• Žiaci a rodičia

     • Združenie rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

       

      Pokyny k platbe poplatku ZR v školskom roku 2022/2023

      Výška poplatku za polrok je 20 €. 
      Príspevok je potrebné uhradiť  za prvý polrok do 31.10.2022 a za druhý polrok do 28.2.2023.
      Je možné uhradiť príspevok aj jednorázovo sumou 40 €.
      Poplatok sa platí len za jedno dieťa v rodine, ktoré navštevuje túto ZŠ (najmladšie). 
      IBAN: SK38 0200 0000 0032 0689 0655
      Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a triedu.

      Zaplatenie poplatku na účet vidíte až po spárovaní  platieb (banka a Edupage), ktoré sa vykonáva k 15. a 30. dňu každého mesiaca. V prípade nejasností kontaktujte prostredníctvom Edupage Mgr. K. Seleckú.

       

      Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      Vyúčtovanie prostriedkov 2021 - 2022

      Tlačivo na vyúčtovanie akcie

       

      Rodičovská rada

      Predseda: Ing. Richard Dlhý

      Ekonómka: Martina Vaľková               

      Triedni dôverníci:

      1.A -  Ing. Bohuslav Dubec
      1.B -  Mgr. Helena Rybárová
      1.C -  MUDr. Iveta Rjašková
      2.A - Bc. Martina Bakšiová
      2.B - Mgr. Martina Muravská
      2.C - Mgr. Jana Poláková
      3.A - Bc. Peter Fedorko
      3.B - RNDr. Alexander Vlček
      3.C - Ing. Richard Brodňanský
      3.D - Ing. Martin Hakulin
      4.A - Ing. Erik Remiáš
      4.B - Mgr. Michala Mrázová
      4.C - JUDr. Lívia Pilcová
      5.A - Ing. Tomáš Šima
      5.B - Ing. Ondrej Pandoščák
      5.C - RNDr. Miroslava Matíková, PhD.
      5.D - Ing. Martin Sopko
      6.A - Ing. Elena Tövišová
      6.B - Mgr. Mariana Vasiľová
      6.C - Mgr. Mária Biľová
      6.D - Ing. Zuzana Brillová
      7.A - Mgr. Jana Weiss
      7.B - Ing. Róbert Cerňák
      7.C - RNDr. Jozefína Majorošová, PhD.
      8.A - Ing. PhDr. Katarína Hakulinová, PhD.
      8.B - Ing. Silvia Pončáková
      8.D - Ing. Michal Kender
      9.A - Doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.
      9.C - Mgr. Jana Poláková