek a pani vychovávateliek.

       ... a tu sa môžete sami presvedčiť.

      • Potešili sme ...

      • V adventnom období žiaci zbierali sladkosti pre starkých, ktorí sú v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach.

       Pani vychovávateľky nachystali sto darčekových taštičiek, ktoré im 20. decembra aj s vianočnou piesňou a vinšom zaniesli naši speváci pod vedením pani učiteliek Jackovej, Filovej a pána učiteľa Köryho. 

       Stretnutie bolo pre starčekov a starenky potešením a pre žiakov veľkým obohatením.

      • Ďakujeme ...

      • Veľké a srdečné ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, ktorí podporili rodiny v núdzi z OZ Maják nádeje. Spoločne sme pre nich vyzbierali 2387€. 

       Pani katechétka Snopková ich spolu s pozdravmi odovzdala zástupkyni tohto občianskeho združenia, aby ešte pred Vianocami poputovali k svojim adresátom.

        

      • Vianočná besiedka v 2.A

      • Krásne vystúpenie si pripravili žiaci pod vedením pani učiteľky triednej aj pani vychovávateľky. Celá trieda ožila nádhernými kostýmami, spevom aj slovom. Navodili príjemnú predvianočnú náladu a ukázali svoje talenty.

      • Beseda so spisovateľkou

      • V rámci projektu Vianočná knižka sa otvára do našej školskej knižnice 16. decembra zavítala pani spisovateľka Vanda Rozenbergová, spoluautorka príbehov o pavúčej rodinke Websterovcov žijúcej na najvyššom poschodí v útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni.

       Spolu s nimi aj naši tretiaci s pani učiteľkami triednymi a pani knihovníčkou objavili nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale aj skutočnú silu rodiny, ktorú spája. 

       Záver patril znelke z príbehu Websterovcov.

      • Vianočná Ratolesť

      • Zaujímavé čítanie pre všetkých, ktorí si zvyknete kupovať Ratolesť, pripravila redakčná rada v novom zložení aj za novú cenu (1,60€).

       V tomto vydaní nájdete zaujímavé rozhovory, pekné príbehy, básne, tajničky, zaujímavosti zo života školy a, samozrejme, nechýba ani žolík. 

       Redaktori vás navštívia ešte pred tým, ako pôjdete na prázdniny. 

      • Vianočná pošta pre seniorov

      • Žiaci 7. A a 8.B sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov. Sami vyrobili pohľadnice doma alebo na triednických hodinách, vypísali ich a odoslali na adresy, ktoré im boli pridelené. Veríme, že starkí v domovoch dôchodcov sa potešia každému jednému pozdravu vyrobenému s láskou.

      • Florbalisti vo švungu

      • Po dvojročnej pauze sa náš florbalový tím pod vedením pána učiteľa Drimáka pomaly rozbieha.

       Už v novembri boli na okresnom kole, kde sa stretlo desať košických škôl a naši chlapci siahli na zemiakovú medailu.

       O niečo radostnejšia bola sobota 17. decembra. U saleziánov na Troch hôrkach sa zišli hráči z troch košických cirkevných škôl a jedno mužstvo mladých, ktorí chodievajú k saleziánom v Bardejove. Všetci ukázali svoje schopnosti a zručnosti. Desiatka našich sa veľmi tešila z 1. miesta. Srdečne im blahoželáme a prajeme úspechy aj v ďalších turnajoch, ktoré ich v novom roku čakajú.

       Poďakovanie patrí všetkým z Troch hôrok za výbornú organizáciu a prípravu. 

      • 1.B pripravila prekvapenie

      • Vianočnú atmosféru navodili naši najmenší pre svojich rodičov, keď im pripravili vystúpenie o Vianociach, ale aj o abecede. Samozrejme, nechýbala pesnička a milé slovo.

      • Vianoce v treťom ročníku

      • Nádherné vystúpenie v podaní našich tretiakov si vychutnali všetci, ktorí prijali ich pozvanie. Pod taktovkou triednych pani učiteliek a pani vychovávateliek si pripravili krásny vianočný program. Bolo z neho cítiť lásku, porozumenie, radosť a pokoj. Jednoducho, všetko, čo súvisí s Vianocami.