• Po škole

    •  

     Záujmové krúžky v šk. roku 2023/2024

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Vyučujúci

     Deň

     Čas

     1. Speváčik - zborový spev - 1.-4.ročník

     Hirková

     Nosov

     streda 13:00 - 14:30

     2.

     Zborový spev 5. - 9. ročník

     Jacková

     utorok

      13:45 – 15:00

     3.

     Volejbal pre 7. - 9. ročník - dievčatá

     Sárossyová

     pondelok

      13:45 - 15:15

     4.

     Futbal pre 4. – 6. ročník

     d. o. Kadlic

     utorok

     13:45 - 14:45

     5.

     Futbal pre 1. ročník d. o. Kadlic utorok 15:00 - 16:00
     6. Futbal pre 2. ročník

     d. o. Kadlic

     Cerňák

     piatok 13:15 - 14:15
     7. Futbal pre 3. ročník

     d. o. Kadlic

     Cerňák

     piatok 14:30 - 15:30
     8.

     Florbal pre 7. - 9. ročník - chlapci

      

     Drimák

     streda

     13.45 - 15.15
     9.

     Florbal pre 7. - 9. ročník - dievčatá

     Drimák

     štvrtok 13.45 - 15.15

     10.

     Steh za stehom Kaduková streda 13.45 - 15.15
     11.

     Slovenčina inak -  IX.A, IX.B, IX.D

     Krupová

     Ferková

     Gajdošíková

     pondelok

     13.45 - 15.15

     12.

     Cvičenia z matematiky  - IX.A, IX.B, IX.D

     Krajkovičová

     Jurašeková

     Kaduková

     utorok 13.45 - 15.15

     13.

     Liturgický

     Kupková

     Zachariáš

     Tothová

     podľa akcie

      

     14.

     Mladí umelci - 2.-4.ročník Némethová utorok 14.00 - 15.30
     15. Ručné práce pre štvrtáčky Roháčová pondelok 13.30 - 15.00
     16. Kuchárik pre 2. ročník

     Beľanová

     Porubcová

     streda

     13.00 - 14.30

     17. Tvorivé dielne - 1.-4.ročník

     Sedláčková

     Drangová

     utorok 13.30 - 15.00
     18.

     Babinec pre 4.D

     Hirková

     pondelok

     12.45 - 14.00

     19.

            
     20.        
      
      
      
     V bezprostrednej blízkosti školy, v saleziánskom stredisku Tri Hôrky, sa nachádza Centrum voľného času VALDOCCO, ktoré zastrešuje aktivity saleziánov v saleziánskych strediskách v Košiciach.
      
     V blízkosti školy má svoje zázemie aj Základná umelecká škola Bernolákova a Centrum voľného času Orgovánová, ktoré poskytujú našim žiakom dostatočný výber voľnočasových mimoškolských aktivít.