• Novinky

      • Slovensko, do toho!

      • Olympiáda vrcholí a my pozorne sledujeme športové prenosy nielen doma, ale aj v škole. Všetci povzbudzujeme našich športovcov a tešíme sa z úspechov slovenskej olympijskej výpravy.

      • Fašiangové všeličo

      • 14. február sa už od rána niesol v sviatočnom duchu.

       Všetko sa to začalo rannou svätou omšou k našim patrónom školy, sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.

       Prvý stupeň im venoval aj celé predpoludnie. Prváci písali svoje meno v hlaholike, dozvedeli sa o živote týchto dvoch bratov a vymaľovali si ich portréty. Druháci, tretiaci a štvrtáci tiež ich spoznávali cez prezentácie, hlavolamy, písali odkazy v hlaholike.

       Na druhom stupni ste na chodbách, v triedach, ale aj v zborovni mohli stretnúť slovenskú olympijskú výpravu, letušky, kovbojov, kuchárov, princezné, ale aj postavy z moderných rozprávok či filmov.

       Šiestaci a štvrtáci rozdávali valentínsku poštu pre celú školu. Vedomosti a svoje zručnosti si starší žiaci overili v Kahoot-e o sv. Cyrilovi a Metodovi aj o zimnej olympiáde. Niektoré triedy vyrábali staroslovienske kríže a strávili predpoludnie v družných rozhovoroch, no aj v tanečnej zábave.

       Naozaj bolo veselo, nechýbala radosť a sviatočná nálada. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít, ale aj tým, ktorí tieto aktivity nachystali. Postupne sa budete môcť potešiť aj z fotiek.

      • „English Games Jigsaw and Kahoot!“

      • Piati šikovní angličtinári z 9.A triedy – Lenka, Veronika, Tomáš, Matej a Dávid sa 9. februára zúčastnili online súťaže v anglickom jazyku - „English Games Jigsaw and Kahoot!“. Súťaž pre žiakov usporiadali študenti a učitelia Evanjelického gymnázia J. A. Komenského. Súčasťou súťaže boli rôzne zaujímavé aktivity, v ktorých si zmerali sily žiaci základných škôl v oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín, v oblasti jazyka a kreatívnej tímovej spolupráce. Cieľom súťaže bolo vytvoriť priestor, kde mali žiaci možnosť svojich súperov vidieť a počuť, hoci len online, a zažiť atmosféru súťaže i v tejto dobe pandémie. Náš tím pod názvom „The English Squad“ skončil na peknom 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa zážitkov pri štúdiu anglického jazyka.

      • Prípravy na pondelok v plnom prúde

      • Čo sa to chystá na pondelok - 14. februára? Šiestaci a štvrtáci s pani učiteľkami triednymi pripravujú pre žiakov prvého a druhého stupňa FAŠIANGOVÉ VŠELIČO. V tento deň sa spojilo viacero slávností.

       Jednou z nich je spomienka na sv. Cyrila a Metoda, patrónov našej školy, ktorých misiu a dielo si pripomenieme prostredníctvom školského rozhlasu, žiaci prvého stupňa im budú venovať celý projektový deň.

       Nebude chýbať ani valentínska pošta, lebo meniny má sv. Valentín.

       Keďže je fašiangové obdobie, tak druhý stupeň príde v maskách. Tie najzaujímavejšie z každej triedy budú odmenené.

       Vyučovanie na 1. stupni končí 4. a na  2. stupni 5. vyučovacou hodinou.

       Tešíme sa na sviatočnú a veselú atmosféru.

      • Informácie k zápisu do prvého ročníka

      • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v apríli. Presný dátum a spôsob jeho realizácie bude podľa pokynov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. O všetkom vás budeme včas informovať prostredníctvom našej školskej webovej stránky. Keby ste mali nejaké otázky, môžete ich napísať na adresu zentkova.katarina@zscamke.sk a pani zástupkyňa pre 1. stupeň vám na ne odpovie. Informovať sa môžete aj na telefónnom čísle 055/6422491. 

      • Šaliansky Maťko online aj prezenčne

      • Povesť je obľúbený literárny žáner a má aj svojich skalných fanúšikov medzi žiakmi 2. až 7. ročníka. V posledný januárový týždeň pred porotou ukázali svoje recitačné schopnosti 16 recitátori. A ako to dopadlo v jednotlivých kategóriách?

       1. kategória (2. - 3. ročník)

       Lenka Muravská, 3.C - 1. miesto

       Daniel Dvorčák , 3.B a Adam Pavlulik, 2.C - 2. miesto

       Viktória Huková, 2.A - 3. miesto

       2. kategória (4. - 5. ročník)

       Elena Figurová, 4.B - 1. miesto

       Damián Tverďák, 4.D - 2. miesto

       Barbora Gregová, 4.D a Marek Paralič, 4.C - 3. miesto

       3. kategória (6. - 7. ročník)

       Tereza Tverďáková, 6.A - 1. miesto

       Veronika Gburíková, 6.C a Júlia Verebová, 6.A  - 2. miesto

       Ida Jandošeková, 6.C a Nela Maticová, 6.A - 3. miesto

       Ďakujeme všetkým za účasť a prvým prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole. 

      • Telesná výchova na ľade

      • Telocvičňu piataci a šiestaci na niekoľko hodín vymenili za ľadovú plochu a pod vedením pani učiteľky Sárossyovej, pána učiteľa Drimáka a pána kaplána Martina sa zdokonalili v korčuliarskych zručnostiach. Tí, ktorí nevedeli korčuľovať, už dnes môžu povedať, že to nie je až také ťažké. Niektoré pani učiteľky triedne tiež oprášili svoje korčule. Pobyt na čerstvom vzduchu si každý pochvaľoval. Nechýbala radosť a príjemné športové nadšenie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii super akcie.