• O škole

     • Výchovný a kariérový poradca:

       
      Mgr. Marta Bačinská

      Kontakt:

      tel.: 055/642 24 91

      e-mail: bacinska.marta@zscamke.sk

      Konzultačné hodiny:

      pre rodičov: streda 12:00 - 14:00 hod. (prípadne podľa dohody)

      pre žiakov: streda 11:00 - 12:00 hod.

       S čím sa obrátiť na výchovnú poradkyňu:

      - výber strednej školy
      - informácie o stredných školách a o prijímacom pokračovaní na stredných školách
       

      Dôležité termíny:

      Stredné školy zverejnia kritéria prijímacích pohovorov pre všetky študijné odbory

      do 30.11.2022

      Termín odoslania prihlášok zákonným zástupcom na SŠ prostredníctvom Edupage

      do 20.3.2023

      Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

      21.3. - 14.4.2023

      TESTOVANIE 9 – riadny termín

      22.3.2023

      TESTOVANIE 9 – náhradný termín

      4.4.2023

      Talentové skúšky na SŠ– 1. termín

      28.4.2023

      2. alebo 3. mája 2023

      Talentové skúšky SŠ – 2. termín

      11., 12. alebo 15. máj 2023

      Prijímacie skúšky na SŠ –  1. kolo 1. termín

      4. alebo 5. mája 2023

      Prijímacie skúšky na SŠ – 1 kolo 2. termín

      9. alebo 10. máj 2023

      TESTOVANIE 5

      17.5.2023

      Zverejnenie výsledkov prijímacie konania na SŠ

      19.5.2023

      Zákonný zástupca podáva písomne potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ

      najneskôr do 24.5.2023

      2. kolo prijímacích pohovorov

      (na neplnený počet miest, pre žiakov, ktorí sa neumiestnili v 1. kole prijímacích pohovorov)

      20. alebo 21.6.2023

       

      Užitočné web stránky:

      www.svs.edu.sk - možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné mesta na SŠ

      www.mapaskol.iedu.sk - informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere školy

      www.minedu.sk - profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre aktuálny školský rok

      www.web.vucke.sk - SŠ v pôsobnosti KSK

      www.corobim.sk - videá o profesiách

      www.cvtisr.sk - publikácia Ako na SŠ