• O škole

     • Organizácia školského roka 2021/2022

       

      Školské vyučovanie

      1. vyučovacia hodina: 7.50 - 8.35 hod.

      2. vyučovacia hodina: 8.45 - 9.30 hod.

      3. vyučovacia hodina: 9.40 - 10.25 hod.

      4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 hod.

      5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 hod.

      6. vyučovacia hodina: 12.25 - 13.10 hod.

      7. vyučovacia hodina: 13.40 - 14.20 hod.

      8. vyučovacia hodina: 14.30 - 15.10 hod.

       

      Školský rok začína vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.00 h. v priestoroch školy.

      Školské vyučovanie začína 3. septembra 2021. 

      Prvý polrok končí dňa 31. januára 2022 (pondelok).

      Druhý polrok začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

       

      Prázdniny

      Jesenné začínajú 28. októbra 2021 a končia 29. októbra 2021. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok).

      Vianočné začínajú 20. decembra 2021 a končia 7. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).

      Polročné sú 4. februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7. februára 2022 (pondelok).

      Jarné pre Košický kraj: od 21. februára do 25. februára 2022. Vyučovanie sa začína 28. februára 2022 (pondelok).

      Veľkonočné začínajú  14. apríla 2022 a končia 19. apríla 2022. Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022 (streda).

      Letné začínajú 1. júla 2022 a končia 2. septembra 2022.

       

      Testovanie  žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5 (T5)

      Testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl T5 2022 sa uskutoční v termíne 18.mája 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

       

      Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9 (T9)

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 2022, sa uskutoční v termíne 6.apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9 2022 je 21. apríla 2022 (štvrtok).

       

      Zošity pre 2. stupeň

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      p

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ostihnutím) pod názvom Testovanie 9

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      -

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2017 sa uskutoční

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      5. apríla 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (streda)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      z

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Náhradný termí

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      n

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      testovania sa uskutoční

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      20. apríla 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (štvrtok)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      .