• O škole

     • Organizácia školského roka 2022/2023

       

      Školské vyučovanie

      1. vyučovacia hodina: 7.50 - 8.35 hod.

      2. vyučovacia hodina: 8.45 - 9.30 hod.

      3. vyučovacia hodina: 9.40 - 10.25 hod.

      4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 hod.

      5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 hod.

      6. vyučovacia hodina: 12.30 - 13.15 hod.

      7. vyučovacia hodina: 13.45 - 14.25 hod.

      8. vyučovacia hodina: 14.30 - 15.10 hod.

       

      Školský rok začína vo štvrtok 1. septembra 2022.

      Školské vyučovanie začína 5. septembra 2022. 

      Prvý polrok končí dňa 31. januára 2023 (utorok).

      Druhý polrok začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

       

      Prázdniny

      Jesenné začínajú 28. októbra 2022 a končia 31. októbra 2022. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2022 (streda).

      Vianočné začínajú 23. decembra 2022 a končia 7. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).

      Jarné pre Košický kraj: od 6. marca do 10. marca 2023. Vyučovanie sa začína 13. marca 2023 (pondelok).

      Veľkonočné začínajú 6. apríla 2023 a končia 11. apríla 2023. Vyučovanie sa začína 12. apríla 2023 (streda).

      Letné začínajú 1. júla 2023 a končia 31. augusta 2023.

       

      Testovanie  žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5 (T5)

      Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5 2023 sa uskutoční v termíne 17.mája 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

       

      Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9 (T9)

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 2023, sa uskutoční v termíne 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9 2023 je 4. apríla 2023 (utorok).

       

      Zošity pre 2. stupeň

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      p

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ostihnutím) pod názvom Testovanie 9

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      -

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2017 sa uskutoční

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      5. apríla 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (streda)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      z

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Náhradný termí

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      n

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      testovania sa uskutoční

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      20. apríla 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (štvrtok)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      .