• Novinky

      • Na MDD sa fotíme

      • 1. júna sa všetci, ktorí ste v škole, nezabudnite pekne vyobliekať, lebo sa budú fotiť triedne kolektívy podľa rozpisu. Druhé kolo fotenia bude 8. júna pre tých, ktorí v tomto týždni spoznávajú krásy prírody.

       Tešíme sa na krásne úsmevy, ktoré určite zažiaria na každej fotke.

      • Imatrikulácia

      • Prváci sa konečne v posledný májový deň dočkali. Deviataci im pripravili super imatrikuláciu.

       Najskôr zbierali "magické pečate" - pečiatky a keď mali dostatok, tak dostali "magické artefakty" - kľúče a iné predmety. Museli vyslobodiť princeznú Radku a nechýbal ani princ Viliam.

       Celé predpoludnie sa nieslo vo veľkej radosti, hry, zábavy, ktorú pripravili starší spolužiaci mladším a oficiálne ich pasovali za veľkých žiakov našej školy.

      • Ôsmaci pozdravujú z Horného Zemplína

      • Trojdňovú geografickú exkurziu dnes začali ôsmaci za krásami Horného Zemplína.

       Dnes dobyli hrad Čičva, zastavili sa v Zemplínskych Hámroch, v rodisku pána kaplána Františka, kde mali aj sv. omšu a pozreli si expozíciu Hámorského náučného chodníka. 

      • Buď zodpovedný!

      • Výzva na tento týždeň je veľmi jasná. Skúsme ju všetci dodržiavať, aby sme boli spokojní sami so sebou.

      • Plavci v cieli

      • Do úspešného cieľa doplávali 27. mája šiestaci. Záverečné preteky boli zážitkom pre všetkých plavcov. Za svoju snahu, húževnatosť a nadšenie boli aj odmenení. Tí, ktorí získali najlepšie časy, si domov odniesli medailu a niektorí aj víťaznú trofej. 

       Poďakovanie patrí pani učiteľke Sárossyovej a pánovi učiteľovi Drimákovi za trpezlivosť a cenné rady počas plaveckého výcviku. Za ich povzbudivé slová, ktoré dodali odvahu aj menej odvážnym.

       Šiestaci vyjadrili vďaku aj pani učiteľkám Kadukovej, Jurašekovej a Ferkovej.

       Radosť, veselosť a priateľské vzťahy, ktoré vládli počas celého týždňa, určite budú pretrvávať aj naďalej.

      • Žiacka školská rada na Spiši

      • Na Mariánsku horu do Levoče a do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach sa vybrali členovia žiackej školskej rady a ešte zopár vybraných žiakov, ktorí reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach. Sprevádzali ich pani riaditeľka, pani učiteľka Bačinská a pán kaplán Tuleja.

      • Plavili sme sa

      • Zážitkom pre šiestakov bola štvrtková plavba výletnou loďou po Šírave. Niektorí sa plavili prvýkrát a poriadne si to užívali.

       Vyvrcholením dňa bol hokejový zápas a radostná tancovačka.

      • Vynikajúce výsledky v Testovaní 9

      • Začiatkom apríla deviataci na celom Slovensku absolvovali testovanie z matematiky (MAT) a slovenského jazyka a literatúry (SJL), ktoré sa berie ako jeden z podkladov na prijímacie skúšky na SŠ. Test si vyžadoval vysoký stupeň rozlišovania.

       Očakávala sa priemerná úspešnosť 50 - 60%, pričom reálny celoslovenský priemer z MAT bol 53,2% a  zo SJL 59,1%. Naša škola však aj tento rok prekonala očakávania - z MAT naši deviataci získali 75,7% (čo je o 22,5% viac ako celoslovenský priemer) a zo SJL 70,0% (čo je o 10,9% viac ako celoslovenský priemer).

       Výsledky Testovania 9 sú ďalším potvrdením vysokej úrovne vzdelávania na našej škole a zodpovedného prístupu našich žiakov.

      • Folklórna výzva prijatá

      • V stredu to bola pastva pre oči. V triedach, na ihrisku, na chodbe, ale aj na plaveckom výcviku na Šírave ste mohli stretnúť žiakov aj učiteľov vo folklórnom odeve alebo nejakom doplnku.

       Plavci - šiestaci venovali folklóru aj popoludnie. Spievali, tancovali, snažili sa identifikovať nárečové slová, ba vytvorili aj zaujímavé básničky, na ktoré sa môžete tešiť v prázdninovej Ratolesti.

      • Púť milosrdenstva

      • Jedinečné zážitky a nezabudnuteľné spomienky.

       Kontrast medzi miestom bez milosrdenstva a miestom plným milosrdenstva.

        

       Aj takto možno pomenovať štvrtok 19. mája, kedy deviataci absolvovali púť do Poľska s troma zastávkami - Osvienčim a Brezinka, Lagievniky, Krakov.

       Plní ticha, zamyslení a ponorení do slov sprievodkyne prešli koncentračný tábor v Osvienčime aj v Brezinke. Vo svojich mysliach a srdciach prežívali osudy mnohých, ktorí tam žili a zomreli, ktorí sa obetovali, aby mohli žiť iní. So záujmom sa pýtali, a tak dokresľovali celkový obraz, ktorý sa im vynáral pred očami. Nik nezostal nedotknutý, nik nevyšiel taký, ako vošiel do tohto miesta bolesti.

       Sestra Faustína, posol Božieho milosrdenstva, však následne v Lagievnikoch ukázala cestu hodnu nasledovania - cestu lásky a dôvery, prosby o odpoustenie a nekonečného Božieho milosrdenstva. Spoločne sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva v slovenskej kaplnke v miestnom sanktuáriu a utvrdili sa v Ježišovom prísľube, že prosterdníctvom tejto modlitby si ich Boh nájde. Vzdali úctu sestre Faustíne v kaplnke, kde sa modlievala a opäť sa ponorili do ticha osobnej modlitby. Pokojom a pokorou naplnení obdivovali nádheru svätyne sv. Jána Pavla II., ktorú jedinečne dopĺňala organová hudba v podaní detského hudobníka pripravujúceho sa na koncert.

       Objavovanie čulého života v Krakove, jeho bohatá história a architektúra, spojenie minulosti a prítomnosti zakončilo štvrtkovú púť. Myšlienky a slová plné milosrdenstva však zostávajú v každom hlboko vryté.

      • Aj na plaveckom fandíme našim

      • Utorok na šiestackom plaveckom výcviku bol spojený aj s fandením našim hokejistom. Veľké nadšenie, skandovanie aj primerané doplnky správneho fanúšika nechýbali počas online  zápasu s Dánskom.

       Privítali sme aj pani riaditeľku, pani zástupkyňu Hrebeňárovú, pani učiteľku Zachariášovú a pána kaplána Martina, ktorý nám odslúžil sv. omšu.

      • Zajtra vo folklórnom

      • Tematická streda 25. mája sa bude niesť vo folklórnom oblečení. Pozývame vás, aby ste prišli oblečení v kroji, ktorí máte takúto možnosť.

       Kto nemá, nemusí byť  smutný. Môže si dať nejaký folklórny doplnok - stužka, tričko, klobúk, nejaká časť z kroja.

       Táto výzva je súčasťou projektu Radostná parchovianska karička.

      • Ďalší postup do celoslovenského kola

      • Minulý utorok, 17. mája 2022, sa piati naši žiaci zúčastnili krajského kola v biologickej olympiáde, a to v troch rôznych kategóriách - geológia, zoológia a botanika.

       V geológii získala Annamária Sudzinová úžasné prvé miesto a tým aj postup do celoslovenského kola. Dominika Hakulinová sa v rovnakej kategórii svojím 5. miestom stala úspešnou riešiteľkou.

       V zoológii vysoko bodovali Katka Marczyová a Miriam Gburíková, ktoré súperili o prvé dve miesta. Miriam nakoniec obsadila úžasné 2. miesto a stupienok víťazov patril Katke, ktorá tiež postupuje do celoslovenského kola.

       V botanike nás reprezentoval Viliam Ferko a stal sa úspešným riešiteľom, keď obsadil 6. miesto.

       Skvelé výkony podávali títo naši žiaci od začiatku olympiády a veríme, že sa budú so cťou reprezentovať aj na celoslovenskom kole.

      • Pozdrav od šiestakov z ...

      • Týždeň plaveckého výcviku majú pred sebou šiestacké triedy v Hoteli Chemes na Zemplínskej šírave. Hneď v prvý deň ich potešilo nádherné počasie a bohatý program.

       Radi sa s vami podelia o zážitky aj peknými fotkami z každého dňa, tak nezabudnite sledovať Edupage.

       V pondelok navštívili pútnické miesto Klokočov, ranč Klokočina, zašportovali si, zasúťažili aj zatancovali.

      • Deň mlieka

      • Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje 17. mája už od roku 1957. Je dôležité, aby mlieko a mliečne výrobky boli súčasťou každodennej potravy. 

       Aj naša školská jedáleň 18. mája pripravila mliečne dobroty, ktoré mali možnosť ochutnať druháci. Samozrejme, mohli sa aj zabaviť pri veselých súťažiach. 

       Ďakujeme pani riaditeľke školskej jedálne aj tetám kuchárkam za takýto "mliečny deň".

      • Boli sme ocenení

      • Mestská časť Košice-Západ udelila kolektívu našej školy cenu za mimoriadne zásluhy vo verejno-prospešnej a výchovnej činnosti a pri príležitosti 30. výročia založenia školy.

       Ocenenie od starostu, Mgr. Marcela Vrchotu, prevzala naša pani riaditeľka, PaedDr. Mária Čačková. 

       Ďakujeme.

      • Prvý nácvik karičky

      • Milovníci folklóru začali s veľkým elánom nácvik parchovianskej karičky.

       Keby mal ešte niekto záujem (3. - 9. ročník), môže prísť na najbližšie stretnutie budúci utorok - 24. mája

       Tešia sa na vás pani učiteľky: Vargová, Križalkovičová a Ferková

      • Utorok v okuliaroch a nová výzva

      • Význa na tento týždeň znie: "Buďme zdvorilí!" Skúsme viac používať čarovné slovíčka. A nielen počas tohto týždňa.

       A zajtra, čiže v utorok, nabehnime do školy v okuliaroch, ktoré môžu byť rôznych farieb aj tvarov.