• O škole

     • Úspechy školy

     • 2022/2023

       

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      Koláže rozprávajú 2023 Celomestské 3. Zuzana Cerňáková 7.B Mgr. M. Gajdošíková
      O skleneného motýľa Okresné 1. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

      Dominikova vianočná pieseň Regionálne strieborné pásmo Sára Fedorčáková 2.A Mgr. M. Križalkovičová
      Technická olympiáda Okresné 1. Tomáš Dlugoš
      Jakub Brilla
      8.A
      9.C
      Ing. P. Jurašek
      Olympiáda zo SJL Okresné 2. Daniela Bujňáková 8.D Mgr. M. Gajdošíková
      Najkrajší sen Celomestské 1. Teo Herchl 3.C PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 2. Filip Tverďák 3.A PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 3. Jakub Krupa 3.C PaedDr. A. Némethová
      Strašiak v poli Celomestské 1. Eliška Findrichová
      Dominika Hirková
      Lenka Muravská
      Anabelle Vanbeselaere
       
      4.C p. vych. E. Nemetová

      2021/2022

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      „...a Slovo bolo u Boha...“ Celoslovenské 2. Klára Angelovičová 6.B  
      Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Celoslovenské 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
      ENTER olympiáda v programovaní Celoslovenské 2.

      Filip Štefko

      Soňa Šomšáková

      Ema Štupáková

      Timotej Štefko

      Michal Sabol

      7.A

      8.A

      8.A

      8.A

      8.A

      Mgr. M. Jurašeková

      Ing. P. Jurašek

      Biologická olympiáda - geológia Krajské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Krajské 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Krajské 2. Miriam Gburíková 9.C Mgr. M. Bačinská
      Beniakove Chynorany  Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko 9.C  

      „...a Slovo bolo u Boha...“

      Krajské 1. Klára Angelovičová 6.B  
      „...a Slovo bolo u Boha...“ Krajské 1. Ema Štupáková 8.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Júlia Verebová 6.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Veronika Gburíková 6.C  
      Matematická olympiáda Okresné 1. Daniela Bujňáková 7.D Mgr. R. Demjanovičová
      Matematická olympiáda Okresné 2. Jakub Gajdošík 7.D Mgr. R. Demjanovičová
      Matematická olympiáda Okresné 3. Martin Sudzina 7.B Mgr. M. Kaduková
      Matematická olympiáda Okresné 2. Timotej Štefko 8.A Mgr. M. Jurašeková
      Matematická olympiáda Okresné 2. - 4. Liliana Varhoľáková 6.B Mgr. M. Kaduková
      Matematická olympiáda Okresné 2. - 4. Alžbeta Múdra 6.C Mgr. M. Jurašeková
      Šaliansky Maťko Krajské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Slovo bez hraníc Celomestské 2. Viliam Ferko 9.C  
      Slovo bez hraníc Celomestské 2. Dominika Hakulinová 9.C  
      Moje mesto Celomestské čestné uznanie Andrej Tomčej 2.C PaedDr. A. Némethová
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Klára Angelovičová 6.B Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Benita Brillová 5.D Mgr. M. Krupová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Viktória Guttová 7.A MVDr. A. Zachariášová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lívia Oravcová 4.A Mgr. K. Fabianová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Júlia Verebová 6.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Viliam Ferko 9.C  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lenka Bedriová 3.C  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Veronika Gburíková 6.C  
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - botanika Okresné 1. Viliam Ferko 9.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 9.C Mgr. M. Bačinská
      Pytagoriáda Okresné 1. Benita Brillová 5.D Mgr. A. Paraličová
      Pytagoriáda Okresné 3. Tomáš Ivančo 4.A Mgr. D. Sedláčková
      Pytagoriáda Okresné 3. Matúš Varhoľák 4.B Mgr. I. Roháčová
      Pytagoriáda Okresné 3. Mária Magdaléna Nebesňáková 8.A Mgr. M. Jurašeková
      Vesmír očami detí Okresné práca postupuje do celoslovenského kola Sára Selecká 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Vesmír očami detí Okresné čestné uznanie Karolína Andrejková 8.B Mgr. M. Gajdošíková
      Vesmír očami detí Okresné čestné uznanie Mária Magdaléna Nebesňáková 8.A Mgr. M. Gajdošíková
      Fyzikálna olympiáda Okresné 3. Kristína Rendošová 9.C Mgr. M. Kaduková
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Jakub Krupa 2.C Mgr. A. Hadbavníková
      Všetkovedko Celoslovenské 1. Juraj Matuš 2.A PaedDr. A. Némethová
      Všetkovedko Celoslovenské 3. Ján Filo 2.C Mgr. A. Hadbavníková
      Všetkovedko Celoslovenské 3. Amálie Janáčková 2.B Mgr. A. Nosov
      Šaliansky Maťko Okresné 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Biblická olympiáda Okresné 2.

      Benita Brillová

      Richard Soľár

      Romana Bodyová

      5.D

      5.D

      8.A

      Mgr. A. Kupková
      Biologická olympiáda - projektová časť Krajské 3. Nina Fodorová 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Matematická olympiáda Okresné 2. - 5. Anna Mária Sudzinová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Nina Fodorová 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 3. Viliam Ferko 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Olympiáda v ANJ - kategória 1C Krajské 3. Tamara Kakalejčíková 8.C Mgr. P. Sorgerová
      Dejepisná olympiáda Okresné 1. Klára Milkovičová 9.A PhDr. J. Zachariáš
      Dejepisná olympiáda Okresné 2. Žofia Jurčinová 9.A PhDr. J. Zachariáš
      Dejepisná olympiáda Okresné 2. Karolína Molitorisová 7.D PhDr. J. Zachariáš
      Technická olympiáda Krajské 2. Adam Smatana
      Jakub Brila
      2. Ing. P. Jurašek
      PRO SLAVIS 2021 Celoslovenské 2. redakčná rada  

      Mgr. R. Demjanovičová

      Mgr. B. Ferková

       

      Beniakove Chynorany Krajské 2. Viliam Ferko 9.C  
      Najkrajší sen Celomestské 1. Filip Tverďák 2.A PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 2. Viktória Huková 2.A PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 3. Adam Pavlulik 2.C PaedDr. A. Némethová
      Najkrajší sen Celomestské 3. Júlia Majláthová 7.B Mgr. M. Gajdošíková
      Najkrajší sen Celomestské 3. Karol Zentko 9.C Mgr. M. Gajdošíková
      Najkrajší sen Celomestské čestné uznanie Kristína Žoffčáková 6.B Mgr. M. Gajdošíková
      Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Celoslovenské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
      Technická olympiáda Okresné 1.

      Adam Smatana
      Jakub Brila

      9.A
      8.C

      Ing. P. Jurašek

       

      2020/2021

       

      Názov súťaže

       

      Kolo

      Miesto

      Meno

      Trieda

      Na súťaž pripravoval/a)

      Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Tereza Tverďáková 5.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Petra Koribská 4.B  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Júlia Verebová 5.A  
      Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Rebeka Beľanová 4.B Mgr. A. Beľanová
      Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 2. Anna Mária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Celoslovenské 2. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Rebeka Beľanová 4.B Mgr. A. Beľanová
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Petra Koribská 4.B  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Júlia Verebová 5.A  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Veronika Gburíková 5.C  
      Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Viliam Ferko 8.C  
      Biologická olympiáda - geológia Krajské 1. Anna Mária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Krajské 3. Dominika Hakulinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Krajské 1. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
      Chemická olympiáda Krajské 3. Dominika Brillová 9.C RNDr. A.Krajkovičová
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Laura Harmadiová 5.B Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Kristína Žoffčáková 5.B Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Zuzana Sklenková 8.A Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Anna Mária Sudzinová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské cena porotcu Michal Zimovčák 8.C Mgr. M. Gajdošíková
      Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Lucia Kaduková 9.B Mgr. M. Gajdošíková
      Matematická olympiáda Krajské 3. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      Biologická olympiáda - botanika Okresné 2. Viktória Guttová 6.A MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - botanika Okresné 3. Daniela Bujňáková 6.D MVDr. A. Zachariášová
      Matematická olympiáda Okresné 2. Daniela Bujňáková 6.D Mgr. R. Demjanovičová
      Matematická olympiáda Okresné 2. Dominika Hakulinová 8.C Mgr. M. Jurašeková
      Matematická olympiáda Okresné 3. Karol Zentko 8.C Mgr. M. Jurašeková
      Pytagoriáda  Okresné  3. Matej Ivančo  8.C Mgr. M. Jurašeková 
      Máš problém? Celoslovenské 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková

      Matematický expres - Matboj - MatX

      9. ročník

      Celoslovenské 2.

      Dominika Brillová

      Lillian Gardoňová

      Ľudmila Kicová

      Daniela Židiková

      9.C Mgr. M. Jurašeková
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Annamária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
      Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 8.C Mgr. M. Bačinská
      Fyzikálna olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Kaduková
      Chemická olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C RNDr. A. Krajkovičová
      Biblická olympiáda Okresné 1.

      Zuzana Sklenková

      Dominika Brillová

      Tadeáš Kaduk

      8.A

      9.C

      9.B

      Mgr. A. Kupková
      Dejepisná olympiáda Okresné 2. Emília Sikorová 8.A PhDr. J. Zachariáš
      Dejepisná olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 9.B PhDr. J. Zachariáš
      Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 1. Nina Fodorová 8.C MVDr. A. Zachariášová
      Biologická olympiáda - teoretická časť Okresné 2. Petra Sobotková 9.C MVDr. A. Zachariášová
      Geografická olympiáda - kategória G Okresné 3.  Teodor Dubjel 5.A Mgr. M. Bačinská
      Olympiáda v ANJ Krajské 3. Aneta Jurčišinová 7.B Mgr. M. Köry
      Matematická olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      Olympiáda v ANJ Okresné 1. Aneta Jurčišinová 7.B Mgr. M. Köry
      Tu stojím ja! Celomestské 1. Lucia Kaduková 9.B Mgr. M. Bednárová
      ATTOMAT 5 Celoslovenské 2. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
      ATTOMAT 4 Celoslovenské 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková