• Novinky

      • Plenárne rodičovské združenie

      • Vážení rodičia, 

       srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie 22. septermbra 2022 (štvrtok) so začiatkom o 16:30 hod., ktoré bude v školskej jedálni.

       Po skončení sa presunieme do kmeňových tried na triedne aktívy.

       Tešíme sa na stretnutie.

      • Čistinka

      • Milí rodičia a žiaci!

       Doprajme si zónu oddychu a športu.

       Spoločnosť Lidl spustila novú súťaž o výstavbu viacfunkčného oddychového mestského parku s názvom Čistinka.

       Za každých 20€ nákupu dostanete kartičku, z ktorej na stránke https://cistinka.lidl.sk zadáte kód a do kolónky Mesto vpíšete Košice - m. č. Západ.

       Kartičky môžete odovzdať aj v kancelárii zástupcu školy pre 2. stupeň, prípadne na sekretariáte školy.

       Súťažíme len do 25.9.2022.

       Ďakujeme.

      • Aktuálne

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       zajtrajší deň voľna (15. september), kedy je štátny sviatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, predĺžime riaditeľským voľnom v piatok (16. september).

       Po návrate do školy (19. septembra) prosíme rodičov, aby nezabudli poslať triednym učiteľom na Edupage VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI.

       Ďakujeme a prajeme príjemné dni oddychu.

      • Tašky máme požehnané

      • Školská kaplnka sa dnes zaplnila nielen žiakmi a učiteľmi, ktorí prišli na sv. omšu, ale aj školskými taškami, batohmi, ruksakmi. Mladší aj starší žiaci ich priniesli do kaplnky, aby ich pán kaplán František požehnal. 

       Veruže ich bolo neúrekom. Nech slúžia všetkým počas celého školského roka.

      • Požehnanie školských tašiek

      • Pozývame žiakov našej školy na štvrtkovú sv. omšu (8. september) o 7:20 hod. do školskej kaplnky. Pán kaplán bude požehnávať školské tašky.

       Pozvanie patrí nielen tým, ktorí donesú tašky, ruksaky, batohy na požehnanie, ale všetkým, aby sme spoločne oslávili narodeniny našej Nebeskej Matky.

       Tešíme sa na vás.

      • V mene Božom začíname

      • Slávnostne sme začali nový školský rok v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov.

       Mons. Juraj Kamas, správca farnosti, slúžil spolu so školským kaplánom Františkom sv. omšu a v príhovore povzbudil žiakov, rodičov aj pedagógov. Je dôležité, aby sme mali otvorenú myseľ, ale aj srdce. Aby sa žiaci nielen vzdelávali, ale boli aj všímaví.

       Pani riaditeľka Hrebeňárová všetkých privítala a predstavila vyučujúcich aj základné piliere našej školy, ktorými sú: MODLITBA - EVANJELIUM - SPOLOČENSTVO.

       Vykročme spolu odvážne v ústrety všetkému, čo nás čaká, zachovajme si pokoj a dôverujme Najvyššiemu, aby sme naplnili motto tohto školského roka - ODVAHA - POKOJ - DÔVERA.

      • 5. septembra opäť v škole

      • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       radostné prázdninové dni oddychu sa končia a vyučovanie v novom školskom roku 2022/2023 nám začína v pondelok - 5. septembra

       Stretneme sa o 8:00 hod. pred Kostolom sv. Gorazda a spoločníkov na Terase v Košiciach. Slávnostná sv. omša Veni Sancte začne o 8:15 hod. Po jej skončení žiaci 2. - 9. ročníka odchádzajú do školy v sprievode triednych učiteľov, prváci v sprievode rodičov. 

       Triedni učitelia odovzdajú základné informácie v kmeňových triedach a o 10:30 hod. žiaci odchádzajú domov. ŠKD je k dispozícii pre prihlásených žiakov do 16:00 hod. Školská jedáleň v tento deň ešte nefunguje. 

       Prosíme rodičov, aby pred nástupom do školy poslali cez Edupage triednym učiteľom VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI. Rodičia prvákov ho vypíšu priamo v triede. Ďakujeme.

       Všetky potrebné informácie budú postupne aktualizované na stránke školy; rodičom, žiakom aj vyučujúcim odosielané prostredníctvom Edupage.

       Tešíme sa na stretnutie.