• Po škole

    • Záujmové krúžky v šk. roku 2021/2022

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Vyučujúci

     Deň

     Čas

     1.

       Cvičenia zo SJL  a MAT - IX.A

     Paraličová
     Gajdošíková
     utorok

       13.40 - 15.10

     2.

       Cvičenia zo SJL a MAT - IX.C

     Jurašeková
     Gajdošíková

     utorok

       13.40 - 15.10

     3.

       Liturgický

     Selecká
     Kupková

       podľa akcie

      

     4.

       Pohybové hry pre 7. - 8. ročník
       dievčatá
     Sárossyová utorok 13.40 - 15.10

     5.

       Pohybové hry pre 7. a 8. ročník
       chlapci
     Drimák štvrtok 13.40 - 15.10
     6.

      Steh za stehom

     Kaduková streda 13.40 - 15.10
      
      
     V bezprostrednej blízkosti školy, v saleziánskom stredisku Tri Hôrky, sa nachádza Centrum voľného času VALDOCCO, ktoré zastrešuje aktivity saleziánov v saleziánskych strediskách v Košiciach.
      
     V blízkosti školy má svoje zázemie aj Základná umelecká škola Bernolákova a Centrum voľného času Orgovánová, ktoré poskytujú našim žiakom dostatočný výber voľnočasových mimoškolských aktivít.