• O škole

    • Vedenie školy

      • PaedDr. Mária Čačková
      • PaedDr. Mária Čačkováriaditeľka školycackova.maria@zscamke.sk
      • PaedDr. Katarína Zentková
      • PaedDr. Katarína Zentkovázástupkyňa pre prvý stupeň a ŠKDzentkova.katarina@zscamke.sk
      • Ing. Terézia Hrebeňárová
      • Ing. Terézia Hrebeňárovázástupkyňa pre druhý stupeňhrebenarova.terezia@zscamke.sk
    • Triedni učitelia I.stupeň

      • Mgr. Marianna Križalkovičová
      • Mgr. Marianna Križalkovičová1.Akrizalkovicova.marianna@zscamke.sk
      • Mgr. Natália Ninčáková
      • Mgr. Natália Ninčáková1.Bnincakova.natalia@zscamke.sk
      • Mgr. Viktória Smoleňová
      • Mgr. Viktória Smoleňová1.Csmolenova.viktoria@zscamke.sk
      • PaedDr. Anetta Némethová
      • PaedDr. Anetta Némethová2.Anemethova.anetta@zscamke.sk
      • Mgr. Alžbeta Nosov
      • Mgr. Alžbeta Nosov2.Bnosov.alzbeta@zscamke.sk
      • Mgr. Andrea Hadbavníková
      • Mgr. Andrea Hadbavníková2.Chadbavnikova.andrea@zscamke.sk
      • Mgr. Barbora Hirková
      • Mgr. Barbora Hirková2.Dhirkova.barbora@zscamke.sk
      • Mgr. Dana Džmurová
      • Mgr. Dana Džmurová3.Adzmurova.dana@zscamke.sk
      • Mgr. Katarína Fabianová
      • Mgr. Katarína Fabianová3.Bfabianova.katarina@zscamke.sk
      • Mgr. Katarína Vargová
      • Mgr. Katarína Vargová3.Cvargova.katarina@zscamke.sk
      • Mgr. Dorota Sedláčková
      • Mgr. Dorota Sedláčková4.Asedlackova.dorota@zscamke.sk
      • Mgr. Ingrid Roháčová
      • Mgr. Ingrid Roháčová4.Brohacova.ingrid@zscamke.sk
      • Mgr. Katarína Drangová
      • Mgr. Katarína Drangová4.Cdrangova.katarina@zscamke.sk
      • Mgr. Andrea Beľanová
      • Mgr. Andrea Beľanová4.Dbelanova.andrea@zscamke.sk
    • Triedni učitelia II. stupeň

      • Mgr. Renáta Demjanovičová
      • Mgr. Renáta Demjanovičová5.Ademjanovicova.renata@zscamke.sk
      • Mgr. Zuzana Filová
      • Mgr. Zuzana Filová5.Bfilova1.zuzana@zscamke.sk
      • Mgr. Petra Sorgerová
      • Mgr. Petra Sorgerová5.Csorgerova.petra@zscamke.sk
      • Mgr. Anna Paraličová
      • Mgr. Anna Paraličová5.Dparalicova.anna@zscamke.sk
      • Mgr. Božena Ferková
      • Mgr. Božena Ferková6.Aferkova.bozena@zscamke.sk
      • Mgr. Mária Kaduková
      • Mgr. Mária Kaduková6.Bkadukova.maria@zscamke.sk
      • MVDr. Alžbeta Zachariášová
      • MVDr. Alžbeta Zachariášová6.Czachariasova.alzbeta@zscamke.sk
      • Mgr. Mária Krupová
      • Mgr. Mária Krupová7.Akrupova.maria@zscamke.sk
      • Mgr. Ľubica Soľárová
      • Mgr. Ľubica Soľárová7.Bsolarova.lubica@zscamke.sk
      • Mgr. Vlastimil Drimák
      • Mgr. Vlastimil Drimák7.Ddrimak.vlastimil@zscamke.sk
      • Mgr. Marta Bačinská
      • Mgr. Marta Bačinská8.Abacinska.marta@zscamke.sk
      • Mgr. Michal Köry
      • Mgr. Michal Köry8.Bkory.michal@zscamke.sk
      • RNDr. Adriana Krajkovičová
      • RNDr. Adriana Krajkovičová8.Ckrajkovicova.adriana@zscamke.sk
      • Mgr. Drahomíra Snopková
      • Mgr. Drahomíra Snopková9.Asnopkova.drahomira@zscamke.sk
      • Mgr. Miriam Gajdošíková
      • Mgr. Miriam Gajdošíková9.Cgajdosikova.miriam@zscamke.sk