• Novinky

      • Slávici rozozvučali školu

      • Radostný spev sa niesol celou školou v posledný aprílový utorok. Nádherné ľudové piesne za doprovodu akordeóna boli krásnym zážitkom pre všetkých, ktorí mali možnosť počúvať štyridsať malých aj veľkých folkloristov. Všetci pilne pracovali pod vedením pani učiteľky Križalkovičovej a výsledok bol úžasný.

       Porota to nemala ľahké, aby vybrala za každú kategóriu jedného, kto bude reprezentovať našu školu v máji v okresnom kole. Tu sú mená víťazov:

       I. kategória

       1. miesto: Laura Dziurová, 2.A

       2. miesto: Alžbeta Špacaiová, 2.A a Sára Fedorčáková, 1.A

       3. miesto: Dorota Zubriková, 1.B a Nataša Lemešová, 2.A

       II. kategória

       1. miesto: Júlia Halušková, 5.D

       2. miesto: Ema Kandráčová, 4.A a Lívia Oravcová, 4.A

       3. miesto: Elisa Nika, 6.B a Ondrej Kandráč, 6.A

       III. kategória

       1. miesto: Laura Čurová, 7.B

       2. miesto: Mária fabíková, 9.C

       3. miesto: Katarína Saxová, 9.C

       Blahoželáme a želáme veľa radosti zo spevu.

      • UŽ LEN DO PIATKU 29. 4.

      • Tento týždeň v piatok 29. 4. je uzávierka podania žiadostí o poukázanie 2% z dane. Využite posledné 3 dni na odovzdanie vyplneného tlačiva triednej pani učiteľke / učiteľovi prostredníctvom svojho dieťaťa a svojou "tehličkou" prispejte k "veľkej stavbe".

       ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM, že aj takýmto spôsobom naďalej podporujete našu školu.

      • Aktuálne

      • Milí rodičia,

       pripomíname VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, ktoré je potrebné poslať na Edupage triednym učiteľom. Ďakujeme.

       Všetkým prajeme pekný slnečný deň.

      • Bohatá medailová žatva

      • Hviezdoslavov Kubín priniesol v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami radosť nielen recitátorom. Tešili sa s nimi vyučujúci, rodičia aj spolužiaci. Okresné kolo sa im vydarilo. Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Poézia

       Lívia Oravcová, 4.A - 1. miesto

       Júlia Verebová, 6.A - 1. miesto

       Viliam Ferko, 9.C - 3. miesto

       Próza

       Lenka Bedriová, 3.C - 1. miesto

       Veronika Gburíková, 6.C - 1. miesto

      • Veľkonočné prázdniny

      • 14. apríla začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré končia 19. apríla, ale my budeme oddychovať aj 20. apríla, kedy máme RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Do školy sa vrátime až vo štvrtok - 21.4.2022. Nech sú tieto dni bohaté na oddych a spoločne strávené chvíle v kruhu najbližších.

      • Čas na 2%

      • Čas Veľkej noci, ktorá sa tento rok bude sláviť v apríli, sa pomaly blíži. Spolu s ňou prichádza aj termín, kedy môžete využiť príležitosť poukázať 2% zo svojich daní našej škole. Všetky potrebné informácie a formuláre nájdete na našej stránke v časti VIAC - ŽIACI A RODIČIA - 2% Z DANE alebo kliknutím na tento link: https://zscamke.edupage.org/a/ziaci-a-rodicia...

       Ďakujeme, že takto aj naďalej podporujete našu školu.

      • Ratolesť už v pondelok

      • Veľkonočné vydanie školského časopisu Ratolesť bude v predaji za nezmenenú cenu 1,20€ od pondelka
       Všetkých čaká zaujímavé čítanie o novinkách v našej škole, vlastná tvorba, oddychové všeličo na voľné chvíle... Pán kaplán František tiež čo-to o sebe prezradil.

       redakčná rada

      • Deň vďačnosti

      • Siedmy apríl je spomienkou na sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, ktorý je patrónom učiteľov. U nás v škole sa tento deň niesol v duchu vďačnosti.

       Siedmaci pripravili program a tretiaci milé darčeky pre všetkých učiteľov, vychovávateľov aj zamestnancov školy.

       Ďakovali sme nielen za učiteľov, ale aj za seba navzájom, za rodičov, súrodencov, za knihy, za spoločenské hry a za mnohé iné veci, ktoré nám robia radosť. 

      • Encanto

      • Pýtate sa, o čom je reč? Predsa o oscarovom animovanom filme, kde sa všetko točí okolo rodiny, hýri to tam farbami a piesne sú veľmi chytľavé. Žiaci tretieho až ôsmeho ročníka si ho boli pozrieť aj s triednymi učiteľmi. Niektorí ho už videli viackrát, no išli by naň opäť. 

      • Ďakujeme

      • Milí rodičia, ďakujeme vám za prejavenú dôveru, že ste si pre svojho syna, svoju dcéru vybrali práve našu školu. Keď niekto nestihol zápis, môže tak urobiť ešte do konca apríla. 

       Zapisujú sa deti, ktoré:

       • boli narodené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016,

       • mali v minulom školskom roku predĺženie predprimárneho vzdelávania(odklad školskej dochádzky).

       Na zápis je potrebné doniesť:

       • občiansky preukaz

       • rodný list dieťaťa

       • vytlačenú elektronickú prihlášku

       ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

       Údaje v elektronickej prihláške, prosíme, vypisovať aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu dieťaťa. Ak ste  prihlášku vypísali a odoslali, vytlačte ju a prineste so sebou na zápis. Prihláška musí byť podpísaná oboma rodičmi.

       Kto nemá možnosť vytlačenia, urobíme to v škole pri zápise.

       Z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, na základe vašich elektronických prihlášok, vám pred zápisom pošleme mailom čas, kedy s dieťaťom prídete na zápis, aby ste nemuseli čakať a viacerí sa zhromažďovať na jednom mieste. Kto nepošle prihlášku elektronicky, môže napísať mail na adresu: zentkova.katarina@zscamke.sk a dohodneme čas zápisu.

       V prípade, ak žiadate o predĺženie predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky), nahláste nám to pri zápise, poprípade, doneste už vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie z CPPPaP či rozhodnutie z materskej škôlky - potrebné je to dodať najneskôr do 15.júna 2022.

       Ďakujeme, že nám dôverujete.

      • Druháci v bábkovom divadle

      • Naši druháci so svojimi pani učiteľkami triednymi dnes navštívili bábkové divadlo. Veľmi sa tešili na predstavenie Valibuk a Laktibrada. Naozaj si to užili a majú krásny kultúrny zážitok.

      • Terezka priniesla zlato

      • Okresné kolo v prednese povestí 24. marca ocenilo najlepších recitátorov. Pani vychovávateľka Németová sprevádzala Lenku Muravskú z 3.C, Elenku Figurovú zo 4.B a Terezku Tverďákovú zo 6.A na Šalianskom Maťkovi. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu školy a Terezke blahoželáme k prvenstvu. Nech sa jej darí aj v krajskom kole.

      • Učíme pre život

      • Pozývame vás na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční 1. - 2. apríla 2022.

       Tešíme sa na našich budúcich žiakov.

      • Sviatok slova

      • Umelecký zážitok mal každý, kto si vypočul recitátorov v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krásne texty a ešte krajší prednes nechýbali ani v jednej kategórii. Porota to vôbec nemala ľahké. Snažila sa vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v apríli v okresnom kole. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

       I. kategória - poézia: Lívia Oravcová, 4.A

       I. kategória - próza: Lenka Bedriová, 3.C

       II. kategória - poézia: Rebeka Beľanová, 5.B

       II. kategória - próza: Veronika Gburíková, 6.C

       III. kategória - poézia: Viliam Ferko, 9.C

       II. kategória - próza: Dominika Hakulinová, 9.C

       Automaticky do okresného kola postupuje Júlia Verebová, 6.A - poézia. Tereza Tverďáková, 6.A - próza začína súťažiť až v krajskom kole. Obidve boli uspešné v minulom školskom roku a nemenia vekovú kategóriu, preto majú takúto možnosť.

      • Svätí v mojom živote

      • Deň pred sviatkom svätého Jozefa 7.D s pánom kaplánom Františkom a pánom učiteľom Drimákom  navštívili Kostol sv. Jozefa v Prešove. Ich návšteva bola spojená s duchovnou obnovou a tu si mohli pozrieť aj  viac ako 430 relikvií blahoslavených a svätých. Tento relikviár je momentálne najväčší na Slovensku. 

      • Bábkové divadlo v 5.B

      • Hodiny literatúry vôbec nemusia byť nudné. Niečo o tom vedia aj žiaci z 5.B. Teóriu zo sveta bábkového divadla uplatnili v praxi. A bolo naozaj veselo, keď na scénu nastúpili bábkoherci s maňuškami, marionetami aj javajkami. Veselé fotky hovoria za všetko.

      • Učíme sa pre život alebo škola v praxi

      • Isto budete mnohí súhlasiť, že získavanie nových poznatkov alebo nadobúdanie zručností je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie, keď je zreteľné prepojenie medzi teóriou a praxou. Prípadne prebieha mimo prostredia školy, čiže priamo "v teréne". Naši učitelia na to kladú dôraz, preto rôzne pokusy, názorné ukážky či exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Vďaka tomu sú žiaci schopní teoretické poznatky lepšie pochopiť a užitočne ich prepojiť s praxou.

      • Zaslúžené úspechy

      • Od začiatku školského roka sa žiaci priebežne zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých vďaka svojej usilovnej práci a zodpovednému prístupu k príprave dosahujú úspechy na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Tieto umiestnenia sú jednými z kritérií hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu a tým celkového hodnotenia školy. Ocenila ich aj pani riaditeľka vo svojom pondelkovom príhovore k žiakom. Celkový prehľad doteraz realizovaných súťaží a umiestnenia si môžete pozrieť na stránke školy v časti O škole -  Úspechy školy alebo kliknutím na tento link:

       Zaslúžené úspechy

       Potešte sa pohľadom aspoň na niektoré ich výtvory.