• Novinky

      • Stretnutie s Valentínom Šefčíkom

      • Nie každému sa podarí stretnúť spisovateľa. Našim tretiakom sa takáto možnosť naskytla vďaka festivalu Rozčítajme Košice.

       Valentín Šefčík prišiel k nám do školy a jeho pútavé rozprávanie všetkých tretiakov aj pani učiteľky ohúrilo. Odteraz ešte viac budú čítať jeho knihy a učiť sa jeho básne.

       Poďakovanie patrí pani knihovníčke za prípravu besedy.

      • Oslava Fatimskej Panny Márie

      • Dnes sme v škole oslávili Fatimskú Pannu Máriu. Prostredníctvom rozhlasu sme na začiatku vyučovania urobili „ranné obetovanie dňa“ podobne, ako sa v drobných sebazáporoch obetovala sv. Hyacinta. Pomodlili sme sa zároveň posvätný ruženec. Počas veľkej prestávky sme sa stíšili pri adorácii Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v našej kaplnke. A po požehnaní sme sa po modlitbe anjela pokoja zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

       Nech toto Srdce našej nebeskej Matky zvíťazí nad všetkým zlom a nepokojom!

      • Naše speváčky bodovali

      • Nádherné hlasy zneli dnes na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska a naše fokloristky sa páčili aj odbornej porote.

       Julka Halušková z 5.D získala 2. miesto, Laura Čurová zo 7.B 3. miesto a Laura Dziurová z 2.A čestné uznanie. 

       Dievčatám patrí veľká gratulácia a poďakovanie pani učiteľke Križalkovičovej za prípravu a aj jej manželovi za hudobný doprovod.

      • Rifľová streda

      • Streda - 11. mája mala prívlastok rifľová. Všade naokolo sa to hemžilo rifľovinou. Nechýbali sukne, bundy, košele, nohavice, topánky, ale aj šaty.  

       Aj vyučujúci sa nahodili do zaujímavých outfitov.

      • Druhá výzva

      • Prvý májový týždeň sme sa zdravili, tentoraz sa zameriame na "premávku" - preto sa tento týždeň ponesie v duchu DAJ PREDNOSŤ. Pripomeň si a praktizuj dávanie prednosti starším.

      • Štúrovci u nás v škole

      • Je Rok odkazu štúrovcov a o nich ôsmakom prišiel 9. mája porozprávať predseda Matice slovenskej, JUDr. Marián Gešper.

       Zaujímavosti o živote týchto velikánov aj o tom, čo všetko na poli svojho pôsobenia urobili, bolo obohatením nielen pre tých, čo majú radi literatúru. 

       Niektorí boli za pohotové odpovede odmenení knihou.

      • Chystáme sa na karičku

      • Srdečne vás pozývame na 8. ročník veselej tancovačky 23. júna 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. na Hlavnú ulicu, ktorá sa ponesie v znamení výnimočnej RADOSTNEJ KARIČKY PARCHOVIANSKEJ.

       Keď radi tancujete, tak sa môžete prihlásiť a budeme nacvičovať tento ľudový tanec po vyučovaní v malej telocvični. Prihlasovať sa môžu žiaci 3. – 9. ročníka.  Prvý stupeň u pani učiteliek Križalkovičovej a Vargovej a tí starší u pani učiteľky Ferkovej do 11. mája (streda). Pani učiteľky ešte pred nácvikmi si preveria vaše rytmické a tanečné nadanie, aby nám to všetkým spolu ladilo. Všetky podrobnosti sa dozviete včas.

       A ako sa parchovianska karička tancuje? Už teraz si ju môžete pozrieť na www.karickatanec.sk, na FB a aj na Instagrame tanec_karicka.

       Tešíme sa aj na tých tanečníkov, ktorí sú už prihlásení vo svojom folklórnom súbore. Radi ich privítame na nácvikoch. Samozrejme, pozvanie patrí aj učiteľom. Môžu si tiež zatancovať alebo povzbudzovať ostatných.

       Pridajte sa k nevšednej tancovačke v centre Košíc.

      • Ocenenie na Beniakových Chynoranoch

      • Stretnutie najlepších recitátorov z celého Slovenska bolo v Chynoranoch 6. - 8. mája. Recitovali poéziu európskych básnikov. Nechýbal ani zástupca z našej školy.

       Viliam Ferko z 9.C reprezentoval I. kategóriu za Košický kraj a vyrecitoval si čestné uznanie. Rozšíril zbierku ocenení našich žiakov aj z tohto festivalu poézie. Srdečne mu blahoželáme a prajeme ešte veľa recitačných úspechov.

       Bohatý sprievodný program bol pripravený pre tridsiatku prednášajúcich aj ich sprievod. Odborná porota to vôbec nemala ľahké, keďže všetky výkony boli veľmi kvalitné a na vysokej úrovni. 

      • Dvojnásobné prvenstvo

      • Súťaž v prednese, ktorú všetci poznajú pod názvom „...a Slovo bolo u Boha...“, už pozná tých, ktorí postupujú do celoslovenského kola. 

       Naše recitátorky 6. mája sprevádzala na krajskom kole v Humennom pani učiteľka Sorgerová. Maruška Paraličová (3.B) a Alžbetka Gočíková (7.A) majú vzácnu skúsenosť, keďže boli na tejto súťaži prvýkrát.

       Klárka Angelovičová (6.B) a Emka Štupáková (8.A) sa umiestnili na 1. mieste a v júni ich čaká Bratislava.

       Srdečne blahoželáme a myslíme na vás, milé recitátorky.

        

      • Postup do celoslovenského kola istý

      • Michalovce sa v stredu 4. mája počas 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína rozozvučali recitátormi z celého Košického kraja. Našu školu reprezentovalo päť recitátoriek v štyroch rôznych kategóriách. Aj keď dievčatá skonštatovali, že konkurencia bola na vysokej úrovni, deň si užili a získali aj krásne umiestnenia:

       Tereza Tverďáková 6.A – 1. miesto /próza, 2.kateg.

       Veronika Gburíková 6.C – 3. miesto /próza, 2. kateg.

       Júlia Verebová 6.A – 3. miesto /poézia, 2. kateg.

       Lívia Oravcová 4.C – účasť /poézia, 1.kateg.

       Lenka Bedriová 3.C – účasť /próza, 1. kateg.

       Umiestnenie vynikajúcej Terky Tverďákovej znamená postup do celoslovenského kola.

       Všetkým našim recitátorkám blahoželáme a sme na ne za ich reprezentáciu právom hrdí.

      • Tepláková streda

      • Prvá tematická streda ohlásená žiackou školskou radou sa niesla v duchu pohody a relaxu. Malí aj veľkí si deň v teplákoch naozaj užili. Poniektorí prekvapene prišli na to, že im práve takýto kúsok oblečenia v šatníku chýba. Nič to však, čaká nás ešte niekoľko príležitostí na "stredajšie úlety". Poďme na to!

      • Výzvy a tematické stredy

      • A je to opäť tu! Tematické utorky vystriedajú stredy a už táto, prvá v máji, bude TEPLÁKOVÁ. Žiacka školská rada pozýva všetkých, aby 4. mája prišli v pohodlných teplákoch rôznych farieb a vzorov. 

       A okrem toho, máme tu aj výzvu pre všetkých. Počas celého týždňa nezabúdajme pozdraviť každého, okolo koho prejdeme. Veď POZDRAV je najzákladnejší prejav slušnosti. 

        

      • SABI zber vo finále

      • Zber hlinikových viečok z jogurtov SABI od firmy MILKAGRO sa v tomto roku skončil. Poznáme umiestnenie školy aj najaktívnejšiu zberateľku, ktorá doniesla najviac kusov v tomto 19. ročníku. 

       O túto súťaž je na našej škole veľký záujem, keďže zberateľov čakajú pekné a hodnotné vecné ceny.

       V tomto školskom roku zbieralo 63 žiakov z 1. stupňa a 41 žiakov z 2. stupňa. Spolu nazbierali 58kg, na jedného žiaka je to 86,96g hliníka. 

       Ako škola sme sa umiestnili na 5. mieste v kategórii A4 (školy nad 350 žiakov).

       Anka Čonková z 3.B doniesla 12653 ks viečok a patrí jej zaslúžené prvenstvo. 

       Poďakovanie patrí koordinátorke projektu, pani asistentke Tothovej.