• O škole

     • Organizácia školského roka 2023/2024

       

      Školské vyučovanie

      1. vyučovacia hodina: 7.50 - 8.35 hod.

      2. vyučovacia hodina: 8.45 - 9.30 hod.

      3. vyučovacia hodina: 9.40 - 10.25 hod.

      4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 hod.

      5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 hod.

      6. vyučovacia hodina: 12.30 - 13.15 hod.

      7. vyučovacia hodina: 13.45 - 14.25 hod.

      8. vyučovacia hodina: 14.30 - 15.10 hod.

       

      Školský rok začína vo štvrtok 1. septembra 2023.

      Školské vyučovanie začína 4. septembra 2023. 

      Prvý polrok končí dňa 31. januára 2024 (streda).

      Druhý polrok začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

       

      Prázdniny

      Jesenné začínajú 30. októbra 2023 a končia 31. októbra 2023. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2023 (štvrtok).

      Vianočné začínajú 23. decembra 2023 a končia 7. januára 2024. Vyučovanie sa začína 8. januára 2024 (pondelok).

      Jarné pre Košický kraj: od 26. februára do 1. marca 2024. Vyučovanie sa začína 4. marca 2024 (pondelok).

      Veľkonočné začínajú 28. marca 2024 a končia 2. apríla 2024. Vyučovanie sa začína 3. apríla 2024 (streda).

      Letné začínajú 1. júla 2024 a končia 31. augusta 2024.

       

      Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9 (T9)

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 2024 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9 2024 je 4. apríla 2024 (štvrtok).

       

      Zošity a pomôcky pre 2. stupeň

      V každom ročníku žiaci potrebujú rysovacie pomôcky - pravítko s ryskou, uhlomer, kružidlo, kalkulačku (nie na mobile) a slúchadlá s mikrofónom - 3,5 mm Jack.

       

      Zošity pre 5. ročník

      Predmet

      Druh zošita

      Číslo zošita

      Slovenský jazyk a literatúra

       

       

      - gramatika

      veľký linajkový (20 listov)

      424

      - literatúra

      veľký linajkový (40 listov)

      444

      - diktáty

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Anglický jazyk

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Matematika

      veľký čistý (60 listov)

      460

      Informatika

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Biológia

      malý čistý (40 listov)

      540

      Geografia

      veľký štvorčekový (40 listov)

      (môžu si zakladať aj portfólio s poznámkami z Edupage)

      445

      Dejepis

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Katolícke  náboženstvo

      veľký čistý (40 listov)

      440

      Hudobná  výchova

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Technika

      malý štvorčekový (20 listov)

      525

       

      Zošity pre 6. ročník

      Predmet

      Druh zošita

      Číslo zošita

      Slovenský jazyk a literatúra (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      - gramatika

      veľký linajkový (20 listov)

      424

      - literatúra

      veľký linajkový (40 listov)

      444

      Anglický jazyk

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Matematika

      (ak, vyučujúci nerozhodne inak, môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (60 listov)

      460

      Informatika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Biológia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

      Fyzika

      malý čistý (40 listov)

      540

      Geografia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký štvorčekový (40 listov)

      (môžu si zakladať aj portfólio s poznámkami z Edupage)

      445

      Dejepis

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Občianska náuka

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Katolícke  náboženstvo

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (40 listov)

      440

      Hudobná  výchova

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Technika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý štvorčekový (20 listov)

      525

       

      Zošity pre 7. ročník

      Predmet

      Druh zošita

      Číslo zošita

      Slovenský jazyk a literatúra (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      - gramatika

      veľký linajkový (20 listov)

      424

      - literatúra

      veľký linajkový (40 listov)

      444

      Anglický jazyk

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Nemecký jazyk

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Matematika

      (ak, vyučujúci nerozhodne inak, môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (60 listov)

      460

      Informatika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Biológia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

      Fyzika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

      Chémia

      čistý zošit

      -

      Geografia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký štvorčekový (40 listov)

      (môžu si zakladať aj portfólio s poznámkami z Edupage)

      445

      Dejepis

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Občianska náuka

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Katolícke  náboženstvo

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (40 listov)

      440

      Hudobná  výchova

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Technika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý štvorčekový (20 listov)

      525

       

      Zožity pre 8. ročník

      Predmet

      Druh zošita

      Číslo zošita

       

      Slovenský jazyk a literatúra (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      - gramatika

      veľký linajkový (20 listov)

      424

       

      - literatúra

      veľký linajkový (40 listov)

      444

       

      Anglický jazyk

      malý linajkový (40 listov)

      544

       

      Nemecký jazyk

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (40 listov)

      544

       

      Ruský jazyk

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (40 listov)

      544

       

      Matematika

      (ak, vyučujúci nerozhodne inak, môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (60 listov)

      460

       

      Informatika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (20 listov)

      520

       

      Biológia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

       

      Fyzika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

       

      Chémia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      čistý zošit

      -

       

      Geografia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký štvorčekový (40 listov)

      (môžu si zakladať aj portfólio s poznámkami z Edupage)

      445

       

      Dejepis

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

       

      Občianska náuka

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

       

      Katolícke  náboženstvo

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (40 listov)

      440

       

      Hudobná  výchova

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

       

      Technika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý štvorčekový (20 listov)

      525

       

       

      Zošity pre 9. ročník

      Predmet

      Druh zošita

      Číslo zošita

      Slovenský jazyk a literatúra (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      - gramatika

      veľký linajkový (20 listov)

      424

      - literatúra

      veľký linajkový (40 listov)

      444

      Anglický jazyk

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Nemecký jazyk

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Ruský jazyk

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (40 listov)

      544

      Matematika

      (ak, vyučujúci nerozhodne inak, môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (60 listov)

      460

      Biológia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

      Fyzika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý čistý (40 listov)

      540

      Chémia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      čistý zošit

      -

      Geografia

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký štvorčekový (40 listov)

      (môžu si zakladať aj portfólio s poznámkami z Edupage)

      445

      Dejepis

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Občianska náuka

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý linajkový (20 listov)

      524

      Katolícke  náboženstvo

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      veľký čistý (40 listov)

      440

      Technika

      (môžu pokračovať z minulého školského roka)

      malý štvorčekový (20 listov)

      525

       

       

       

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      p

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ostihnutím) pod názvom Testovanie 9

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      -

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2017 sa uskutoční

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      5. apríla 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (streda)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      z

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Náhradný termí

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      n

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      testovania sa uskutoční

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      20. apríla 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (štvrtok)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      .