• Po škole

    •  

     Záujmové krúžky v šk. roku 2022/2023

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Vyučujúci

     Deň

     Čas

     1.

     Zborový spev 5. - 9. ročník

     Jacková

     Bodyová

     štvrtok

      13:45 – 15:00

     2.

     Slovenčina inak -  IX.A

     Gajdošíková

     pondelok

     13.45 - 15.15

     3.

     Slovenčina inak - IX.C

     Ferková

     streda

     13.45 - 15.15

     4.

     Cvičenia z matematiky  - IX.A

     Jurašeková

     utorok

     13.45 - 15.15

     5.

     Cvičenia z matematiky – IX.C

     Krajkovičová

     utorok

     13.45 - 15.15

     6.

     Liturgický

     Kupková

     Zachariáš

     Tothová

     podľa akcie

      

     7.

     Steh za stehom

     Kaduková

     streda

     13.45 - 15.15

     8.

     Pohybové hry pre 7. - 9. ročník - dievčatá

     Sárossyová

     pondelok

     13.45 - 15.15

     9.

     Pohybové hry pre 7. - 9. ročník - chlapci

     Drimák

     streda

     13.45 - 15.15

     10.

     Futbal pre 4. – 5. ročník

     d.o. Kadlic

     utorok

     13.45 - 15.00

     11.

     Futbal pre 5. – 6. ročník

     d.o. Kadlic

     štvrtok

     13.45 - 15.00

     12. Pohybové hry pre 4.ročník Fabianová piatok 13.45 - 15.00
     13. Smej sa, tancuj, spievaj Križalkovičová, Vargová streda 13.30 - 14.45
     14. Kuchárik pre 3.ročník Beľanová, Hadbavníková streda 13.15 - 14.15
     15. Brúsime si jazýček - 1.ročník Bedriová pondelok 13.00 - 14.00
     16. Mladí umelci - 2.-4.ročník Némethová utorok 14.00 - 15.30
     17. Tvorivé dielne - 1.-4.ročník Sedláčková streda 14.00 - 15.00
     18. Zborový spev - 1.-4.ročník Hirková, Nosov pondelok 13.30 - 14.45
      
      
      
     V bezprostrednej blízkosti školy, v saleziánskom stredisku Tri Hôrky, sa nachádza Centrum voľného času VALDOCCO, ktoré zastrešuje aktivity saleziánov v saleziánskych strediskách v Košiciach.
      
     V blízkosti školy má svoje zázemie aj Základná umelecká škola Bernolákova a Centrum voľného času Orgovánová, ktoré poskytujú našim žiakom dostatočný výber voľnočasových mimoškolských aktivít.