• Novinky

      • Pomôcky pre 1. - 3. ročník

      • Milí žiaci 1. - 3. ročníka, štartovací balíček na začiatku školského roka vám zabezpečia pani učiteľky triedne. Bude obsahovať zošity a pomôcky na výtvarnú výchovu. Tešíme sa na vás.