• Novinky

      • PRÁZDNINUJTE V RADOSTI!

      • Tešíme sa na vás všetkých v septembri 2022!

       Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

      • Poďakovanie, požehnanie, rozlúčka, ...

      • Posledný školský týždeň sa niesol v duchu vďačnosti.

       Otec biskup Marek Forgáč slúžil ďakovnú svätú omšu za pani riaditeľku, požehnal nám nové logo školy a poprial nám požehnaný prázdninový čas. Pani riaditeľke sa poďakovali aj žiaci, rodičia a pani zástupkyňa.

       Deviataci ďakovali všetkým za spoločné chvíle, ktoré strávili na našej škole, pripravili si rozlúčkový program a aj v posledný deň urobil radosť mladším spolužiakom a učiteľom. S vďačnosťou sa k nim pridali aj odchádzajúci ôsmaci a piataci.

       Nechýbali aj ocenenia a poďakovania pre reprezentantov školy a každého, kto aj v skrytosti robil malú službu.

       Radosť a veselosť zavládla, keď folkloristi zatancovali parchoviansku karičku a na pódiu sa objavil Ondrej Kandráč so svojimi ratolesťami a roztancoval celé átrium.

       Krajší a radostnejší záver školského roka sme si ani nemohli priať. Ešte aj slnečné lúče nás pohládzali a svieže vodné trysky ovlažovali. 

       Vďaka Ti, Pane.