• O škole

     • Školský podporný tím

       
      Špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboslava Bedriová

      Kontakt: bedriova.luboslava@zscamke.sk

      Konzultačné hodiny: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 hod. (alebo dohodou)

       

      „Nie je umenie dokázať, že dieťa niečo nevie, ale je umenie dať mu príležitosť ukázať, že niečo vie.“

       

      Ako môžem pomôcť Vám a vašim inak obdarovaným deťom?

      - riešiť problémy detí s učením (dyslexia, dysgrafia. dysortografia,...)
      - venovať sa integrovaným žiakom
      - konzultovať problémy vo vzdelávaní
      - vytvárať s Vami tím pri vzdelávaní vašich detí
      - poradiť v špeciálnych cvičeniach
      - snažiť sa spoločne nájsť riešenie pre Vaše dieťa
      - porozprávať sa o problémoch a snažiť sa pomôcť

      Má vaše dieťa problémy:
      - s učením?
      - s adaptovaním sa na školské povinnosti?
      - s komunikáciou s rovesníkmi?
      - nezvláda pravidlá?
      - ...?


      Rada sa s Vami porozprávam a pokúsime sa spoločne nájsť najlepšie riešenie.

       

      Užitočné odkazy

       

      Vĺčatá - Stránka informuje o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú s mladými hráčmi.

      Zodpovedne - Stránka zameraná na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií.

      Deti na nete - Tipy a dobré rady ako naučiť deti používať internet bezpečne.

      Eduworld - Portál sa zameriava na podporu tém vzdelávania a sebarozvoja detí i dospelých v atraktívnych článkoch pre rodičov, učiteľov i študentov, zverejňuje databázy kurzov z rôznych oblastí pre deti aj dospelých.

      Stalo sa to - Stalo sa to aj tebe? Pomoc existuje!

      IPčko - Internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Nonstop, bezplatne a anonymne.

      Viac ako ni(c)k - Národná linka na pomoc deťom v ohrození.